Ръководства и наръчници

Намерете ръководства за потребителя, кратки стартиращи ръководства, списъци с продукти и документи за съответствие.


Условия на ползване

Тази документация е със защитени авторски права на Plantronics и не може да се променя или възпроизвежда без изричното писмено съгласие на Plantronics. Това съобщение Ви дава следните права: Можете свободно да изтегляте, да копирате на друг носител и да разпечатвате тази документация само за лично ползване. Не можете да препродавате, независимо дали в печатна или електронна форма, никоя част от документацията. Трябва да включите бележката за авторски права, ако правите копия на тази документация.

Технически изисквания

Имате нужда от още помощ?

Свържете се с поддръжката