Εγχειρίδια και οδηγοί χρήσης

Βρείτε εγχειρίδια χρήσης, οδηγούς γρήγορης εκκίνησης, φυλλάδια προϊόντος και υλικό τεκμηρίωσης συμμόρφωσης.


Όροι χρήσης

Το παρόν υλικό τεκμηρίωσης κατοχυρώνεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Plantronics και δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή αναπαραγωγή αυτού χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Plantronics. Η εν λόγω ειδοποίηση εκχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα: Παρέχεται η δυνατότητα λήψης, αντιγραφής σε άλλα μέσα και εκτύπωσης του παρόντος υλικού τεκμηρίωσης μόνο για προσωπική χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα να μεταπωλήσετε, ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή, οποιοδήποτε μέρος του παρόντος υλικού τεκμηρίωσης. Αν δημιουργήσετε αντίγραφα του υλικού τεκμηρίωσης, υποχρεούστε να συμπεριλάβετε και την ειδοποίηση περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης