Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

שירות במסגרת האחריות

אנו ב-Plantronics, יודעים שרציפות הביצועים של המוצר חיונית לשימוש העסקי או האישי שלך. אנו מגינים על הפרודוקטיביות באמצעות אחריות מלאה למשך שנה, שנתיים או שלוש שנים ומדיניות החלפת המוצרים - כדי שתוכל להתרכז בלוח הזמנים העמוס ובלקוחות שלך, ולא בציוד. אם ביצועי מוצר כלשהו אינם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר במהלך תקופת האחריות, תוכל לבקש החלפה.

הגשת בקשת תביעה במסגרת האחריות

בקש החלפה

כדי לבקש החלפה, פנה לתמיכה של Plantronics.

הסבר קוד תאריך

על כל יחידה של Plantronics מוטבע קוד תאריך המסייע במעקב אחר פרטי האחריות. את קוד התאריך אפשר למצוא על מארז הפלסטיק בחצי העליון של הדיבורית, או אם היחידה היא מהסגנון שעובר מעל הראש, קוד התאריך מוטבע מתחת לכרית הספוג של האוזן. למידע נוסף פנה לתמיכה הטכנית.

תנאי האחריות

משך האחריות של מוצרים הוא שנה, שנתיים או שלוש שנים (בהתאם למוצק ולמדינה שבה אתה נמצא) החל מתאריך הרכישה המקורי או בהתאם לקוד התאריך של המוצר. למידע נוסף, עיין בתנאים והגבלות של אחריות מוגבלת ברחבי העולם.