Plantronics + Polycom. Nu forenet som logo

Indkøbskurv

Produkt Antal Pris Subtotal
Subtotal for indkøbskurv

Verdensomspændende begrænset garanti fra plantronics

Begrænset garanti i Europa og Afrika (E&A)

Vilkårene i denne verdensomspændende begrænsede Plantronics-garanti ("Begrænset garanti") gælder køb af Plantronics-produkter.

Hvem gælder den begrænsede garanti for

Forbrugere i Europa og Afrika henvises til vilkårene og betingelserne "Begrænset garanti i Europa og Afrika", som også kan ses på http://www.plantronics.com/warranty, hvor man kan finde garantioplysninger og specifikke krav til disse regioner.

Denne begrænsede garanti giver dig, den oprindelige slutkøber, bestemte begrænsede garantirettigheder over for Plantronics, producenten.

Hvilket produkt gælder den begrænsede garanti for

Denne begrænsede garanti dækker Plantronics-produkter købt i original Plantronics-emballage fra Plantronics, dets datterselskaber eller dets autoriserede forhandlere.

Sådan får du garantiservice

Produkter købt i et land eller en region er berettiget til garantiservice i andre lande eller regioner, hvor Plantronics eller dets autoriserede tjenesteydere yder garantiservice på samme produktmodelnummer. Dog skal garantiperioden i det land, hvor produktet blev købt, være gældende. Garantibetingelserne (herunder dem der nævnes her), servicens tilgængelighed og ekspeditionstiden kan variere fra land til land eller region til region. Den almindelige garantiekspeditionstid er med forbehold for ændringer som følge af lokal tilgængelighed af reservedele. Kontakt Plantronics' autoriserede serviceudbyder i din region for yderligere oplysninger.

For at opnå garantiservice i USA skal du besøge www.plantronics.com/warranty og anmode om garantiservice i USA.

For at opnå garantiservice i Europa og Afrika skal du se vilkårene og betingelserne "Begrænset garanti i Europa og Afrika", der også findes på www.plantronics.com/warranty

For garantiservice i alle andre lande skal du besøge www.plantronics.com/warranty eller kontakte din lokale autoriserede Plantronics-forhandler.

Hvad er dækningsperioden

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Din daterede kvittering, der viser købsdatoen, er dit købsbevis. Garantiperioden varierer efter produkt og er normalt 1, 2 eller 3 år. Se din originale Plantronics-emballage eller brugeroplysningerne hos Plantronics på købstidspunktet for at se garantiperioden for netop dit produkt ("Garantiperiode"). Plantronics' forpligtelse under denne begrænsede garanti til at reparere eller udskifte produkter, der indeholder en defekt i materialer eller udførelse, ophører ved garantiperiodens udløb.

Hvilke produkter er ikke dækket af denne begrænsede garanti

Denne begrænsede garanti dækker ikke: 1) Produkter, der er købt hos en uautoriseret forhandler, 2) anvendelse i call-centre af produkter, der ikke er designet til brug i call-centre, 3) produkter købt gennem onlineauktioner, 4) produkter, der anvendes i kombination med software, perifert udstyr eller ekstraudstyr såsom, men ikke udelukkende, batterier, opladere, adaptere, headsets, forbindelseskabler og strømforsyninger ("ekstraudstyr"), der ikke forsynes af eller på anden måde er godkendt af Plantronics til brug med Plantronics-produkter, eller nogen beskadigelse af Plantronics-produkter eller ekstraudstyr som følge af sådan brug, 5) skader forårsaget af (a) uheld, brand, misbrug, forsømmelse, usædvanlig fysisk eller elektrisk belastning eller modifikation, (b) forkert eller uautoriseret installation, ledningsføring, reparation, afprøvning eller (c) brug af produktet i strid med Plantronics' offentliggjorte retningslinjer, 6) tilfælde, hvor en anden end Plantronics (eller dets autoriserede servicecentre) afprøver, ændrer, modificerer eller servicerer produkterne på nogen måde, 7) produkter, der har (a) serienumre eller datomærker, der er blevet fjernet eller ændret eller (b) ikke-kompatible huse/dele eller huse/dele, der ikke er fremstillet af Plantronics og 8) forbrugsdele og tilbehør (medmindre de viser sig at være ikke-funktionelle eller i stykker ved køb af produktet), såsom:

 • a. Emballage eller emballagedele
 • b. Modulstik
 • c. Opladningsholdere
 • d. Hovedbøjler
 • e. Kabler og snore
 • f. Holdere
 • g. Stemmerør
 • h. Dekorative finesser
 • i. Kontakter
 • j. Ørepropper, sæt med ørepropper, ørepuder, ørekroge og Ear Budeez
 • k. Standardbatterier, som kan udskiftes af kunden

Hvad vil vi gøre for at løse problemerne

I løbet af garantiperioden vil Plantronics efter eget skøn enten reparere eller udskifte produkter, som viser sig at have fejl i materialer eller udførelse, hvis du giver meddelelse til Plantronics og returnerer produktet til Plantronics på den nedenfor beskrevne måde.

Plantronics kan reparere eller udskifte produkter under denne begrænsede garanti (a) med nye eller brugte produkter, reservedele eller komponenter, der er som nye i ydelse og pålidelighed, eller (b) med genfremstillede produkter med nye komponenter eller nye og brugte eller istandsatte komponenter svarende til nye i ydelse og pålidelighed, eller (c) med et produkt svarende til et originalt produkt, som er udgået. Hvis disse udskiftede eller reparerede produkter, reservedele eller komponenter viser tegn på defekt i materialer eller udførelse i løbet af de første 12 måneder efter deres reparation og/eller udskiftning eller i den resterende del af garantiperioden for det produktet, som de udskiftede eller blev installeret i, hvad end der falder senest, vil Plantronics efter eget skøn reparere eller erstatte disse produkter eller dele.

Ved produkter, der sælges med tilpassede brugerudskiftelige batterier fremstillet af Plantronics, vil Plantronics udskifte batteriet, hvis det svigter under garantiperioden. Ved produkter, der sælges med batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, vil Plantronics udskifte produktet, hvis batteriet svigter under garantiperioden.

Når et produkt eller en del udskiftes, vil den nye del blive Deres ejendom, og produktet eller delen, der returneres, vil blive Plantronics' ejendom.

I det usandsynlige tilfælde, hvor dit produkt har tilbagevendende fejl eller Plantronics er ude af stand til at reparere eller udskifte produktet, vil Plantronics give dig et erstatningsprodukt valgt af Plantronics, der er identisk med eller svarer til dit produkt i ydeevne. Dette er din eneste mulighed for udbedring ved et defekt produkt.

Hvilke undtagelser og begrænsninger gælder for denne begrænsede garanti

PLANTRONICS GIVER INGEN ANDEN UDTRYKKELIG GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, OG PLANTRONICS FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER IKKE NÆVNES I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. I DET OMFANG, DET TILLADES UNDER LOKAL LOVGIVNING UDEN FOR USA, FRASKRIVER PLANTRONICS SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. FOR ALLE TRANSAKTIONER I USA ER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN FASTSAT AF PLANTRONICS I DET MATERIALE, DER BLEV MODTAGET PÅ KØBSTIDSPUNKTET.

Der gives ingen garanti for, at den software, der leveres af Plantronics, opfylder dine krav eller vil arbejde sammen med nogen hardware, programmer eller softwareprodukter fra tredjepart, at driften af ​​softwareprodukterne vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at alle fejl i softwareprodukterne vil blive rettet.

Ansvarsbegrænsning

PLANTRONICS' MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DEN MINDSTE PRIS AF DET, DU HAR BETALT FOR PRODUKTET, OG OMKOSTNINGERNE VED REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF PRODUKTET ELLER EN KOMPONENT ELLER DEL, DER SVIGTER VED NORMAL BRUG. UNDTAGEN SOM NÆVNT OVENFOR VIL PLANTRONICS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER PRODUKTETS MANGLENDE YDEEVNE, HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER OPSPARING ELLER SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER. PLANTRONICS ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV FRA TREDJEPART ELLER KRAV STILLET AF DIG PÅ VEGNE AF TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM SKADER FINDES, ELLER ET KRAV STILLES, UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER SOM ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET PRODUKTANSVAR), SOM KONTRAKTLIGT KRAV ELLER SOM ANDET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KAN IKKE OPHÆVES ELLER ÆNDRES AF NOGEN PERSON. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING VIL VÆRE GÆLDENDE, SELVOM DU HAR UNDERRETTET PLANTRONICS ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR PLANTRONICS OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER DOG IKKE I FORBINDELSE MED KRAV VED PERSONSKADE.

Hvilken lov reguleres denne garanti af

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI REGULERES AF OG FORTOLKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DET LAND, HVOR PRODUKTET OPRINDELIGT BLEV KØBT. FOR KUNDETRANSAKTIONER UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING IKKE, UD OVER DET LOVMÆSSIGT TILLADTE, DE LOVMÆSSIGE KRAV, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG, MEN STÅR I TILLÆG TIL DE LOVBESTEMTE KRAV, DER GÆLDER FOR SALGET AF PRODUKTET TIL DIG.

For beboere i USA vil enhver strid, der opstår på baggrund af denne begrænsede garanti eller på anden måde er i forbindelse med Deres køb af det Plantronics produkt, der er dækket under denne begrænsede garanti, uanset om den er baseret på kontrakt, skade, svindel eller nogen anden juridisk teori, blive reguleret efter lovgivningen i den stat, hvor du i øjeblikket er bosat, uden hensyn til principper for lovkonflikt.

Andre juridiske rettigheder, der måtte eksistere

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT ELLER FRA LAND TIL LAND. NOGLE STATER OG LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DERFOR GÆLDER DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DU RÅDES TIL AT UNDERSØGE DEN RELEVANTE STATS ELLER DET RELEVANTE LANDS LOVBESTEMMELSER FOR FULD FASTLÆGGELSE AF DINE RETTIGHEDER.