Handleidingen en gidsen

Voyager Legend CS
Voyager Legend CS

Gebruiksvoorwaarden

Deze documentatie valt onder het copyright van Plantronics en mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plantronics worden gewijzigd of gereproduceerd. Deze clausule verleent u de volgende rechten: u mag deze documentatie alleen voor particulier gebruik downloaden, naar andere gegevensdragers kopiëren of afdrukken. U mag deze documentatie noch in gedrukt, noch in elektronisch formaat doorverkopen. Als u een kopie van deze documentatie maakt, dient u de copyrightmededeling daarin op te nemen.

Technische vereisten