Kontakt

Plantronics B.V.

Louizalaan 149-24
Brussels B-1050
Belgjikë

Telefon: +44 (0) 2030598320

Selia qendrore

Plantronics, Inc. 345 Encinal Street
Santa Cruz, California
95060


Kërkesë për katalog

Marrëdhëniet me investuesit

Merrni informacione rreth prirjeve historike të kompanisë, si dhe të dhënat aktuale financiare, duke përfshirë një kuotim të performancës në bursë, komunikatat e fundit financiare për shtyp, dorëzimet tona të fundit në Securities and Exchange Commission (Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Këmbimeve, SHBA) dhe raportin tonë vjetor.

Mësoni më shumë

Karrierë

Këtu në "Plantronics" po ndryshojmë mënyrën si komunikojnë njerëzit. Nëse e keni pasion përmirësimin e jetës së njerëzve, keni ardhur në vendin e duhur!

Mësoni më shumë