Bevásárlókosár

Termék Mennyiség Ár Részösszeg
Kosárban szereplő részösszeg
Americas

Asia Pacific

Europe

Middle East and Africa

Az egész világra érvényes plantronics korlátozott garancia

Korlátozott garancia Európában és Afrikában (E & A)

A Plantronics termékek megvásárlására az egész világra érvényes Plantronics korlátozott garancia („korlátozott garancia”) vonatkozik.

Mire vonatkozik a korlátozott garancia?

Az európai és afrikai ügyfelekre az „Európára és Afrikára érvényes korlátozott garancia” feltételei vonatkoznak, melyek szintén megtalálhatók a http://www.plantronics.com/warranty címen, az e régiók sajátos garanciális információival és követelményeivel.

Ez a korlátozott garancia az eredeti végfelhasználónak kifejezett korlátozott garanciális jogokat biztosít a gyártó Plantronics részéről.

Mely termékekre vonatkozik a korlátozott garancia?

Ez a korlátozott garancia a Plantronics-tól, leányvállalataitól és hivatalos viszonteladóitól eredeti Plantronics csomagolásban vásárolt termékekre vonatkozik.

A garanciális szolgáltatás igénylése

Az egyik országban vagy régióban vásárolt termékek tekintetében garanciális szolgáltatás igénybe vehető más olyan országokban és régiókban is, ahol a Plantronics vagy hivatalos szolgáltatói az adott terméktípusra garanciális szolgáltatásokat kínálnak; azonban a garancia időtartama a termék vásárlása szerinti országra vonatkozó szabályok szerint alakul. A garanciális feltételek (beleértve az e dokumentumban szereplőket), a szolgáltatás elérhetősége és a szolgáltatás gyorsasága országonként, illetve régiónként változhat. A szabványos garanciális szolgáltatás gyorsasága a helyi alkatrészellátástól függően változó. Részletes tájékoztatásért az adott régió hivatalos Plantronics szolgáltatójával kell a kapcsolatot felvenni.

A garanciális szolgáltatás Amerikai Egyesült Államokban történő igénybe vételéhez a www.plantronics.com/warranty webhelyen lehet a garanciális szolgáltatást igényelni.

A garanciális szolgáltatás Európában és Afrikában történő igénybe vételéről az „Európára és Afrikára érvényes korlátozott garancia” feltételei tájékoztatnak, melyek szintén megtalálhatók a www.plantronics.com/warranty webhelyen

A bármely más országban történő garanciális szolgáltatásról a www.plantronics.com/warranty webhelyen lehet tájékozódni, vagy fel kell venni a kapcsolatot a helyi hivatalos Plantronics viszonteladóval.

Mit jelent az érvényességi idő?

A garancia a vásárlás napjától kezdődik. A vásárlás igazolására a vásárláskor kapott, a vásárlás napját feltüntető nyugta szolgál. A garanciális időszak termékenként változó, általában 1, 2 vagy 3 év. Az adott termékre vonatkozó garanciális időszak („garanciális időszak”) megtalálható a Plantronics termékek eredeti csomagolásán vagy a Plantronics által a vásárláskor adott vásárlói tájékoztatón. A garanciális időszak lejártával megszűnik a Plantronics e korlátozott garancia alapján fennálló azon kötelezettsége, hogy az anyag- vagy megmunkálási hibás termékeket megjavítsa vagy kicserélje.

Mely termékekre nem vonatkozik ez a korlátozott garancia?

A korlátozott garancia nem terjed ki az alábbiakra: 1) a nem hivatalos viszonteladótól vásárolt termékek; 2) a nem telefonközpontban történő használatra tervezett termékek telefonközpontban történő használata; 3) az internetes árveréseken vásárolt termékek; 4) azok a termékek, melyeket olyan szoftverrel, perifériákkal vagy segédberendezésekkel működtetnek – ilyenek például az akkumulátorok, töltők, adapterek, fejhallgatók, csatlakozókábelek és tápegységek („segédberendezések”) –, melyeket nem a Plantronics gyártott, illetve amelyeknek a Plantronics termékekkel való használatát a Plantronics nem tanúsította, illetve az ezek használatából a Plantronics termékben vagy a segédberendezésben bekövetkező károk; 5) a következők miatt bekövetkező károk: a) baleset, tűz, nem rendeltetésszerű használat, hanyagság, rendkívüli fizikai vagy elektromos megterhelés vagy átalakítás; b) nem megfelelő vagy nem engedélyezett beszerelés, kábelezés, javítás vagy vizsgálat, illetve c) a terméknek a Plantronics által közzétett útmutatótól eltérő használata; 6) azok az esetek, ha a Plantronics-tól (vagy hivatalos szervizközpontjaitól) eltérő személy bevizsgálja, megváltoztatja, módosítja vagy bármi módon szervizeli a terméket; 7) azok a termékek, amelyek (a) melyek sorozatszáma vagy dátumcímkéje eltűnt, olvashatatlanná vált vagy azt megváltoztatták, illetve (b) nem megfelelő vagy nem Plantronics alkatrészekkel vagy borítással rendelkeznek; és 8) alkatrészek és tartozékok (hacsak nem működésképtelenek vagy hibásak a vásárlás pillanatában), többek között:

 • a. Borítás és a borítás alkatrészei
 • b. Moduláris csatlakozó
 • c. Bölcső
 • d. Fejpánt
 • e. Nyakpánt
 • f. Zacskó
 • g. Hangcső
 • h. Dekoratív burkolat
 • i. Kapcsoló
 • j. Fülhallgató, fülhallgató készlet, fülpárna, fülhurok és Ear Budeez
 • k. Az ügyfél által cserélhető, szabványos akkumulátorok

Mit tesz a Plantronics a hiba elhárítása érdekében?

A garanciális időszak alatt a Plantronics választása szerint megjavítja vagy kicseréli az anyag- vagy gyártáshibás termékeket, ha a vásárló erről a Plantronics-ot értesíti, és a terméket az alábbiakban ismertetett módon visszajuttatja a Plantronics-nak.

A Plantronics e korlátozott garancia alapján a termékek javításához vagy kicseréléséhez felhasználhat a) új vagy korábban már használt, az újjal azonos teljesítményű és megbízhatóságú termékeket, alkatrészeket vagy összetevőket, vagy b) új összetevők, illetve új és használt vagy felújított, az újjal azonos teljesítményű és megbízhatóságú összetevők felhasználásával újragyártott termékeket, vagy c) a már nem gyártott eredeti termékkel egyenértékű terméket. Ha ezek a kicserélt vagy megjavított termékek, alkatrészek vagy összetevők anyag- vagy gyártási hibát mutatnak a javítás és/vagy kicserélés utáni 12 hónapon belül vagy - ha ez hosszabb - a kicserélt, illetve megjavított termék fennmaradó garanciális időszakán belül, a Plantronics a terméket vagy alkatrészt választása szerint megjavítja vagy kicseréli.

Azon termékek esetében, melyek a Plantronics által gyártott egyedi, a felhasználható által cserélhető akkumulátorral működnek, az akkumulátor garanciális időszakon belüli meghibásodása esetében a Plantronics azt kicseréli. A felhasználható által nem cserélhető akkumulátorral működő termékek esetében az akkumulátor garanciális időszakon belüli meghibásodása esetében a Plantronics a terméket cseréli ki.

A termék vagy alkatrész cseréjekor a cseretermék a vásárló tulajdona lesz, a visszavett termék vagy alkatrész pedig a Plantronics tulajdona.

Arra a nem várt esetre, ha a termék ismételten meghibásodik, vagy a Plantronics azt nem tudja megjavítani vagy kicserélni, a Plantronics az általa kiválasztott, azonos vagy egyenértékű terméket biztosítja a vásárlónak. Hibás termék esetében ez a kizárólagos jogorvoslat.

Milyen kizárások és korlátozások érvényesülnek a korlátozott garancia keretében?

A PLANTRONICS E KORLÁTOZOTT GARANCIÁN TÚLMENŐEN ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NEM VÁLLAL ÉS KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN MÁS KIFEJEZETT GARANCIÁT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI ORSZÁGOK HELYI JOGÁBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A PLANTRONICS ELHÁRÍT MINDEN BELEÉRTETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁT. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN KÖTÖTT MINDEN ÜGYLET VONATKOZÁSÁBAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA, MEGFELELŐ MINŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL A PLANTRONICS ÁLTAL A VÁSÁRLÁSKOR ÁTADOTT ANYAGOKBAN MEGADOTT GARANCIÁLIS IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK.

A garancia nem vonatkozik arra, hogy a Plantronics által szállított szoftver a vásárló igényeinek megfelel, vagy képes lesz harmadik személyek által szállított hardverrel vagy alkalmazásszoftverrel való együttes működésre, hogy a szoftvertermékek működése megszakítástól és hibáktól mentes lesz, valamint hogy a szoftvertermékek valamennyi hibája kijavításra kerül.

Felelősségkorlátozás

A PLANTRONICS-OT E KORLÁTOZOTT GARANCIA ALAPJÁN TERHELŐ FELELŐSSÉG LEGMAGASABB MÉRTÉKE KIFEJEZETTEN KORLÁTOZOTT, A TERMÉK MEGFIZETETT VÉTELÁRA, ILLETŐLEG A JAVÍTÁS KÖLTSÉGE VAGY A TERMÉK VAGY A NORMÁL FELHASZNÁLÁS MELLETT HIBÁSAN MŰKÖDŐ ÖSSZETEVŐ VAGY ALKATRÉSZ KICSERÉLÉSÉNEK KÖLTSÉGE KÖZÜL AZ ALACSONYABB ÖSSZEGBEN. A FENT MEGADOTTAK KIVÉTELÉVEL A PLANTRONICS EGY ESETBEN SEM FELEL A TERMÉK VAGY A TERMÉK MEGHIBÁSODÁSA ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT, IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY MEGTAKARÍTÁST, VALAMINT A KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT. A PLANTRONICS NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYEIÉRT, ILLETVE A VÁSÁRLÓ HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ FENNÁLLÓ IGÉNYEIÉRT. A FELELŐSSÉG E KORLÁTOZÁSA ÉRVÉNYES ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY E KORLÁTOZOTT GARANCIA VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY A SZIGORÚ TERMÉKFELELŐSSÉGET) SZERINTI KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYRŐL VAGY KÖVETELÉSRŐL, KÖTELMI VAGY MÁS KÖVETELÉSRŐL VAN-E SZÓ. A FELELŐSSÉG E KORLÁTOZÁSÁRÓL SENKI NEM MONDHAT LE ÉS AZT NEM LEHET MÓDOSÍTANI SEM. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYESÜL, HA A PLANTRONICS VAGY FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÉRTESÍTÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA AZONBAN NEM VONATKOZIK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEKRE.

Melyik jog vonatkozik erre a garanciára?

ERRE A KORLÁTOZOTT GARANCIÁRA ANNAK AZ ORSZÁGNAK A JOGA IRÁNYADÓ, AMELYBEN A TERMÉKET EREDETILEG MEGVÁSÁROLTÁK, ÉS ÉRTELMEZÉSÉRE IS EZ A JOG VONATKOZIK. FOGYASZTÓI ÜGYLETEK ESETÉBEN A KORLÁTOZOTT GARANCIA E NYILATKOZATBAN ISMERTETETT FELTÉTELEI -A JOGSZABÁLYBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKEN TÚL - NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK VAGY MÓDOSÍTJÁK A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYES GARANCIÁLIS JOGOKAT, HANEM AZOKON FELÜL LÉTEZNEK.

Az Amerikai Egyesült Államokban lakók esetében a korlátozott garanciából eredő vagy a korlátozott garanciával eladott Plantronics termék megvásárlásához másként kapcsolódó jogvitákra annak az államnak a joga irányadó, melyben a vásárló aktuálisan lakik, függetlenül attól, hogy szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson vagy más jogi koncepción alapul-e, figyelemmel az adott jog kollíziós jogi elveire.

Milyen más jogok létezhetnek jogszabály alapján?

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGSZABÁLYI JOGOKAT BIZTOSÍT A VÁSÁRLÓNAK. A VÁSÁRLÓT JOGSZABÁLY ALAPJÁN TOVÁBBI JOGOK IS MEGILLETHETIK, MELYEK SZÖVETSÉGI ÁLLAMONKÉNT VÁLTOZÓK. EGYES SZÖVETSÉGI ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK NEM ENGEDIK MEG A BELEÉRTETT GARANCIA KORLÁTOZÁSÁT VAGY PEDIG A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK MINDEN VÁSÁRLÓRA. A VÁSÁRLÓ JOGAIT TELJES KÖRŰEN AZ ADOTT SZÖVETSÉGI ÁLLAM VAGY ORSZÁG JOGSZABÁLYAINAK TANULMÁNYOZÁSÁVAL ISMERHETI MEG.

A Polycom vállalat mostantól a Plantronics részét képezi

Az első számú partner a kommunikációs és együttműködési ökoszisztéma terén