Privacy Policy

Privacybeleid van Plantronics

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2014

TRUSTe Europese Safe Harbor-certificering

Plantronics, Inc. ("Plantronics") staat borg voor het beschermen van de privacy van klanten die de website van het bedrijf bezoeken en producten bestellen. Plantronics streeft naar een veilige en betrouwbare omgeving voor alle gebruikers van haar on line producten en diensten. Lees de volgende privacyverklaring om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld wanneer deze worden verzameld op onze website www.plantronics.com en via onze mobiele applicatie My Headset. Van tijd tot tijd kan Plantronics on line nieuwe producten en/of diensten aanbieden die van invloed kunnen zijn op dit beleid, dat vervolgens indien nodig zal worden bijgewerkt. Bezoek daarom regelmatig onze site.

Plantronics heeft het Privacy Seal van TRUSTe ontvangen, wat inhoudt dat deze privacyverklaring en onze werkwijzen zijn gecontroleerd op de naleving van het TRUSTe-programma. Dit programma kunt u bekijken op de validatiepagina die u bereikt door op het TRUSTe-zegel te klikken. De TRUSTe-certificering geldt alleen voor gegevens die worden verzameld via onze website www.plantronics.com en onze mobiele applicaties My Headset en Hub. Dit privacybeleid is niet van toepassing op eventuele gegevens die worden verzameld via andere mobiele applicaties die we in bezit hebben of op software die van deze site wordt gedownload. Deze privacyverklaring is van toepassing op WWW.PLANTRONICS.COM en alle andere subdomeinen van PLANTRONICS.COM (hierna "Websites"). Hebt u vragen of opmerkingen over deze verklaring, neem dan per e-mail contact op met de privacybeheerder van Plantronics via privacy@plantronics.com. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u hier contact opnemen met TRUSTe.

Plantronics voldoet aan de VS – - EU Safe Harbor-richtlijnen en de VS - Zwitserland Safe Harbor-richtlijnen, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens afkomstig van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Plantronics heeft verklaard dat het hecht aan de Safe Harbor-privacyprincipes wat betreft kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de Plantronics-certificering te bekijken, gaat u naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Deze privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen over on line privacybescherming:

Wat voor type gegevens vergaart Plantronics?

Plantronics verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers voor verschillende doeleinden. On line verkregen gegevens kunnen anoniem of traceerbaar zijn. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet kunnen worden herleid naar een individu. Traceerbare gegevens zijn gegevens die specifiek zijn voor een individu en dienen om de juiste producten en diensten aan de juiste persoon te leveren. Hierna volgt een overzicht van de verschillende situaties waarin wij persoonlijke gegevens verzamelen van onze gebruikers en van het type gegevens dat wij verzamelen.

Om producten te bestellen en om gebruik te maken van andere diensten die op de Websites worden aangeboden, moet de gebruiker zijn/haar profiel aanmaken door middel van het invullen van een online vragenlijst. Wanneer de gebruiker deze vragenlijst invult, verzamelen wij de volgende gegevens: (i) voor- en achternaam; (ii) adres; (iii) e-mailadres; (iv) creditcardgegevens; (v) wachtwoord; en (vi) alias. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht en als u ervoor kiest de gevraagde gegevens niet te verstrekken, kunnen wij u de diensten niet leveren die op de Websites worden aangeboden.

Om het product dat u hebt gekocht online te registreren, vragen wij de volgende gegevens van u: (i) voor- en achternaam; (ii) e-mailadres; en (iii) aankoopdatum. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht bij het on line registreren van uw aankoop. Het verstrekken van de overige gegevens die op het productregistratieformulier worden gevraagd, is optioneel.

Een sollicitant kan overwegen zijn/haar cv online te versturen als hij/zij zich bij het Plantronics-team wil voegen. Bij deze procedure is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens van u verzamelen. U wordt gevraagd aanmeldgegevens aan te maken, die bestaan uit uw e-mailadres en wachtwoord. U wordt ook gevraagd uw expertisegebied en uw ervaring in jaren op te geven om het profiel te voltooien. Voor online rekrutering maakt Plantronics gebruik van de diensten van SuccessFactors. De verstrekte gegevens kunnen worden gedeeld met of verstuurd naar SuccessFactors. Wij adviseren gebruikers van dit systeem het privacybeleid van SuccessFactors te lezen. Van uw ingediende online cv verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens: (i) voor- en achternaam; (ii) telefoonnummer; (iii) e-mailadres; (iv) vakgebied en aantal jaar ervaring; en (v) de tekst van het cv. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht. Als het cv wordt verzonden voor een bepaalde functie, kan de gebruiker verplicht zijn specifieke vragen te beantwoorden wat betreft zijn of haar werk en opleiding. Naast de verplichte gegevens vragen wij u ook om gegevens als uw adres, huidige functie, opleiding, voorkeurslocatie, activiteiten en organisaties en een korte omschrijving van uw carrièredoelen. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel. Het is SuccessFactors niet toegestaan om de verkregen gegevens anderszins te gebruiken dan voor de oorspronkelijke doeleinden.

Wanneer u onze services downloadt en gebruikt, verzamelen wij automatisch gegevens over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem en de apparaat-id (of 'UDID').

Wij vragen u tijdens het downloaden of het gebruiken van onze mobiele apps of services nooit om locaties, zoeken geen toegang tot locaties en volgen deze niet op basis van gegevens van uw mobiele apparaat.

Om een geautoriseerde reseller van Plantronics te worden, moet een gebruiker een online aanvraag invullen. Voor ons on line aanvraagformulier verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals de voor- en achternaam van de aanvrager en het e-mailadres. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht voor gebruikers die geautoriseerde resellers willen worden. Naast de verplichte gegevens vragen wij u ook om gegevens als uw huidige functie, telefoon- en faxnummer. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel.

Als u wilt, kunt u deelnemen aan online enquêtes van Plantronics. Als u deelneemt aan enquêtes, verzamelen wij anonieme gegevens over uw werkomgeving, belgewoonten en demografische gegevens. Deze enquêtes zijn ontwikkeld om ons een beeld te geven van het type producten dat het beste aanslaat bij onze klanten en om erachter te komen met welke reclamemethoden wij de meeste nieuwe klanten bereiken. Deelname aan onze on line enquêtes gebeurt op geheel vrijwillige basis. Plantronics kan cadeaus verstrekken aan personen die deelnemen aan enquêtes en vraagt daarbij om een postadres om het cadeau te verzenden. Plantronics gebruikt het postadres of de persoonlijke gegevens niet voor een ander doel dan het sturen van het cadeau. U kunt kiezen of u verder nog e-mails van Plantronics wilt ontvangen. Deze e-mailberichten bestaan ondermeer, maar niet alleen, uit marketingberichten, reclame, nieuwsbrieven en bulletins.

Als u gebruik wilt maken van ondersteuning in een online chatsessie, worden de volgende gegevens verzameld bij het aanmaken van een account of bij het gebruik van een bestaand account: e-mailadres, wachtwoord, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, plaats, provincie, postcode, land, telefoon, telefoonnummer, Plantronics-model, telefoonfabrikant en telefoonmodel. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de ondersteuningsmedewerker die deze chatsessie afhandelt, met uitzondering van het wachtwoord. U kunt kiezen of u verder nog e-mails van Plantronics wilt ontvangen. Deze e-mailberichten bestaan ondermeer, maar niet alleen, uit marketingberichten, reclame, nieuwsbrieven en bulletins. Op dit moment worden gegevens die Plantronics verkrijgt bij ondersteuning niet verstrekt aan derden.

Onze Websites bieden u de gelegenheid om een webpagina of video per e-mail naar een andere persoon te sturen. Voor gebruik van deze functie, moeten we wellicht uw naam en e-mailadres en de naam en het e-mailadres van degene aan wie u de webpagina of video wilt sturen, verzamelen. Plantronics bewaart deze gegevens niet. Ze worden alleen gebruikt om eenmalig een e-mail te sturen en na te gaan of onze berichtenprogramma succes heeft.

Plantronics kan gebruikmaken van sms-berichten en sms-reclamecampagnes om te communiceren met klanten die er zelf voor hebben gekozen dit type berichten te ontvangen. Wij maken gebruik van de diensten van derden om de berichten te verzenden. Derde partijen worden erop gewezen dat vertrouwelijke gegevens die zij van ons ontvangen in het kader van verzending van reclamecampagnes, eigendom blijven van Plantronics en niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van deze opdracht. De derde partij moet zich houden aan de richtlijnen van uw telefoonaanbieder ten aanzien van het verzenden van tekstberichten. Bent u echter van mening dat u ten onrechte berichten ontvangt, neem dan contact met ons op via privacy@plantronics.com.

LOGBESTANDEN VAN DE SERVER:

Net als bij de meeste websites verzamelen ook wij automatisch bepaalde gegevens en slaan deze op in logbestanden. Deze gegevens kunnen o.a. bestaan uit het Internet Protocol-adres (IP-adres), type browser, internetprovider (ISP), verwijzingpagina's/laatst bezochte pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en click-streamgegevens.

Wij gebruiken deze informatie - die de individuele gebruiker anoniem laat - om trends te bestuderen, de site te beheren, navigatiegedrag van gebruikers op de site te onderzoeken en demografische gegevens te verzamelen over de gebruikersgroep als geheel.

Wij koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan gegevens die herleidbaar zijn naar personen.

Moet ik me registreren?

Iedere gebruiker heeft toegang tot de Websites zonder dat hiervoor registratie vereist is. U hebt echter geen toegang tot bepaalde onderdelen en u kunt onze producten niet online aanschaffen als u geen geregistreerde online gebruiker bent.

Hoe gebruikt Plantronics mijn gegevens?

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld: om online bestellingen mogelijk te maken, om de aankopen van de gebruiker te registreren, om het cv van een gebruiker te verwerken of om aanvragen voor geautoriseerd resellerschap te beoordelen. Het verzend- en factuuradres van de gebruiker worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitvoeren van bestellingen en het afschrijven van bedragen van de creditcard van de gebruiker. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt in cv's en in aanvragen voor geautoriseerd resellerschap worden gebruikt om te beoordelen of eventuele kandidaten geschikt zijn. Naast het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruiken wij de gegevens soms ook om contact op te nemen met gebruikers voor nadere informatie over een geplaatste bestelling of om te laten weten dat een product tijdelijk niet voorradig is.

Daarnaast kan Plantronics, op voorwaarde dat de gebruiker hiervoor zijn/haar toestemming heeft verleend, het e-mailadres, postadres of telefoonnummer gebruiken:

Gebruikers ontvangen alleen dergelijke promotiematerialen en worden alleen benaderd door onze zakenpartners als ze ervoor hebben gekozen om dergelijke informatie te ontvangen en te worden benaderd. Zie “Hoe kan ik opgeven dat ik al dan niet informatie wil ontvangen?” voor meer informatie.

Wij kunnen de vergaarde persoonlijke gegevens ook gebruiken om gebruikers te benaderen in verband met oneigenlijk gebruik van de Websites.

We bewaren uw gegevens zo lang als uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te leveren. Als u uw account wilt opheffen of als u wenst dat we uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te leveren, neemt u contact met ons op via privacy@plantronics.com. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor zover nodig is om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven.

Maakt Plantronics mijn persoonlijke gegevens openbaar?

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens beschikbaar maken voor organisaties die services uitvoeren voor of namens Plantronics, bijvoorbeeld om klantenservice te bieden, producten te leveren, items te verzenden, creditcardtransacties te verwerken, of voor onderzoek, marketing, productbeoordelingen, gegevensverwerking en het meten van het gebruik van onze site. Met deze bedrijven delen we uitsluitend de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om namens ons werk uit te voeren. Sommige van deze serviceproviders bevinden zich mogelijk in andere landen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt aan deze organisaties als ze ermee akkoord gaan dat ze dergelijke gegevens uitsluitend gebruiken voor het leveren van services aan Plantronics, en conform de instructies van Plantronics, en dat ze met betrekking tot deze gegevens op een manier handelen die overeenkomt met de relevante principes, zoals beschreven in dit beleid.

Als u ervoor hebt gekozen om rechtstreekse marketing te ontvangen van onze Premier Plantronics Only-distributeurs, openbaart Plantronics uw persoonlijke gegevens aan deze distributeurs. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt aan onze Premier Plantronics Only-distributeurs als ze ermee instemmen te handelen volgens de relevante principes die in dit beleid zijn uiteengezet. Plantronics adviseert u echter om het privacybeleid van de Premier Plantronics Only-distributeurs te raadplegen, aangezien hun werkwijze ten aanzien van de privacy niet wordt gecontroleerd of aangestuurd door Plantronics.

Als Plantronics betrokken is bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van zijn activa, wordt u per e-mail en/of via een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van wijzigingen in eigendom of gebruik van uw persoonlijke gegevens, alsmede van eventuele keuzes die u mogelijk hebt ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

Openbare forums

Onze website biedt openbaar toegankelijke blogs, forums en gebruikersbeoordelingen. U dient zich er bewust van te zijn dat alle informatie die u in deze openbare forums plaatst, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door derden die er toegang toe hebben. Als u uw persoonlijke gegevens uit deze gebieden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@plantronics.com. In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk niet verwijderen. In dat geval zullen we u laten weten dat we dit niet kunnen doen en waarom niet.

(Functies voor) sociale media en widgets

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk, en widgets, zoals de knop voor delen of interactieve miniprogramma's die worden uitgevoerd op onze website. Deze functies kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op onze website, en kunnen een cookie instellen zodat de functie goed functioneert. Sociale-mediafuncties en widgets worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze website gehost. Uw interactie met deze functies is onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat ze levert.

Hoe zit het met de beveiliging van gegevensoverdracht?

Wij wijzen u erop dat er een formulier beschikbaar is op www.plantronics.com waarmee u uw creditcardgegevens kunt verzenden om een aankooptransactie te voltooien. Telkens als wij om een creditcardnummer vragen, versturen wij dat creditcardnummer in versleutelde vorm. Wij maken gebruik van SSL-versleuteling (SSL = secure socket layer) volgens de industriestandaard. Helaas kan van geen enkele gegevensoverdracht via internet gesteld worden dat deze 100% veilig is. Dat betekent dat Plantronics, hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, de veiligheid van informatie die u ons stuurt of die van onze on line producten en diensten niet kan waarborgen; u verzendt deze gegevens op eigen risico. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van uw gegevens in onze systemen te garanderen.

Kan ik de over mij vergaarde gegevens corrigeren of bijwerken?

U hebt het recht persoonlijke gegevens die via www.plantronics.com over u zijn verzameld, te corrigeren of bij te werken of hier onjuistheden uit te verwijderen. U kunt op ieder willekeurig moment wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke profiel door naar de pagina "Klantaanmelding" op onze website te gaan. Om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, moet u uw aanmeld-ID (gebruikersnaam) en wachtwoord gebruiken.

U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@plantronics.com om wijzigingen van uw profiel aan te vragen. Verzoeken die we per e-mail ontvangen worden binnen 30 dagen na ontvangst bevestigd en beantwoord.

Van elk verzoek om toegang ontvangt u een bevestiging en binnen 30 dagen na ontvangst krijgt u antwoord.

Ontvang ik bericht als deze privacyverklaring wordt gewijzigd?

Plantronics behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigingen. Wijzigingen in het beleid worden direct op de website van Plantronics geplaatst op www.plantronics.com/privacy. In het geval van een wezenlijke wijziging in de manier van gegevensverzameling en -afhandeling, plaatst Plantronics gedurende 30 dagen voordat de veranderingen van kracht worden een opvallende kennisgeving op de website of wordt u per e-mail op de hoogte gebracht (via het e-mailadres dat is opgegeven in uw account).

Wij adviseren u bij een bezoek aan de Websites van Plantronics ook onze privacyverklaring te lezen. Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden over de privacyverklaring van Plantronics, neem dan contact met ons op via privacy@plantronics.com.

Wedstrijden/loterijen

Van tijd tot tijd sponsort Plantronics wedstrijden/loterijen op de website. Deelname aan deze wedstrijden/loterijen gebeurt op basis van vrijwilligheid. Gevraagde persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit contactgegevens (zoals naam en verzendadres) en demografische gegevens (zoals postcode). Bij al onze wedstrijden/loterijen hebt u de optie om deze speciale aanbiedingen enzovoort van Plantronics, Inc. en zijn adverteerders, partners, dochterondernemingen en sponsors al dan niet te ontvangen (zie Hoe kan ik opgeven dat ik al dan niet informatie wil ontvangen? voor meer informatie). Bij deelname gaat u akkoord met de voorwaarden en condities, die ook duidelijk staan vermeld in de regels. Als een wedstrijd of loterij niet wordt gesponsord door Plantronics, zal de identiteit van de sponsor duidelijk worden vermeld in de regels. Wij adviseren vóór deelname de privacyverklaring van de sponsor te raadplegen.

Hoe kan ik opgeven dat ik al dan niet informatie wil ontvangen?

Als u om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, bieden we u de mogelijkheid aan te geven of u wilt dat uw persoonlijke gegevens al dan niet worden gebruikt voor bepaalde doeleinden.

Als u onze nieuwsbrief en promotiematerialen niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven. Hiervoor volgt u de instructies die in iedere afzonderlijke nieuwsbrief of communicatie staan vermeld en stuurt u een e-mail naar privacy@plantronics.com. U kunt ook contact met ons opnemen via PLANTRONICS, INC. c/o Legal Department, 345 Encinal Street, Santa Cruz, California 95060 USA om u af te melden voor deze communicatie.

Waarom heb ik een ID en een wachtwoord nodig?

Op onze e-commerce site vindt u een gedeelte waar u uw factuuradres en verzendadres kunt opslaan. Dit is privé-informatie, die veilig bewaard moet worden. Wij vragen u tevens om uw aanmeld-ID (roepnaam) en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot de bestelstatus, waar u gedetailleerde informatie kunt zien over de producten die u bij Plantronics hebt besteld.

Koppelingen

Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. U wordt erop gewezen dat Plantronics geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het privacybeleid of de content van deze sites. Wij adviseren onze gebruikers om op alle mogelijke websites die persoonlijke gegevens verzamelen, de privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor gegevens die via de Websites worden verzameld.

Hoe kan ik contact opnemen met Plantronics?

Hebt u verder nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@plantronics.com of op één van de volgende manieren:

Exoneratieclausule

Wij kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de wet na te leven of om gehoor te geven aan een dagvaarding.

Maakt de website van Plantronics gebruik van 'cookies of doorzichtige GIF's'?

Wij en onze onafhankelijke partners maken gebruik van cookies op deze site. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de toegang tot onze site verbeteren en frequente bezoekers herkennen. Cookies kunnen ons ook helpen de interessegebieden van onze gebruikers te leren kennen en aan te spreken, en het gebruiksgemak van onze site te verbeteren. Verder gebruiken wij cookies om te zien of onze on line reclameactiviteiten succes hebben. Op onze site is het gebruik van cookies op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Cookies kunnen echter wel worden gebruikt in het online career center bij het verstrekken van persoonlijke gegevens aan SuccessFactors in het kader van de rekruteringsprocedure.

Onze onafhankelijke partners zetten softwaretechnologie in die 'doorzichtige GIF's' wordt genoemd (dat wil zeggen webbakens/webbugs), die ons helpen inhoud beter te beheren op onze site door aan te geven welke inhoud effectief is. Doorzichtige GIF's zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie. Ze werken op dezelfde manier als cookies en worden gebruikt om de bewegingen van online webgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de vaste schijf van de computer van de gebruiker, zijn doorzichtige GIF's onzichtbaar geïntegreerd op webpagina's. Ze hebben ongeveer de grootte van de punt aan het einde van deze zin. De informatie die wordt verzameld door middel van doorzichtige GIF's wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van onze klanten.

We gebruiken doorzichtige GIF's in onze HTML-mail, zodat we weten welke e-mails door ontvangers zijn geopend. Zo kunnen we de doeltreffendheid van bepaalde communicatie en de effectiviteit van onze marketingcampagnes meten. Als u deze e-mails niet wenst te ontvangen, gaat u naar "Hoe kan ik opgeven dat ik al dan niet informatie wil ontvangen?"

Mobiele analysesoftware

We gebruiken mobiele analysesoftware zodat we een beter begrip krijgen van de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie vastleggen, zoals de frequentie waarmee u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen in de applicatie, het geaggregeerde gebruik, de prestatiegegevens en de locatie waar de applicatie is gedownload. We koppelen de informatie die we opslaan in de analysesoftware niet aan persoonlijke gegevens die u opgeeft in de mobiele app.