Plantronics + Polycom. Nu samen als logo

Winkelwagen

Product Hoeveelheid Prijs Subtotaal
Winkelwagen subtotaal

De uitdagingen van lawaai in een open kantooromgeving

Lawaai is de voornaamste klacht over afleiding onder kantoormedewerkers.1 53% van de medewerkers geeft aan dat lawaai effect heeft op de productiviteit,2 en 17% van de medewerkers zegt dat lawaai in hun kantoor gezondheidsproblemen veroorzaakt die tot afwezigheid leiden.3. De invloed op de bedrijfsprestaties kan dus aanzienlijk zijn. Lawaai verstoort het vermogen van werknemers om zich te concentreren en te communiceren, waardoor hun prestaties achteruit gaan en daarmee uiteindelijk ook uw winst. Daarom is een effectieve geluidsstrategie essentieel in een open kantooromgeving.

De top drie van feiten die voor u van belang zijn

94-percent

94% van de ondervraagde werknemers in een wereldwijd onderzoek naar lawaai op de werkvloer denkt dat ze meer gedaan zouden krijgen in een minder lawaaiige omgeving.2

Medewerkers klagen vooral over geluidsoverlast door gesprekken in de directe omgeving, en het meest voorkomende gevolg is verminderde productiviteit.4 Aangezien we ons werk doen door te communiceren, is het logisch dat gesprekken de grootste afleiding vormen in een open kantooromgeving. Daarom is het van cruciaal belang dat u uw teams van de juiste tools voorziet, en een omgeving creëert waarin op hetzelfde moment in dezelfde ruimte zowel samenwerking als concentratie mogelijk is.


63% van de medewerkers  zegt dat gebrek aan een stille werkplek om geconcentererd te kunnen werken een negatief effect heeft op hun productiviteit, tevredenheid en welzijn.3

Studies tonen duidelijk aan dat bedrijven met een afleidende werkomgeving een hoger percentage ziekteverzuim kennen, en dat er meer werknemers ontevreden zijn.3

Lawaaibeheersing in uw kantoor speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de werknemerservaring, en dat kan alleen maar een positief effect hebben op het welbevinden, de betrokkenheid en de productiviteit.

63-percent

54-and-29-percent

54% van de leidinggevenden gelooft dat hun medewerkers over de hulpmiddelen beschikken die ze nodig hebben om lawaai en afleiding op kantoor te verlichten, terwijl slechts 29% van de medewerkers het hiermee eens is.3

Voordat u een probleem kunt verhelpen, moet u accepteren dat het bestaat. Medewerkers hebben vaak al geprobeerd om het management te attenderen op het effect van lawaai, maar dat komt niet altijd over omdat de meeste leidinggevenden zelf geen last hebben van het lawaai en de afleiding waaraan medewerkers worden blootgesteld. Studies tonen aan dat 80% van de leidinggevenden een eigen kantoor heeft, en slechts 6% van de werknemers.3 Leidinggevenden kunnen zich in de privacy van hun kantoor of onderweg op hun werk richten. Medewerkers hebben die optie niet altijd. Een beter begrip van het effect van geluid op werknemers kan leiden tot een geschikte omgeving met de nodige tools om lawaai beheersbaar te houden.

Om een beter inzicht te krijgen in hoe geluid de manier van werken en productiviteitsbehoeften van werknemers beïnvloedt kijken we wat beter naar uw teams. Welk type werkzaamheden voeren zij uit en wat zijn hun routines.

1 Plantronics Persona Research, 2017.
2 Wereldwijd onderzoek van Plantronics naar lawaai op de werkvloer, 2017.
3 Oxford Economics Study 2018.
4 Alsop, Ronald (12 september 2014). 'De slachtoffers van open kantoren laten van zich horen.' BBC, verkregen via http://www.bbc.com/capital/story/20140911-open-office-victims-push-back