Aplicación Smart Presence para Lync 2013

Aplicación Smart Presence para Lync 2013

Complemento de Windows

Introducción
Asistencia