Bruksanvisningar och handböcker

Support
Onlineresurser
Garanti och ersättning

Sök efter användarhandböcker, snabbstartshandböcker, produktblad och efterlevnadsdokumentation.


Användarvillkor

Den här dokumentationen är upphovsrättskyddad av Plantronics och får inte ändras eller kopieras utan Plantronics uttryckliga medgivande. Det här meddelandet ger dig enbart tillstånd att hämta, kopiera till annat medium och skriva ut dokumentationen för personligt bruk. Dokumentationen får inte säljas vidare, varken i skriftlig eller elektronisk form. Meddelandet om upphovsrätt måste bifogas i varje kopia som görs av den här dokumentationen.

Tekniska krav
  • Adobe Acrobat Reader krävs om du vill läsa all dokumentation i PDF-format.
  • Adobe Flash krävs om du vill kunna använda de interaktiva användarhandledningarna.