Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

אחריות מוגבלת של PLANTRONICS ברחבי העולם

אחריות מוגבלת באירופה ובאפריקה

התנאים של אחריות מוגבלת של Plantronics ברחבי העולם ("אחריות מוגבלת") יחולו על רכישות של מוצרי Plantronics.

מה מכסה אחריות מוגבלת זו

לקוחות הממוקמים באירופה ובאפריקה, מתבקשים להתייחס לתנאים ולהגבלות של "Limited Warranty in Europe and Africa" (אחריות מוגבלת באירופה ובאפריקה) שזמינה גם באתר http://www.plantronics.com/warranty, לפרטים על האחריות ולדרישות הספציפיות לאזורים אלו.

אחריות מוגבלת זו נותנת לך, רוכש הקצה המקורי, זכויות מפורשות של אחריות מוגבלת מטעם Plantronics, היצרן.

אלו מוצרים מכסה אחריות מוגבלת זו?

אחריות מוגבלת זו מכסה מוצרי Plantronics שנרכשו באריזה מקורית של Plantronics מ- Plantronics, מחברות הבת שלה או מהמפיצים המורשים שלה.

כיצד לקבל שירות אחריות

מוצרים שנרכשו בארץ או באזור מסוים זכאים לשירות אחריות בארצות ובאזורים אחרים שבהם Plantronics או ספקי השירות המורשים שלה מציעים שירות אחריות עבור אותו מספר דגם של מוצר; עם זאת, תחול תקופה האחריות המסופקת בארץ שבה המוצר נרכש. תנאי האחריות (כולל אלו המפורטים כאן), זמינות השירות וזמני התגובה של השירות עשויים להשתנות מארץ ואזור לארץ ואזור. זמן התגובה של שירות אחריות סטנדרטי כפוף לשינויים בהתאם לזמינות החלקים המקומית. לקבלת פרטים, פנה לספק שירות מורשה של Plantronics באזור שלך.

לקבלת שירות אחריות בארה"ב, בקר באתר www.plantronics.com/warranty כדי לבקש שירות בארה"ב.

לקבלת שירות אחריות באירופה ובאפריקה, עיין בתנאים ובהגבלות של "Limited Warranty in Europe and Africa" שזמינה גם באתר www.plantronics.com/warranty

לשירות אחריות בכל הארצות האחרות, בקר באתר www.plantronics.com/warranty או פנה למפיץ המורשה המקומי של Plantronics.

מהי תקופת הכיסוי

תקופת האחריות מתחילה מתאריך הרכישה. קבלת המכירה שלך שבה מופיע תאריך הרכישה היא הוכחת הרכישה שלך. תקופת האחריות משתנה לפי מוצר, והיא בדרך כלל 1, 2, או 3 שנים; עיין באריזה המקורית של מוצר Plantronics או במידע למשתמש שמספקת Plantronics במועד הרכישה כדי לדעת מהי תקופת האחריות הספציפית למוצר שלך ("תקופת אחריות"). ההתחייבות של Plantronics תחת אחריות מוגבלת זו לתקן או להחליף מוצרים המראים פגם בחומרים או באופן הייצור מסתיימת במועד תפוגת תקופת האחריות.

אלו מוצרים אינם מכוסים על-ידי אחריות מוגבלת זו

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה: 1) מוצרים שנרכשו ממפיץ בלתי מורשה; 2) שימוש במוצרים במוקדים טלפוניים שלא תוכננו לשמש כמוקדים טלפוניים; 3) מוצרים שנרכשו דרך מכירות פומביות מקוונות; 4) מוצרים שמופעלים בשילוב עם תוכנה, ציוד היקפי או ציוד עזר דוגמת אך לא מוגבל לסוללות, למטענים, למתאמים, לאוזניות, לכבלי מחבר, ולספקי כוח ("ציוד עזר") שאינם מסופקים או מאושרים בדרך אחרת על-ידי Plantronics לשימוש עם מוצרי Plantronics או כל נזק למוצרי Plantronics או לציוד עזר כתוצאה משימוש כזה; 5) נזק שנגרם על-ידי (א) תאונה, שריפה, שימוש לרעה, הזנחה, לחץ פיזי או מתח חשמלי בלתי רגיל, או התאמה; (ב) התקנה לא נאותה או לא מורשת, חיווט, תיקון, בדיקה או (ג) שימוש במוצר שלא במסגרת ההנחיות של Plantronics; 6) מקרים שמהם מישהו אחר מלבד Plantronics (או מרכזי השירות המורשים שלה) בודק, משנה, מתאים או מטפל במוצרים בדרך כלשהי; 7) מוצרים אשר יש להם (ש) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו או שונו או (ב) אחסון או חלקים שאינם תואמים ל- Plantronics או שאינם של Plantronics; וכן 8) חלקי חילוף ואביזרים מתכלים (אלא אם נמצאו שלא מתפקדים או פגומים עם רכישת המוצר) דוגמת:

 • א. קופסאות וחלקי קופסא
 • ב. תקעים מודולריים
 • ג. עריסות
 • ד. רצועות אחיזה
 • ה. שרוכים
 • ו. נרתיקים
 • ז. שפופרות קול
 • ח. גימורים דקורטיביים
 • ט. מתגים
 • י. אוזניות לאוזן, ערכות אוזנייה, רפידות לאוזן, לולאות לאוזן וכן Ear Budeez
 • יא. סוללות סטנדרטיות המיועדות להחלפה על ידי הצרכן

מה נעשה כדי לתקן בעיות

במהלך תקופת האחריות, Plantronics תתקן או תחליף, בהתאם לבחירתה, מוצרים המראים פגם בחומר או באופן הייצור אם תודיע ל- Plantronics ותחזיר את המוצר ל- Plantronics באופן המתואר להלן.

Plantronics עשויה לתקן או להחליף מוצרים תחת אחריות מוגבלת זו (א) במוצרים חדשים או שהיו בשימוש קודם, חלקים או רכיבים שווי ערך לחדשים בביצועים ובאמינות, או (ב) במוצרים שיוצרו מחדש תוך שימוש ברכיבים חדשים או חדשים ומשומשים או רכיבים משופצים שווי ערך לחדשים בביצועים ובאמינות, או (ג) במוצר שווה ערך למוצר מקורי שהייצור שלו הופסק. אם מוצרים, חלקים או רכיבים מוחלפים או מתוקנים אלו יראו פגם בחומרים או באופן הייצור בתקופה של 12 חודשים לאחר התיקון/או החלפה, או במהלך היתרה של תקופת האחריות עבור המוצר שהם החליפו או שבו הם הותקנו, Plantronics, על-פי שיקול דעתה, תתקן או תחליף מוצרים או חלקים אלו.

עבור מוצרים הנמכרים עם סוללות מותאמות אישית, המיועדות להחלפה על-ידי המשתמש שמיוצרות על-ידי Plantronics, במקרה של כשל סוללה במהלך תקופת האחריות, Plantronics תחליף את הסוללה. עבור מוצרים הנמכרים עם סוללות שאינן מיועדות להחלפה על-ידי המשתמש, במקרה של כשל סוללה במהלך תקופת האחריות, Plantronics תחליף את המוצר.

כאשר מוצר או חלק מוחלפים, הפריט המוחלף הופך לרכושך והחלק המוחזר הופך לרכוש של Plantronics.

במקרה הבלתי סביר שבו יש במוצר כשלים חוזרים או שבהם Plantronics אינה מסוגלת לתקן או להחליף את המוצר, Plantronics תספק לך מוצר חלופי שאותו תבחר Plantronics הזהה או שווה ערך בביצועים למוצר שלך. זוהי התרופה הבלעדית שלך עבור מוצר פגום.

אלו אי-הכללות או מגבלות חלות על אחריות מוגבלת זו

PLANTRONICS אינו נותנת שום אחריות מפורשת אחרת בין אם בכתב או בעלפה ו- PLANTRONICS אינה מקבלת במפורש כל אחריות ותנאים שאינם מפורטים באחריות מוגבלת זו. עד למידה המותרת בחוק המקומי של תחומי שיפוט שמחוץ לארצות הברית, PLANTRONICS אינה מקבלת כל מחויבות של אחריות או תנאים משתמעים, כולל כל אחריות משתמשעת לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת. עבור כל העסקות שמתבצעות בארצות הברית, כל אחריות או תנאים משתמעים של סחירות, איכות משביעת רצון, או התאמה למטרה מסוימת מוגבלת לתקופת האחריות כפי שמסופקת על-ידי PLANTRONICS בחומרים שהתקבלו במועד הרכישה.

לא ניתנת כל אחריות שהתוכנה שמסופקת על-ידי Plantronics תענה לדרישות שלך או תפעל בשילוב עם חומרה או מוצרי תוכנת יישומים כלשהם שמסופקים על-ידי צד שלישי, שהפעולה של מוצרי התוכנה תהיה ללא הפרעה או נקייה משגיאות, או שכל הפגמים במוצרי התוכנה יתוקנו.

מגבלות אחריות

החבות המקסימלית של PLANTRONICS תחת אחריות מוגבלת זו מוגבלת במפורש לסכום הנמוך יותר של המחיר ששילמת עבור המוצר או עלות התיקון או ההחלפה של מוצר זה או כל רכיב או חלק שפעלו בצורה פגומה בתנאי שימוש רגילים. למעט כפי שמצוין לעיל, בשום מקרה PLANTRONICS לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם על-ידי המוצר בגלל כשל תפקוד של המוצר, כולל כל אובדן של רווחים או שמירות או נזקים מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים. PLANTRONICS אינה אחראית לכל תביעה שבוצעה על-ידי צד שלישי או שבוצעה על-ידך עבור צד שלישי. הגבלת חבות זו חלה בין אם נזיקין התבקשו, או הוגשה תביעת נזיקין, תחת אחריות מוגבלת זו או כתביעת עוולה (כולל הזנחה וחבות מחמירה למוצר), תביעה חוזית או כל תביעה אחרת. לא ניתן לוותר על הגבלת חבות זו או לתקן אותה על-ידי צד כלשהו. הגבלת חבות זו תהיה אפקטיבית גם אם הודעת ל- PLANTRONICS או לנציג מורשה של PLANTRONICS על אפשרות לנזקים כלשהם מסוג זה. עם זאת, הגבלת חבות זו לא תחול על תביעות על פציעה אישית.

איזה חוק שולט באחריות זו

אחריות מוגבלת זו נשלטת ומפורשת תחת החוקים של הארץ שבה המוצר נרכש במקור. עבור טרנזקציות צרכן, תנאי והגבלות אחריות מוגבלת בהצהרה זו, למעט עד למידה המותרת בחוק, אינם מחריגים, מגבילים, או משנים אלא נמצאים בתוספת לזכויות מנדטוריות סטטוטוריות החלות על המכירה של מוצר זה לך.

עבור תושבי ארצות הברית, כל מחלוקת שנובעת מאחריות מוגבלת זו או קשורה באופן אחר לרכישה שלך של מוצרי Plantronics שכפופים לאחריות מוגבלת זו, בין אם בהתבסס על חוזה, עוולה, הונאה, או כל תיאורה משפטית אחרת, תישלט על-ידי החוק של המדינה שבה אתה מתגורר כעת, ללא קשר לסתירות עקרונות החוק שלה.

אלו זכויות משפטיות אחרות עשויות לחול

אחריות מוגבלת זו נותנת לך זכויות משפטיות ספציפיות. ייתכן שיש לך גם זכויות אחרות העשויות להשתנות ממדינה ולמדינה ומארץ לארץ. מדינות וארצות מסוימות אינן מאפשרות הגבלות על אחריות מפורשת או אי-הכללה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, לפיכך ייתכן שההגבלות לעיל אינן חלות עליך. מומלץ שתתייעץ לגבי חוקים החלים של המדינה או הארץ כדי לקבוע בצורה מלאה את הזכויות שלך.

Polycom מהווה כעת חלק מ-Plantronics

שותפה מבחירה במערכת האקולוגית של תקשורת ושיתוף פעולה