Příručky a návody

Vyhledejte uživatelské příručky, stručné úvodní příručky, produktové listy a dokumentaci o shodě.


Podmínky použití

Tato dokumentace je chráněna autorskými právy společnosti Plantronics a nelze ji měnit ani reprodukovat bez písemného svolení společnosti Plantronics. Toto oznámení vám uděluje následující oprávnění: Tuto dokumentaci můžete bezplatně stahovat, kopírovat na jiná média a tisknout pouze pro osobní potřebu. Nesmíte ji ani žádnou její část prodávat ani v tištěné ani v elektronické podobě. Pokud kopírujete kteroukoliv část této dokumentace, musíte uvést i prohlášení o autorských právech.

Technické požadavky

Potřebujete další nápovědu?

Kontaktovat podporu