Plantronics + Polycom. Nu forenet som logo

Indkøbskurv

Produkt Antal Pris Subtotal
Subtotal for indkøbskurv

Begrænset garanti i Europa og Afrika (E&A)

Vilkårene i denne Plantronics begrænsede garanti gælder for Plantronics produkter købt i Europa og Afrika.

Hvad er garantiperioden?

Plantronics tilbyder halvfems (90) dages, et (1), to (2) eller tre (3) års begrænset garanti afhængigt af produktet. Garantiperioden er angivet på produktæsken og i ekstramaterialet inde i æsken. Garantiperioden starter på datoen for den første slutbrugers køb af et helt nyt, ubrugt produkt. Plantronics vil kræve kopi af den første slutbrugers oprindelige købsbevis som betingelse for modtagelse af garantien. Bemærk, at varigheden af garantien afhænger af de gældende regler i dit land. Vi opfordrer dig kraftigt til at beholde din købskvittering for at bevise købsdatoen for dette produkt.

Hvad vil Platronics gøre for at løse problemer?

I overensstemmelse med denne begrænsede garanti vil Plantronics, efter eget valg, reparere eller bytte produktet (a) med et nyt eller brugt produkt, dele eller komponenter, der svarer til nyt/nye i henhold til ydeevne og pålidelighed, eller (b) med et fornyet produkt ved hjælp af nye komponenter eller nye og brugte eller istandsatte komponenter, der svarer til nye i henhold til ydeevne og pålidelighed, eller (c) med et produkt, der svarer til et originalt produkt, so er udgået.

Tilbagebetaling af den betalte pris kan kun finde sted i henhold til gældende lov og under forudsætning af, at produktet leveres tilbage til salgsstedet eller et sådant andet sted, som Plantronics måtte henvise til, med en kopi af kvitteringen for købet. Forsendelses- og håndteringsgebyrer kan forekomme bortset fra de tilfælde, hvor sådanne gebyrer ikke er tilladt i henhold til gældende lov.

For produkter, der sælges med brugertilpassede, bruger-udskiftelige batterier fremstillet af Plantronics gælder det, at der i tilfælde af batterisvigt under garantiperioden vil Plantronics udskifte batteriet. For produkter, der sælges med batterier, der ikke er bruger-udskiftelige, gælder det, at der i tilfælde af batterisvigt under garantiperioden vil Plantronics erstatte produktet.

Hvis det usandsynlige skulle ske, at dit produkt har tilbagevendende fejl, eller at Plantroncs ikke er i stand til at reparere eller udskifte produktet, vil Plantronics give dig et erstatningsprodukt valgt af Plantronics med den samme ydeevne eller ydeevne svarende til dit gamle produkt. Dette er din eksklusive måde at løse problemer med et defekt produkt.

Efter udskiftning

Garantien på ethvert udskiftet/repareret produkt gælder i resten af den oprindelige garantiperiode eller:

a) 30 dage for den oprindelige 90 dages garanti eller
b) 90 dage for den oprindelige 12, 24 eller 36 måneders garanti,

hvor det er den længste periode, der gælder, eller i en hvilken som helst yderligere periode, som måtte være gældende i din jurisdiktion.

Hvad dækker denne garanti ikke?

Denne begrænsede garanti dækker ikke:
1) produkter, der bruges i kontaktcentre og som ikke er beregnet til intensiv brug;
2) produkter, der betjenes i kombination med software, perifert- eller hjælpeudstyr, såsom men ikke begrænset til, batterier, opladere, adaptere, forstærkere, hovedtelefoner, stikkabler og strømforsyninger ("Ekstra udstyr"), som ikke er indrettet eller på anden måde certificeret af Plantronics til brug med Plantronics produkter, eller alle skader på Plantronics produkter eller ekstra udstyr som følge af denne anvendelse;
3)defekter forårsaget af naturkatastrofer (som f.eks. oversvømmelse), ulykke, brand, misbrug, forsømmelse, usædvanlig fysisk eller elektrisk belastning eller modifikation; (b) forkert eller uautoriseret installation, ledningsføring, reparation, prøvning, eller (c) enhver anden årsag ud over normal brug; tilfælde, hvor en anden person end Plantronics (eller dens autoriserede servicecenter) prøver, ændrer, reparerer, modificerer eller servicerer produktet på nogen måde;
4) produkter, der har: (a) serienumre eller datomærkninger, der er blevet fjernet, ændret eller slettet; (b) kortserienumre, som ikke passer sammen eller kortserienumre, som ikke passer til kabinettet; eller (c) kabinetter og dele, der ikke overholder kravene eller ikke er fra Plantronics;
5) reservedele og tilbehør (medmindre det efter købet viser sig, at de ikke fungerer eller er defekte), som f.eks.:

 • Emballage eller emballagedele
 • Modul-/enhedsspecifikt stik eller stikforbindelse
 • Opladningsholdere
 • Hovedbøjler
 • Kabler og snore
 • Holdere
 • Voice Tubes
 • Dekorative finesser
 • Kontakter
 • Udskiftelige ikke-brugertilpassede (ikke Plantronics) batterier
 • Ørepropper, sæt med ørepropper, ørepuder, ørekroge og Ear Budeez™

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE (A) HAR IKKE GYLDIGHEDSPERIODE PÅ OVER 90 DAGE ELLER 1 ELLER 2 ELLER 3 ÅR FRA KØBSDATOEN, AFHÆNGIGT AF DET BESTEMTE PRODUKT, (B) UDLØBER AUTOMATISK VED SLUTNINGEN AF DENNE PERIODE, OG (C) UDELUKKES I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET. PLANTRONICS ER IKKE ANSVARLIG FOR følgeskader og hændelige skader, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF EJENDOM OG DEM, DER SKYLDES BRUD PÅ UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI, OG I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, er udelukket.

Der gives ingen garanti for, at den software, der leveres af Plantronics, vil opfylde dine krav eller vil arbejde sammen med nogen hardware eller programmer/ softwareprodukter fra tredjemand, at driften af softwareprodukter vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at alle fejl i softwareprodukterne vil blive rettet.

Ingen andre garantier

Udover dem, der er fremstillet ovenfor og i den trykte garanti, som følger med produkterne, giver Plantronics ingen andre garantier, udtrykkelige eller stiltiende, ved lov eller andet, der omhandler produkterne, deres egnethed til et formål, deres kvalitet, deres salgbarhed eller andet.

Ansvarsbegrænsning

Plantronics' ansvar under vilkårene i ovenstående garanti er begrænset til at omfatte udskiftning af produktenheder, der indeholder materiale- eller produktionsfejl. Plantronics har intet andet ansvar over for forhandleren end det, der står i garantien. Forhandlerens eneste godtgørelse fra Plantronics er som beskrevet under dette afsnit. Plantronics er aldrig ansvarlig for omkostningerne ved at anskaffe erstatningsprodukter for forhandleren eller for nogen special-, følge- eller hændelige skader eller negativ kontraktinteresse, uanset hvordan de opstår, eller under nogen ansvarsteori, selv om Plantronics er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Disse begrænsninger gælder uanset om grundlæggende formål i ethvert begrænset retsmiddel bortfalder.

Hvilken lov regulerer denne garanti

Denne begrænsede garanti er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor produktet oprindeligt blev købt. For forbrugertransaktioner gælder det, at, garantibetingelserne indeholdt i denne erklæring, undtagen i det omfang loven tillader det, udelukker ikke, begrænser eller ændrer men er i tillæg til de obligatoriske, lovbestemte rettigheder, der gælder for salg af dette produkt til dig.

Sådan får du garantisupport

Før du indgiver et garantikrav, anbefaler vi, at du besøger www.plantronics.com/support/ for at få teknisk hjælp. Gyldige garantikrav behandles generelt på salgsstedet inden for de første tredive (30) dage fra købet, men denne periode kan variere, afhængigt af hvor du købte produktet. Kontakt Plantronics eller den forhandler, som du købte produktet hos, for at få yderligere oplysninger.

Alternativt tilbyder Plantronics et enkelt online-system til at logge et defekt produkt og gøre krav på et erstatningsprodukt, der er tilgængeligt døgnet rund. Du bedes registrere dit produkt på www.plantronics.com/support/. For at kunne fastsætte startdatoen for garantiperioden vil vi bede dig om den første slutbrugers oprindelige købsbevis eller produktets produktionsdatokode.

Garantikrav, som ikke kan behandles på salgsstedet, og eventuelle andre produktrelaterede spørgsmål skal rettes direkte til Plantronics. Du kan finde vores vidensbase, stille et spørgsmål, modtage service via internettet eller tale direkte med en repræsentant på www.plantronics.com/support/.

Ethvert krav i forbindelse med denne begrænsede garanti er betinget af, at du underretter Plantronics eller salgsstedet om den påståede defekt inden for en rimelig tid, efter at du har fået kendskab til den, og under ingen omstændigheder senere end tidspunktet for garantiperiodens udløb.

Service uden for garantiperioden

Hvis garantiperioden er udløbet for dit produkt, er vores samarbejdspartnere klar til at hjælpe dig, så du kan fortsætte din virksomhed uden afbrydelse. Ud over vores standardgaranti på to år kan kunder til kontaktcenter- og kontorprodukter tilmelde sig vedligeholdelsesaftaler, som sikrer hurtige udskiftninger, og at driften af kundens virksomhed kan fortsætte.

Foruden de ovennævnte serviceydelser af høj kvalitet tilbyder Plantronics også forskellige andre servicetilbud. Kontakt dit salgssted, eller besøg www.plantronics.com/support/for at få flere oplysninger.