Bevásárlókosár

Termék Mennyiség Ár Részösszeg
Kosárban szereplő részösszeg
Americas

Asia Pacific

Europe

Middle East and Africa

Korlátozott garancia Európában és Afrikában (E & A)

A Plantronics jelen korlátozott garanciájának feltételei az Európában és Afrikában vásárolt Plantronics termékekre vonatkoznak.

Mennyi a garancia időtartama?

 

A Plantronics kilencvennapos (90), egy (1), két (2) vagy három (3) év időtartamú korlátozott garanciát nyújt, a terméktől függően. A garancia időtartama fel van tüntetve a termék dobozán, illetve a dobozban található dokumentumokban. A garancia időtartama azon a napon kezdődik, amikor a még nem használt, teljesen új terméket megvásárolja az első végfelhasználó. A garanciális szolgáltatások igénybevételéhez be kell mutatni az első végfelhasználó vásárlását igazoló szelvény másolatát a Plantronicsnak. A garancia időtartama a magyar hatályos jogszabályoktól is függ. Nyomatékosan ajánljuk, hogy a vásárlás dátumának bizonyításához tartsa meg a számlát.

 

A Plantronics garantálja, hogy termékei anyag- és megmunkálási hibáktól mentesek. A Plantronics garanciavállalásból adódó kötelezettségei a jelen korlátozott garancia feltételeinek megfelelően a hibás termék saját költségen való javítására vagy cseréjére terjednek ki (kivéve a kizárólag a Plantronics súlyos gondatlanságából bekövetkező halál vagy személyi sérülés esetén) amennyiben a vevő a garancia időtartama alatt ez irányú igényt nyújt be.

 

Mit tesz a Plantronics a problémák megoldása érdekében?

 

A jelen korlátozott garancia értelmében a Plantronics saját belátása szerint végzi el a termékek javítását vagy cseréjét (a) új, vagy az újjal teljesítményükben és megbízhatóságukban egyenértékű korábban használt termékek, alkatrészek vagy komponensek felhasználásával, vagy (b) új komponensekkel, illetve új és az újjal teljesítményükben és megbízhatóságukban egyenértékű, használt vagy felújított komponensekkel újragyártott termékek felhasználásával, vagy (c) az eredeti, már nem gyártott termékkel egyenértékű termék felhasználásával.

 

A kifizetett összeg visszatérítésére csak a vonatkozó törvények által meghatározott esetekben van lehetőség, és csak akkor, ha a terméket visszajuttatják a vásárlás helyszínére vagy másik olyan helyszínre, ahová a Plantronics el tudja juttatni a vásárlási bizonylat másolatát. A szállítási és kezelési költségek a felhasználót terhelhetik, kivéve, ha ezt a vonatkozó törvény tiltja. Egy termék vagy alkatrész cseréjekor a csereként kapott tétel az Ön tulajdonába kerül, míg a visszajuttatott termék vagy alkatrész a Plantronics tulajdonát képezi. A csere céljából visszaküldött összes termék a Plantronics tulajdonába kerül.

 

Ha a garancia időtartama alatt meghibásodik az akkumulátor olyan termék esetében, amelyet a Plantronics által külön rendelésre gyártott, a felhasználó által cserélhető akkumulátorral árusítanak, a Plantronics kicseréli az akkumulátort. Ha a felhasználó által nem cserélhető akkumulátorral árusított termék akkumulátora romlik el, a Plantronics kicseréli a terméket.

 

Abban a valószínűtlen esetben, ha termékének ismétlődő hibái vannak, vagy a Plantronics nem tudja megjavítani vagy kicserélni a terméket, a Plantronics egy általa kiválasztott olyan cseretermékkel látja el Önt, amely teljesítményét tekintve az Ön termékével azonos vagy egyenértékű. Hibás termékkel kapcsolatban ez az Önt megillető kizárólagos jogorvoslat.

Csere utáni garancia

A javított/kicserélt termékek esetében a garancia érvényessége az eredeti garancia-időszak végéig tart, vagy:

 

a) 30 napig az eredeti 90 napos garanciából, vagy
b) 90 napig az eredeti 12, 24 vagy 36 hónapos garanciából,

 

attól függően, melyik a hosszabb, illetve bármilyen egyéb hosszúságú időtartamig, amelyet a helyileg hatályos törvények meghatároznak.

 

Mire nem vonatkozik a garancia?

 

Jelen korlátozott garancia nem terjed ki az alábbiakra:
1) nem intenzív használatra szánt termékek ügyfélszolgálati központban történő használata;
2) azon termékek, amelyeket olyan szoftverrel, perifériával vagy kiegészítő berendezéssel, többek közt akkumulátorral, töltővel, adapterrel erősítővel, fejhallgatóval, csatlakozókábellel vagy tápegységgel (a továbbiakban: kiegészítő berendezések) kombinálva működtetnek, amelyek nem a Plantronicstól származnak, vagy amelyeknek a Plantronics termékekkel való használatát a Plantronics valamely más módon nem hitelesítette, illetve a Plantronics termékek vagy a kiegészítő berendezések ilyen használatból eredő bármely megrongálódása;
3) (a) a vis major (például árvíz), baleset, tűz, nem megfelelő használat, hanyagság, szokatlan fizikai vagy elektromos igénybevétel vagy módosítás miatti; (b) a helytelen vagy jogosulatlan beszerelésből, huzalozásból, javításból, tesztelésből fakadó, vagy (c) bármely, a szokásos használaton túlmenő ok által előidézett hibák;
4) azon esetek, amikor nem a Plantronics (vagy valamely meghatalmazott szervizközpontja) teszteli, változtatja meg, javítja, módosítja vagy szervizeli a termékeket bármilyen módon;
5) az olyan termékek esetében, (a) melyek sorozatszáma vagy dátumcímkéje eltűnt, olvashatatlanná vált vagy megváltoztatták, (b) melyek kártyáin a sorozatszámok nem egyeznek, vagy a kártyák sorozatszáma nem egyezik a borításon lévő sorozatszámmal, (c) vagy melyek nem megfelelő vagy nem Plantronics alkatrészekkel vagy borítással rendelkeznek;
6) alkatrészek és tartozékok (hacsak nem működésképtelenek vagy hibásak a vásárlás pillanatában), pl.:

 

 • Borítás és a borítás alkatrészei
 • Moduláris/készülékspecifikus dugó vagy csatlakozóvezeték
 • Bölcső
 • Fejpánt
 • Nyakpánt
 • Zacskó
 • Hangcső
 • Dekoratív burkolat
 • Kapcsoló
 • Kivehető, nem külön rendelésre gyártott (nem Plantronics) akkumulátorok
 • Fülhallgató, fülhallgató készlet, fülpárna, fülhurok és a fül BudeezTM

 

A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA ÉS A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, (A) NEM TARTHAT – AZ ADOTT TERMÉKTŐL FÜGGŐEN – A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT 90 NAPNÁL VAGY 1, 2 VAGY 3 ÉVNÉL TOVÁBB, (B) A MEGADOTT IDŐTARTAM VÉGÉN AUTOMATIKUSAN MEGSZŰNIK, (C) ÉS A HELYI JOGI SZABÁLYOZÁS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKBEN KORLÁTOZVA VAN. A következményes és véletlenszerű károkért (BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELVESZTETT TULAJDONT) ÉS A KINYILATKOZTATOTT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS FELTÉTELEINEK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT A PLANTRONICS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS EZEN KÁROK ESETÉBEN A HELYI JOGI SZABÁLYOZÁS ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÉT.

 

A Plantronics nem vállal garanciát arra, hogy az általa biztosított szoftver megfelel az Ön igényeinek; hogy a szoftver működni fog bármilyen, harmadik felek által biztosított hardverrel vagy felhasználói szoftvertermékekkel kombinálva; hogy a szoftvertermékek működése zavartalan és hibamentes lesz; illetve arra, hogy a szoftvertermékek minden hibája kijavításra kerül.

Kizárólagos garancia

A fenti és a termékhez mellékelt, nyomtatott garancialevélben található információk kizárólagos érvényűek. A Plantronics kizár minden más, törvény által vagy másmilyen formában kinyilatkoztatott vagy vélelmezett jótállást a termékekre vonatkozóan, valamint a termék adott célra való alkalmasságával, minőségével, eladhatóságával és egyéb tulajdonságával kapcsolatban.

Felelősségkorlátozás

A Plantronics felelőssége a fenti garancia szerint csak a gyártási vagy anyaghibával rendelkező alkatrészek cseréjére korlátozott. A Plantronics nem rendelkezik több felelősséggel a forgalmazónak átadott garanciában foglaltaknál, jogorvoslatra kizárólag a Plantronics által meghatározott módon, a jelen részben leírtak szerint van lehetőség. A Plantronics semmilyen esetben sem felelős a forgalmazó által helyettesített termék költségéért, vagy bármilyen jellegű különleges, véletlenszerű vagy következményes kárért, bármilyen hivatkozási jogalap szerint, még akkor sem, ha ilyen károk lehetőségére a figyelmeztetés megtörtént. Ezen korlátozások akkor is érvényesek, ha nincs lényegi ok a korlátozott jogorvoslat alkalmazására.

Irányadó jogszabályok a garancia tekintetében

Jelen korlátozott garanciára és értelmezésére azon ország jogszabályai vonatkoznak, ahol a terméket eredetileg megvásárolták. A jogszabályok által megengedett mértéket leszámítva, a fogyasztói tranzakciók tekintetében a jelen nyilatkozatban szereplő garanciális feltételek nem kizárják, korlátozzák vagy módosítják, hanem kiegészítik a jelen termék Önnek történő értékesítésére vonatkozó, kötelező, törvény által szabályozott jogokat.

A garanciális támogatás igénylése

Azt ajánljuk, hogy a garanciaigény elküldése előtt látogasson el a www.plantronics.com/support/ oldalra, ahol kérhet műszaki segítséget. Az érvényes garanciaigények feldolgozása általában a vásárlás helyszínén keresztül történik, a vásárlást követő harminc (30) napon belül; azonban ez az időtartam eltérő lehet attól függően, hogy Ön hol vásárolta meg a terméket. A részletekért kérje a Plantronics, illetve a vásárlás helyszínén elérhető kereskedő segítségét.

 

A vásárlás helyszínén keresztül nem feldolgozható garanciaigényeket, illetve a termékre vonatkozó egyéb kérdéseket közvetlenül a Plantronics számára kell elküldeni. A www.plantronics.com/support/ weboldalon található a Plantronics Tudásbázisa, ezenkívül itt lehet kérdéseket feltenni, igénybe venni online szolgáltatásainkat, illetve beszélni közvetlenül valamelyik munkatársunkkal.

 

A korlátozott garancia hatálya alá tartozó igénylések értelmében Ön értesíti a Plantronics vállalatot vagy a vásárlás helyszínén elérhető kereskedőt az állítólagos hibáról az annak észlelését követő ésszerű határidőn belül, de mindenképpen még a garancia-időszak lejárati dátuma előtt.

Garancián kívüli szolgáltatás

Ha a termékre vonatkozó garancia-időszak már nem érvényes, üzleti partnereinktől továbbra is kérhet segítséget, annak érdekében, hogy megszakítás nélkül folytathassa munkáját. A normál kétéves garancia mellett a telefonos ügyfélszolgálati és irodai termékek vásárlói feliratkozhatnak az alábbiakra is karbantartási megállapodások a gyors csere biztosítása, és annak garantálása, hogy az ügyfél leállás nélkül dolgozhat tovább. A fenti magas színvonalú szolgáltatásokon túl a Plantronics számos egyéb lehetőséget is kínál. További tudnivalókért kérje a vásárlás helyszínén elérhető kereskedő segítségét, vagy látogasson el erre a weboldalra: www.plantronics.com/support/.

A Polycom vállalat mostantól a Plantronics részét képezi

Az első számú partner a kommunikációs és együttműködési ökoszisztéma terén