Plantronics + Polycom. Nu samen als logo

Winkelwagen

Product Hoeveelheid Prijs Subtotaal
Winkelwagen subtotaal

Lawaaibeheersing

Geluid dringt overal door, zelf tot in uw winstcijfers.

Lawaaibeheersing waar u werkt

In een open kantooromgeving. Onderweg. Vanuit een callcenter. Waar u ook werkt, lawaai en afleiding zijn overal. Ontdek hoe u een effectieve lawaaibeheersingsstrategie opzet, die past bij uw bedrijf. Ontvang de nieuwste statistieken, onderzoeken en inzichten over de invloed van geluid op de productiviteit van werknemers en de ervaring van klanten, en wat dit betekent voor uw bedrijfsresultaat.

2017 Plantronics wereldwijd onderzoek

In 2017 vroeg Plantronics 2184 professionals uit diverse sectoren in zeven verschillende landen* naar de gevolgen van lawaai op het werk. De werknemers werkten in een open ruimte met meer dan 500 medewerkers, en werkten daar ten minste eenmaal per week. De resultaten waren over de hele wereld gelijk. Geluid veroorzaakt afleiding. En afleiding ondermijnt de productiviteit, klanttevredenheid en bedrijfsprestaties.

Lees de volgende onderwerpen voor onze bevindingen:

Wat is de voornaamste oorzaak van lawaai op de werkplek?

Maak uw keuze

Groeiend aantal werknemers per vierkante meter aan kantoorruimte.

Minder privékantoren en meer open ruimtes voor samenwerking.

Aanpassingen aan gebouwen met materialen die geluid niet goed absorberen (glas, beton, etc.).

Meer medewerkers die bellen in de kantoorruimte.

Zie de resultaten van het onderzoek ›

Belangrijkste bevinding:

Meer werknemers zorgen voor meer geluidshinder.

%

Groeiend aantal werknemers per vierkante meter aan kantoorruimte.

%

Meer medewerkers die bellen in de kantoorruimte.

%

Minder privékantoren en meer open ruimtes voor samenwerking.

%

Aanpassingen aan gebouwen met materialen die geluid niet goed absorberen (glas, beton, etc.).

Terwijl bedrijven bezig zijn om de kosten te verlagen en de samenwerking te verhogen door meer werknemers in open kantooromgevingen te plaatsen, is het onbedoelde bijproduct meer ongewenste geluidshinder.

Hoe afleidend vonden onderzoeksrespondenten het lawaai in hun omgeving, op een schaal van één tot vijf (met vijf als "zeer afleidend")?

Zie de resultaten van het onderzoek ›
Maak uw keuze

1

2

3

4

5

Belangrijkste bevinding:

Ongewenst geluid is een ontwrichtende factor.

Ongewenste geluid veroorzaakt afleiding in uw kantoor. Meer dan 82% van de respondenten geeft aan dat ze ten minste eenmaal per dag worden afgeleid door lawaai.

Denkt u dat u productiever zou zijn in een minder lawaaiige werkomgeving?

Zie de resultaten van het onderzoek ›
Maak uw keuze

Ja

Nee

Belangrijkste bevinding:

Geluidshinder beïnvloedt vooral de productiviteit.

%

Ja

Werknemers zien de gevolgen van geluidshinder op de werkplek, en hoe het de prestaties van hun werk beïnvloedt, met meer dan 48% van de respondenten die het verlies van concentratie als belangrijkste factor noemen.

Hebben uw klanten ooit geklaagd over lawaai dat ze konden horen vanaf uw kant van de lijn?

Zie de resultaten van het onderzoek ›
Maak uw keuze

Ja

Nee

Belangrijkste bevinding:

Klanten zijn minder dan tevreden.

%

Ja

Achtergrondgeluid kan ook worden gehoord door klanten aan het andere eind van het gesprek. Het maakt het moeilijk om te horen wat er wordt gezegd, en leidt tot een negatieve ervaring bij de klant.

Heeft uw bedrijf maatregelen genomen tegen een lawaaiige werkomgeving?

Zie de resultaten van het onderzoek ›
Maak uw keuze

Ja

Nee

Belangrijkste bevinding:

De meeste bedrijven zien de kwestie niet.

%

Nee

De meeste bedrijven begrijpen de voordelen van open werkruimtes: lagere kosten en grotere samenwerking. Maar weinigen begrijpen wat afleiding en een gebrek aan concentratie betekent voor werknemers, en hoe die klanten en de business kunnen beïnvloeden.

Wat zijn de werkelijke kosten van lawaai?

Hoeveel financiële invloed heeft afleiding door lawaai nu echt op uw bedrijfsresultaten? De resultaten zullen u verrassen.

Bereken de invloed

Lawaaibeheersing: een strategische gids

Lees meer over de gevolgen van lawaai voor de plek en de manier waarop uw medewerkers werken. Inzicht in de meest voorkomende manieren van werken van uw teams, en hoe u door een betere lawaaibeheersing voor een verbeterd welzijn en een hogere productiviteit kunt zorgen. Ontdek de op communicatie gebaseerde principes waarmee u een lawaaibeheersingsstrategie voor uw medewerkers kunt bepalen, waar ze ook werken.

Selecteer uw werkomgeving

Wereldwijd onderzoek van Oxford Economics

Het overbruggen van de kloof tussen management en medewerkers bij lawaai op het werk.

Oxford Economics ondervroeg in samenwerking met Plantronics wereldwijd meer dan 1200 senior leidinggevenden en niet-leidinggevende werknemers in uiteenlopende bedrijfstakken om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen van de moderne werkplek. De resultaten tonen aan dat werknemers en hun managers dingen heel anders zien, en het meest opmerkelijke verschil gaat over de gevolgen van lawaai op de werkplek. Deze waarnemingskloof bedreigt de betrokkenheid, productiviteit en tevredenheid van werknemers.

We hebben deze hiaten gevonden:

Werknemers zijn gefrustreerd, en managers begrijpen het niet.

Het senior management heeft met succes stappen ondernomen rondom problemen met kantoorfunctionaliteit en ruisonderdrukking.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden


Ik heb de tools die ik nodig heb om geluidshinder en afleiding in het kantoor te beperken.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden

Geluid en afleiding zijn grotere problemen dan de meeste leidinggevenden denken — en kunnen schadelijke effecten hebben op de betrokkenheid van werknemers, en op hun productiviteit.

Leidinggevenden zien de frustratie niet omdat ze werk anders anders ervaren.

Ik heb een eigen kantoor.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden


Ik luister naar muziek of witte ruis om afleiding te blokkeren.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden

De meeste leidinggevenden hoeven niet om te gaan met ongewenste geluidshinder en afleiding, en kunnen zich op hun werk richten vanuit hun kantoor of onderweg. Deze visie kan een negatief effect hebben op het ontwerp en de doeltreffendheid van toekomstige kantoren, evenals de productiviteit van huidige werkruimten.

Ruimtes voor effectief samenwerken moeten worden geprioriteerd.

Mijn bedrijf heeft adequate stappen genomen om ruimtes voor vergaderingen en pauzes te bouwen om samenwerking aan te moedigen.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden

Medewerkers en leidinggevenden begrijpen en zijn het erover eens dat samenwerking een belangrijke factor is om de productiviteit te verhogen. Er is echter nog een lange weg te gaan om een adequate samenwerkingsruimte te creëren.

Er blijft een kloof bestaan tussen leidinggevenden en medewerkers bij het oplossen van ruisonderdrukking.

Het senior management heeft stappen ondernomen met betrekking tot problemen rondom kantoorfunctionaliteit en ruisonderdrukking.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden

De behoefte aan ononderbroken concentratie blijft een hoge prioriteit voor werknemers, maar slechts een fractie van stafmedewerkers gelooft dat hun bedrijf stappen heeft genomen die zich richten op de bureaufunctionaliteit.

De perceptiekloof in de werknemerservaring is nog lang niet overbrugd.

Ik moet maatregelen nemen om afleidingen te blokkeren.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden


Ik heb toegang tot rustige kamers om geconcentreerd te werken.

Werknemers

GAP-

Leidinggevenden

Leidinggevenden moeten de uitdagingen van ongewenst geluid in open kantoren beter leren begrijpen. Er blijft een kloof in het begrijpen van de ervaring van de werknemer

1. Oxford Economics Study 2018.

Design en technologie op een natuurlijk manier aan het werk

Ons kantoor in Nederland is ontworpen en gebouwd om te laten zien hoe een perfect huwelijk tussen akoestische expertise, technologie en biophilic design (integratie van elementen uit de natuur) resulteert in een verbeterd welzijn en meer productiviteit voor de medewerkers. Onze doelstelling was het creëren van een omgeving die mensen aanmoedigt om alle ruimten in het gebouw te gebruiken als hun werkruimte, om samen te werken, te communiceren en zich te concentreren. Naast een state-of-the-art kantoor met een volledig operationeel callcenter dient het gebouw ook als een levend lab. Hier demonstreren we hoe onze oplossingen voor ruisonderdrukking elke dag in de praktijk worden toegepast. Door de intelligente combinatie van architectuur, Plantronics audio-oplossingen en Habitat Soundscaping, wordt lawaai beheerst door middel van design en technologie. Zowel het bedrijf als de werknemer worden efficiënter.

Aan de slag met uw open kantooromgeving

Lees hoe Habitat Soundscaping medewerkers aanmoedigt om samen te werken en productiever te zijn, en ontdek hoe u een lawaaibeheersingsstrategie voor uw werkplek ontwikkelt.

Bezoek Habitat Soundscaping Bekijk de lawaaibeheersingsgids

Klaar om te praten?