Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

אחריות מוגבלת באירופה ובאפריקה

תנאי האחריות המוגבלת של Plantronics Limited מוצרי Plantronics אשר נרכשו באירופה ובאפריקה.

מהי תקופת האחריות?

Plantronics מציעה אחריות מוגבלת של תשעים (90) ימים, שנה (1) שנתיים (2) או שלוש(3) שנים בהתאם למוצר. תקופת האחריות מוצהרת על קופסת המוצר וגם בכתב הערבות שבתוך הקופסה. תקופת האחריות מתחילה בתאריך הרכישה של משתמש הקצה הראשון של מוצר של מוצר חדש לחלוטין, ולא משומש. Plantronics תבקש עותק של הוכחת הרכישה המקורית ממשתמש הקצה המקורי הראשן כתנאי לקבלת שירות במסגרת אחריות. שים לב שמשך האחריות תלוי בחוקים במדינתך. אנו ממליצים מאוד לשמור על קבלת הקנייה כדי להוכיח את מועד הרכישה של מוצר זה.

Plantronics ערבה לכך שהמוצרים אינם כוללים פגמים כלשהם, כאשר החבות תחת כתב אחריות זה מוגבלת (שמורה למקרה של הזנחה המוביל לפציעה או למקרה מוות) לתיקון או החלפה על חשבונה, בכפוף לדרישה אשר תבוצע התוך תקופת האחריות על המוצר.

מה תעשה Plantronics כדי לתקן את הבעיות?

בהמשך לאחריות מוגבלת זו Plantronics, בהתאם לבחירתה, תתקן או תחליף את המוצרים (א) במוצרים, חלקים או רכיבים חדשים או משומשים, התואמים בביצועיהם ובאמינותם לחדשים, או (ב) בחלקים תוך שימוש ברכיבים חדשים, חדשים ומשומשים, או מחודשים, התואמים בביצועיהם ובאמינותם לחדשים, או (ג) במוצרים התואמים למוצרים המקוריים אשר אינם משווקים עוד.

החזר של המחיר ששולם חל רק במקרים שקיימים בחוק שחל, ובתנאי שהמוצר מוחזר לנקודת הרכישה או מקום אחר שאותו Plantronics תציין, יחד עם העתק של קבלת הקנייה. ייתכן שיחולו עלויות משלוח וטיפול למעט במקומות שחוק אוסר זאת.

בעת החלפת מוצר או חלק, הופך הרכיב החלופי לרכושך, ואילו המוצר או החלק המוחזר הופכים רכושה של Plantronics. כל המוצרים המתקבלים על-ידי Plantronics לצורך החלפה הופכים רכושה של Plantronics.

עבור מוצרים אשר נמכרו סוללות מותאמות, ברות החלפה על-ידי המשתמש, אשר יוצרו על-ידי Plantronics, במקרה של כשל בסוללות אשר חל בתקופת האחריות, תחליף Plantronics את הסוללות. עבור מוצאים אשר נמכרו עם סוללות אשר אינן ברות החלפה על-ידי המשתמש, במקרה של כשל בסוללות אשר חל בתקופת האחריות, תחליף Plantronics את הסוללות.

במקרה בלתי סביר של תקלות חוזרות ונשנות או במקרה ש- Plantronics איננה מסוגלת לתקן או להחליף את המוצר, תספק Plantronics מוצר חלופי שווה-ערך אשר ייבחר על-ידה. זהו הסעד הבלעדי במקרה של מוצר פגום.

לאחר החלפה

האחריות לכל מוצר שהוחלף/תוקן תהיה למשך יתרת תקופת האחריות המקורית, או

א) 30 ימים מתוך 90 ימי האחריות המקורית, או
ב) 90 ימים מתוך 12,24 , או 36 חודשי האחריות המקורית,

הארוך מבניהם או עבור כל פרק זמן נוסף שעשוי לחול בשטח השיפוט שלך.

מה אינו מכוסה באחריות זו?

האחריות אינה מכסה:

1) מוצרים שהיו בשימוש במוקדי שירות, אשר לא נועדו לשימוש אינטנסיבי
2) מוצרים אשר הופעלו בשילוב עם תוכנות, ציוד היקפי משני כגון, אך אינו מוגבל לסוללות, מטענים, מתאמים, מגברים, אוזניות, כבלי חיבור וספקי כוח ("ציוד משני") שלא סופק או אושר על ידי Plantronics לשימוש עם מוצריה או כל נזק לציוד Plantronics או לציוד המשני כתוצאה משימוש כגון זה;
3) פגמים אשר נגרמות כתוצאה מ: (א) כוח עליון (כגון שיטפון), תאונה, שריפה, שימוש לקוי, הזנחה, עייפות חשמלית או פיזית רגילה, או התאמות; (ב) התקנה, חיווט, תיקון או בדיקה לקויים או בלתי מורשים, או (ג) כל מקרה אחר אשר הנו מעבר לשימוש רגיל;
4) מקרים בהם מישהו שאינו Plantronics (או אחד ממרכזי השירות המורשים שלה) בודק, מתריע, מתקן, מתאים או נותן שירות למוצרים בדרך כלשהי;
5) מוצרים אשר (א) יש להם מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו (ב) מספרים סידוריים של הלוח שאינם תואמים זה לזה או מספרים סידוריים של לוח שאינם תואמים למארז (ג) מארז או חלקים שאינם תואמים או שאינם מתוצרת Plantronics;
6) חלפים מתכלים ואביזרים (אלא אם נמצא שאינם מתפקדים או שבורים בעת רכישת המוצר) דוגמת:

  • קופסאות וחלקי קופסאות
  • תקעים או כבלי חיבור מודולריים או מותאמים למוצר
  • רצועות אחיזה
  • שרוכים
  • נרתיקים
  • שפופרות קול
  • גימורים דקורטיביים
  • מתגים
  • סוללות להסרה שאינן מותאמות (אינן מתוצרת Plantronics)
  • כפתורי כניסה לאוזן, ערכות כפתורים, כריות לאוזן, לולאות לאוזן וכן Ear Budeez™

כל אחריות משתמעת, לרבות אלה של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה (א) לא תישא תוקף של יותר מ- 90 ימים או 1 או 2 או 3 שנים מיום הרכישה, בהתאם למוצר מסוים, (ב) תסתיים באופן אוטומטי בתום תקופה זו, ו-(ג) תישלל עד למידה המותרת על-פי חוק. נזקים תוצאתיים ומקריים, כולל וללא הגבלה, אובדן רכוש וכאלה הנובעים מהפרה של כל אחריות מפורשת או מרומזת, אינם באחריותה של PLANTRONICS, על-פי המותר בחוק.

אין האחריות מכסה את התאמת התוכנה המסופקת על-ידי Plantronics לדרישותיך או לעבודה בשילוב עם מוצרי חומרה או יישומים אשר סופקו על-ידי צדדים שלישיים, או את עבודת התוכנה באופן רציף או נטול שגיאות, או שכל הפגמים במוצרי התוכנה יתוקנו.

ללא אחריות אחרת

למעט כפי שצוין לעיל, ובאחריות המודפסת המצורפת למוצרים, Plantronics אינה מעניקה כל אחריות נוספת, מפורשת או משתמעת, לפי חוק או אחרת, בהקשר למוצרים, התאמתם למטרה כלשהי, איכותם, סחירותם ואחרת.

מגבלות אחריות

החבות של Plantronics במסגרת התנאים של האחריות לעיל מוגבלת להחלפה של יחידת המוצר שנמצא פגום בחומר או באופן הביצוע. ל-Plantronics לא תהיה כל חבות לבד כפי שסופקה במסגרת האחריות למפיץ, שתרופתו היחידה תהיה כפי שניתן על-ידי Plantronics במסגרת סעיף זה. בשום מקרה לא תהיה Plantronics אחראית לעלויות רכישה של טובין חליפיים על-ידי המפיץ או של כל נזקים מיוחדים, תוצאתיים, הקשורים לאמון או מקריים, בלא קשר לאופן שבו נגרמו או כל תיאוריה של חבות, גם אם Plantronics קיבלה מידע על אפשרות לנזקים כאלה. מגבלות אלה יחולו חרף כשל של מטרה חיונית או כל תרופה מוגבלת.

איזה חוק חל על אחריות זו

אחריות מוגבלת זו ותפורש על פי דיני המדינה בה נרכשו המוצר במקור. לעסקאות צרכנים, תנאי האחריות המוגבלים הכלולים בהצהרה זו, למעט במידה המוותרת על פי חוק, אין להוציא, להגביל או לשנות אלא הם בנוסף לזכויות החוקיות החלות על המכירה של מוצר זה לך

כיצד לקבל תמיכה במסגרת אחריות

לפני הגשת תביעת אחריות, אנו ממליצים שתבקר באתר www.plantronics.com/support/ כדי לקבל סיוע טכני. תביעות אחריות חוקיות מטופלות בדרך כלל בנקודת הרכישה במהלך שלושים (30) הימים הראשונים שלאחר הרכישה; עם זאת, תקופת זמן זו עשויה להשתנות במקום שבו רכשת את המוצר. לקבלת פרטים, בדוק עם Plantronics או עם המפיץ שממנו רכשת את המוצר.

תביעות אחריות שלא ניתן לטפל בהן באמצעות נקודת הרכישה וכל שאלה אחרת הקשורה למוצר יש להפנות ישירות אל Plantronics. באפשרותך למצוא את מרכז הידע שלנו, לשאול שאלות, לקבל שירות מקוון או לשוחח ישירות עם נציג של Plantronics דרך אתר האינטרנט www.plantronics.com/support/.

כל תביעה במסגרת אחריות מוגבלת זו כפופה להודעתך ל- Plantronics או לנקודת הרכישה לגבי הפגם האמור תוך פרק זמן סביר שבו שמת אליו לב ובכל מקרה, לא יאוחר מתאריך הקודם לתאריך תקופת פקיעת האחריות.

שירות שלא במסגרת האחריות

אם המוצר שברשותך אינו נמצא עוד בתקופת אחריות, השותפים העסקיים שלנו זמינים כדי לסייע לך להמשיך בעסקיך ללא הפרעה. בנוסף לאחריות הרגילה שלנו בת השנתיים, לקוחות של מוצרי מוקד טלפוני ומוצרי משרד יכולים להירשם עבור הסכמי תחזוקה שיבטיחו החלפות מהירות על מנת להבטיח פעילות שוטפת של העסק

נוסף לשירותים האיכותיים המפורטים לעיל, Plantronics מציע שירותים שונים נוספים. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם נקודת המכירה או בקר באתר www.plantronics.com/support/.

Polycom מהווה כעת חלק מ-Plantronics

שותפה מבחירה במערכת האקולוגית של תקשורת ושיתוף פעולה