Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

UC Toolkit

אפשרויות IT. העצמת עובדים

כלים ומשאבים להאצת ההטמעה עבור התקני שמע של UC.

UC נראית טוב על הנייר. עכשיו צריך לגרום לזה להישמע טוב.

UC Toolkit הוא היצע מקוון של שיטות עבודה מומלצות, כלים ל-IT ומשאבי הכשרה למשתמש קצה עבור פריסות התקני שמע של UC. עיין בסעיפי התכנון, הפריסה וההטמעה להלן לתובנות מרכזיות בדרך לפריסות מוצלחות.

מזעור סיכונים

סקירה. תכנון. הכנה.

כיצד אפשר להבטיח הטמעה מרבית עבור התקני שמע של UC? פשוט: צריך לתכנן מראש. בשלב זה, חשוב להתייחס לדרישות האישיות והארגוניות, לשילוב הכולל של UC, ולפתח אסטרטגיית תקשורת חזקה. משאבי התכנון של UC Toolkit יסייעו למפות את האירועים הקריטיים להצלחה.

שאלות נפוצות

רשימת תיוג

ניהול השינוי

ניהול. מעורבות. הישגים.

בחרת את התקני השמע של UC. התוכנית שלך מוכנה. עכשיו צריך להתכונן לפריסה הפיזית. משאבי הפריסה של UC Toolkit עוזרים לך לזהות כל היבט מהלוגיסטיקה של קבלה ואחסון מוצרים ועד יצירת תוכנית תקשורת ארגונית, ואת הדרכים הטובות ביותר לתמיכה בהתקני שמע של UC החדשים של העובדים.

שאלות נפוצות

רשימת תיוג

רגע האמת

סיוע. הישגים. ניתוח.

האם החוויה הראשונה של עובדים עם התקני שמע של UC תהיה טובה? משאבי ההטמעה של UC Toolkit עוזרים לך להבטיח "רגע אמת" חיובי - אותו רגע חשוב שבו הם מבינים שההתקן החדש הוא כזה שיוכלו ליהנות מהשימוש בו. השתמש בכלים אלה כדי לעזור למצוא את הדרכים הטובות ביותר לשיעורי ההטמעה הגבוהים ביותר, למדוד את מידת שביעות הרצון של משתמשים, ולשפר פריסות עתידיות של מוצרים.

שאלות נפוצות

רשימת תיוג

ערכת UC Toolkit עזרה לי לזהות את הרכיבים העיקריים שהיה עלי להתייחס אליהם בפריסת הדיבוריות.

מנהל IT, ארגון ללא מטרת רווח

מדריכים מהירים

AVAYA ONE-X COMMUNICATOR            

CISCO JABBER                                                                                      

SKYPE FOR BUSINESS
(WINDOWS)‎

SKYPE FOR BUSINESS
(MAC)‎


מדריכי הגדרת וידאו

BLACKWIRE

CALISTO

CLARITY

CS500

SAVI

VOYAGER