Plantronics + Polycom. Nyt yhdessä logo

Ostoskori

Tuote Kappalemäärä Hinta Välisumma
Ostoskorin välisumma

Rajoitettu takuu – Eurooppa ja Afrikka (E&A)

Tämän rajoitetun Plantronics-takuun ehdot koskevat Euroopassa ja Afrikassa ostettuja Plantronics-tuotteita.

Kuinka pitkä on takuuaika?

Plantronics tarjoaa 90 päivän tai yhden (1), kahden (2) tai kolmen (3) vuoden rajoitetun takuun tuotteen mukaan. Takuuaika on ilmoitettu tuotepakkauksessa ja pakkauksen sisällä olevassa materiaalissa. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa uuden, käyttämättömän tuotteen. Plantronics vaatii kopion ensimmäisen loppukäyttäjän alkuperäisestä ostotodistuksesta ennen takuu- ja huoltopalvelun tarjoamista. Huomaa, että takuun voimassaoloaika riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. Suosittelemme, että säilytät kuitin ostoksestasi todistaaksesi tuotteen ostopäivän.

Plantronics takaa, ettei tuotteissa ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Plantronicsin velvoitteet rajoittuvat takuun osalta (paitsi törkeästä laiminlyönnistä aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta) korjaamaan tai korvaamaan tuotteen omalla kustannuksellaan, jos korvausvaatimus on tehty tuotteen takuuajan aikana.

Mitä Plantronics tekee korjatakseen ongelmat?

Tämän rajoitetun takuun mukaisesti Plantronics harkintansa mukaan korjaa tai korvaa tuotteet (a) uusilla tai aiemmin käytetyillä tuotteilla, varaosilla tai komponenteilla, joiden suorituskyky ja luotettavuus vastaavat uusia, tai (b) uudelleenvalmistetuilla tuotteilla, jotka käyttävät uusia komponentteja tai uusia ja käytettyjä tai huollettuja komponentteja, joiden suorituskyky ja luotettavuus vastaavat uusia, tai (c) tuotteella, joka vastaa alkuperäistä käytöstä poistettua tuotetta.

Tuotteesta maksettu hinta hyvitetään vain, jos sovellettava lainsäädäntö niin edellyttää ja jos tuote palautetaan ostopaikkaan tai vastaavaan muuhun paikkaan, sillä Plantronics voi vaatia esittämään kopion ostokuitista. Käyttäjä voi joutua vastaamaan lähetys- ja käsittelykuluista, mikäli soveltuva laki ei kiellä tätä.

Kun tuote tai sen osa korvataan, korvaavasta kohteesta tulee sinun omaisuuttasi ja palautetusta tuotteesta tai osasta tulee Plantronicsin omaisuutta. Kaikki korvaamista varten Plantronicsin vastaanottamista tuotteista tulee Plantronicsin omaisuutta. Koskien tuotteita, jotka myytiin käyttäjän vaihdettavissa olevien, Plantronicsin valmistamien asiaskohtaisten akkujen kera, Plantronics korvaa akun, jos se rikkoutuu takuuajan aikana. Koskien tuotteita, joiden akkua ei ole tarkoitettu käyttäjän vaihdettavaksi, Plantronics korvaa tuotteen, jos akku rikkoutuu takuuajan aikana.

Mikäli tuotteessasi on todennäköisyyksien vastaisesti jatkuvia vikoja tai Plantronics ei pysty korjaamaan tai korvaamaan tuotetta, Plantronics tarjoaa sinulle Plantronicsin valitseman korvaavan tuotteen, joka on sama kuin käyttämäsi tuote tai sitä vastaava. Tämä on äärimmäinen korjauskeino vialliselle tuotteellesi.

Tuotteen vaihto ja takuu

Vaihdetun/korjatun tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun saakka tai

a) 30 päivän ajan alkuperäisestä 90 päivän takuusta tai
b) 90 päivän ajan alkuperäisestä 12, 24 tai 36 kuukauden takuusta

sen mukaan, kumpi ajanjakso on pidempi, tai muun ajanjakson ajan käyttäjän lainkäyttöalueella voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Mitä tämä takuu ei kata?

Tämä rajoitettu takuu ei kata seuraavia tuotteita:

1) Tuoteet, joita ei ole tarkoitettu intensiiviseen käyttöön, mutta joita käytetään asiakaspalvelukeskuksissa.
2) Tuotteet, joita käytetään yhdessä ohjelmiston, oheislaitteiden tai lisälaitteistojen kanssa, mukaan lukien rajoituksetta akut, laturit, sovittimet, vahvistimet, kuulokkeet, liitinkaapelit ja virtalähteet ("Lisälaitteet"), joita Plantronics ei ole toimittanut tai muutoin hyväksynyt käytettäväksi Plantronics-tuotteiden kanssa, sekä kaikki Plantronics-tuotteiden vauriot, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä.
3) Viat, jotka johtuvat (a) luonnonilmiöistä (kuten tulva), onnettomuuksista, tulipaloista, väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, epätavallisesta fyysisestä tai sähköisestä kuormituksesta tai muokkauksesta; (b) asiaankuulumattomasta tai valtuuttomasta asennuksesta, johdotuksesta, huollosta tai testaamisesta, tai (c) mistä tahansa muusta normaalin käytön ulkopuolisesta syystä.
4) Tapaukset, joissa joku muu kuin Plantronics (tai sen valtuuttama huoltokeskus) testaa, muuttaa, korjaa, muokkaa tai huoltaa tuotteita millä tahansa tavalla.;
5) Tuotteet, joissa on: (a) sarjanumerot tai päivämäärätarrat, jotka on poistettu, joita on muutettu tai pyyhitty pois, (b) kortin sarjanumerot, jotka eivät vastaa toisiaan tai kortin sarjanumerot, jotka eivät vastaa koteloita, tai (c) koteloita tai osia, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai eivät ole Plantronicsin koteloita tai osia.
6) Kuluvat varaosat ja lisävarusteet (paitsi jos ne eivät toimi tai ovat rikki tuotteen oston yhteydessä), kuten:

 • Kotelot ja kotelon osat
 • Moduuliset / laitekohtaiset liittimet tai liitinkaapelit
 • Telineet
 • Pääpannat
 • Kaulanauhat
 • Säilytyspussit
 • Ääniputket
 • Koristeelliset viimeistelyt
 • Kytkimet
 • Irrotettavat, ei-asiakaskohtaiset (muut kuin Plantronicsin) akut
 • Korvatyynyt, korvatyynypakkaukset, korvasangat ja Ear Budeez™

HILJAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT, OVAT VOIMASSA (A) ENINTÄÄN 90 PÄIVÄÄ TAI 1, 2 TAI 3 VUOTTA OSTOPÄIVÄSTÄ LÄHTIEN KYSEISEN TUOTTEEN MUKAAN, (B) LOPPUVAT AUTOMAATTISESTI TÄMÄN AJAN PÄÄTYTTYÄ JA (C) LAIN PUITTEISSA SULJETAAN POIS. Välilliset tai seurannaiset vahingot, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA OMAISUUDEN MENETYS JA NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN RIKKOMUKSESTA AIHEUTUVAT, EIVÄT OLE PLANTRONICSIN VASTUULLA, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, suljetaan pois.

Emme takaa, että Plantronicsin tarjoama ohjelmisto täyttää tarpeesi tai toimii kolmansien osapuolten tarjoamien laitteistojen tai sovellusohjelmistojen kanssa, että ohjelmistotuotteet toimisivat jatkuvasti tai moitteetta tai että kaikki ohjelmistotuotteiden viat korjattaisiin.

Ei muita takuita

Lukuun ottamatta sitä, mitä tässä takuussa ja takuussa, joka tulee tuotteiden mukana, erityisesti määritetään, Plantronics ei myönnä mitään muita, asetuksissa tai muissa mainittuja, nimenomaisia tai oletettuja takuita tuotteiden, niiden sopivuuden kaikkiin käyttötarkoituksiin, niiden laadun, markkinoitavuuden tai muiden seikkojen suhteen.

Vastuurajoitus

Plantronicsin vastuu yllä olevan takuun ehtojen mukaisesti on rajoitettu korvaamaan tuotteen vialliset osat, jotka ovat materiaaleista tai valmistuksesta aiheutuvia. Plantronics ei vastaa muusta kuin mitä toimittajalle annetussa takuussa todetaan, ja jonka ainoat hyvitysmuodot Plantronics antaa tässä osiossa. Missään tapauksessa Plantronics ei ole vastuussa toimittajan korvaavan laitteen hankkimiskuluista tai mistään erityisistä, johdannaisista tai satunnaisista vahingoista, vahingon syystä riippumatta, tai teoreettisesta vastuussa, huolimatta siitä, vaikka Plantronics on saanut tiedon tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Nämä rajoitukset ovat voimassa huolimatta siitä, että rajattu hyvitys ei olennaisesti toteutuisi.

Tätä takuuta koskevat lait

Tämä rajoitettu takuu on tuotteen alkuperäisen ostomaan lakien alainen ja se on laadittu niiden mukaan. Kuluttajan kauppaan liittyen, tässä lausunnossa olevat rajoitetun takuun ehdot, pois lukien lain sallimin rajoituksin, eivät lue pois, rajoita tai muokkaa tuotteen ostamiseen liittyviä pakollisia lainalaisia oikeuksiasi, vaan täydentävät niitä.

Takuutuen saaminen

Ennen takuuvaateen lähettämistä suosittelemme tutustumaan web-sivustoomme www.plantronics.com/support/, jossa on tietoja teknisestä tuesta. Kelvolliset takuuvaateet käsitellään ostopäivää seuraavan 30 päivän ajan yleensä ostopaikassa. Tämä käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella tuotteen ostopaikan mukaan. Tarkista yksityiskohtaiset tiedot Plantronicsilta tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Vaihtoehtoisesti Plantronics tarjoaa viallisen tuotteen raportoimiseksi ja korvaavan tuotteen korvausvaatimuksen tekemiseksi yksinkertaisen online-järjestelmän, joka on käytettävissä 24/7. Ole hyvä ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.plantronics.com/support/. Määrittääksemme takuuajan alkamishetken, pyydämme sinulta ensimmäisen loppukäyttäjän ostotodistuksen tai tuotteessa olevan valmistuspäivämäärän koodin.

Takuuvaateiden, joita ei voida käsitellä ostopaikassa, ja muiden kysymysten yhteydessä suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan Plantronicsiin. Voit tutustua Plantronicsin tietämyskantaan, kysyä kysymyksiä, käyttää Internet-palveluita tai keskustella suoraan edustajamme kanssa osoitteessa www.plantronics.com/support/.

Kaikkien tämän rajoitetun takuun mukaisten vaateiden edellytyksenä on, että oletetusta viasta ilmoitetaan Plantronicsille tai ostopaikkaan kohtuullisen ajan kuluessa vian havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään ennen takuuajan päättymistä.

Takuun ulkopuolinen huolto

Jos tuotteesi takuuaika on päättynyt, yhteistyökumppanimme takaavat, että liiketoimintasi jatkuu häiriöittä. Kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Call Center- ja toimistotuoteasiakkaamme voivat valita huoltosopimukset. Ne takaavat nopean tuotteiden vaihdon ja varmistavat liiketoimintasi jatkuvuuden keskeytyksittä.

Edellä mainittujen korkealaatuisten palveluiden lisäksi Plantronics tarjoaa myös monia muita palveluita. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.plantronics.com/support/.