Håndbøker og veiledninger

Støtte
Ressurser på Internett
Garanti og erstatningsdeler

Finn brukerveiledninger, håndbøker og dokumentasjon for Plantronics-produkter.


Bruksvilkår

Denne dokumentasjonen eies av Plantronics og kan ikke endres eller kopieres uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Plantronics. Dette notatet gir deg følgende tillatelser: Du kan kun laste ned og kopiere til andre medier og skrive ut denne dokumentasjonen til eget bruk. Du kan ikke videreselge noe av denne dokumentasjonen, verken som utskrift eller i elektronisk form. Du må inkludere merknaden om opphavsrett hvis du kopierer denne dokumentasjonen.

Tekniske krav