Handleidingen en gidsen

Marque 2 M165
Marque 2 M165

Conformiteitsverklaring (1)


Gebruiksvoorwaarden

Deze documentatie valt onder het copyright van Plantronics en mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plantronics worden gewijzigd of gereproduceerd. Deze clausule verleent u de volgende rechten: u mag deze documentatie alleen voor particulier gebruik downloaden, naar andere gegevensdragers kopiëren of afdrukken. U mag deze documentatie noch in gedrukt, noch in elektronisch formaat doorverkopen. Als u een kopie van deze documentatie maakt, dient u de copyrightmededeling daarin op te nemen.

Technische vereisten