Manuale şi ghiduri

Găsiţi manuale de utilizare, ghiduri de pornire rapidă, fişe de produs şi documentaţie de conformitate.


Termeni de utilizare

Acest document se află sub incidenţa drepturilor de autor ale Plantronics şi nu poate fi modificat sau reprodus fără acordul exprimat în scris al Plantronics. Această notă vă acordă următoarele permisiuni: Aveţi permisiunea să descărcaţi, să copiaţi pe alt suport media şi să tipăriţi această documentaţie numai în scop personal. Vânzarea acestei documentaţii, în format tipărit sau electronic, este strict interzisă. În cazul în care efectuaţi copii ale acestei documentaţii, este obligatoriu să includeţi înştiinţarea cu privire la drepturile de autor.

Cerinţe tehnice

Aveţi nevoie de mai mult ajutor?

Contactare asistenţă