Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal
Americas

Asia Pacific

Europe

Middle East and Africa

Experienceware

Nga zgjidhje të unifikuara komunikimi deri te kufjet me "Bluetooth", përvoja dhe cilësia e parivalizuar e zërit nga "Plantronics" pasqyrojnë mbi 50 vjet inovacion.

Për informacione të mëtejshme rreth produkteve të "Plantronics", garancinë dhe mbështetjen teknike, kontaktoni një nga partnerët tanë:

Për të parë katalogun e plotë të produkteve të "Plantronics", në anglisht, vizitoni faqen tonë rajonale për Mbretërinë e Bashkuar. Ofertat dhe promocione të tjera në këtë faqe ofrohen vetëm për Mbretërinë e Bashkuar përveç nëse përcaktohet ndryshe.