Handlevogn

Produkt Antall Pris Subtotal
Delsum i handlevogn

Plantronics Limited Warranty

Begrenset garanti i Europa, Afrika (E&A)

Vilkårene for Plantronics begrenset garanti skal gjelde for kjøp av Plantronics-produkter i Europa og Afrika.

Hva er garantiperioden?

Plantronics tilbyr en nitti (90) dagers eller ett (1), to (2) eller tre (3) års begrenset garanti avhengig av produktet. Garantiperioden er oppgitt på produktesken og på informasjonen inni esken. Garantiperioden begynner fra kjøpsdatoen som sluttbrukeren kjøper et helt nytt og ubrukt produkt. Plantronics vil kreve en kopi av det opprinnelige kjøpsbeviset for det helt nye og ubrukte produktet som en betingelse på å motta garantiservice. Merk at varigheten til garantien avhenger av lovgivningen i ditt land. Vi anbefaler sterkt at du tar vare på kjøpskvitteringen for å kunne bevise kjøpsdatoen for dette produktet.

Plantronics garanterer at produktene er fri for feil i materialer og utførelse, med begrensede forpliktelser i henhold til denne garantien (unntatt i tilfelle av grov uaktsomhet som har forårsaket død eller personskade) til reparasjon eller erstatning for egen regning gitt et krav er gjort innenfor garantiperioden som gjelder for produktet.

Hva Plantronics vil gjøre for å rette problemer?

Som følge av denne begrensede garantien, kommer Plantronics, etter eget ønske, reparere eller erstatte produkter (a) med nye eller tidligere brukte produkter, deler eller komponenter som tilsvarer nye i ytelse og pålitelighet, eller (b) med re-produserte produkter med nye komponenter eller nye og brukte eller reparerte komponenter som tilsvarer nye i ytelse og pålitelighet, eller (c) med et produkt som tilsvarer et originalprodukt som er gått ut.

Tilbakebetaling av prisen som er betalt, gjelder bare i tilfeller som havner under gjeldende lovgivning og så lenge produktet returneres til kjøpsstedet eller andre steder så lenge Plantronics har en kopi av salgskvitteringen. Fraktkostnader kan påløpe bortsett fra der dette er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning.

Når et produkt eller en del blir skiftet ut, blir erstatningsdelen din eiendom, og det returnerte produktet eller delen tilhører Plantronics. Alle produkter mottatt av Plantronics for erstatning vil tilfalle Plantronics. For produkter som selges med tilpassede, brukervennlige utskiftbare batterier produsert av Plantronics, dersom batteriet slutter å fungere i løpet av garantiperioden, vil Plantronics bytte batteriet. For produkter som selges med batterier som ikke byttes av brukeren, dersom batteriet slutter å fungere i løpet av garantiperioden, vil Plantronics erstatte produktet.

I det usannsynlige tilfellet at produktet slutter å fungere gjentatte ganger eller Plantronics ikke er i stand til å reparere eller erstatte produktet, vil Plantronics gi deg et erstatningsprodukt valgt av Plantronics som er det samme eller tilsvarende som produktet i ytelse. Dette er din eneste erstatning for et defekt produkt.

Etter utskiftninger

Eventuelle erstattede/reparerte produkter vil være garantibeskyttet i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i:

a) 30 dager av den opprinnelige 90 dagers garantien, eller
b) 90 dager av den opprinnelige 12, 24 eller 36 måneders garantien,

avhengig av hvilken som er lengst eller i en eventuell ekstra tidsperiode som kan være gjeldende i rettsområdet ditt.

Hva blir ikke dekket av denne garantien?

Denne begrensede garantien dekker ikke:
1) produkter som brukes i kontaktsentre som ikke er beregnet for intensiv bruk,
2) produkter som drives i kombinasjon med programvare, perifer eller hjelpeutstyr slik som, men ikke begrenset til batterier, ladere, adaptere, forsterkere, hodetelefoner, kontaktkabler og strømforsyninger ("hjelpeutstyr") som ikke medfølges eller på annen måte er sertifisert av Plantronics for bruk med Plantronics-produkter eller skader på Plantronics-produkter eller hjelpeutstyr som følge av slik bruk,
3) defekter forårsaket av (a) en naturkatastrofe (for eksempel en flom), ulykke, brann, feil bruk, forsømmelse, uvanlig fysisk eller elektrisk stress, eller modifisering, (b) feilaktig eller uautorisert installasjon, kabling, reparasjon, testing eller (c) enhver annen årsak utover normal bruk,
4) tilfeller der noen andre enn Plantronics (eller dets autoriserte servicesentre) tester, endrer, reparerer, modifiserer eller har service på produktene på noen måte,,
5) produkter som har: (a) serienumre eller datomerker som har blitt fjernet, endret eller visket ut, (b) panelserienumre som ikke stemmer overens med hverandre eller panelserienumre som ikke stemmer overens med huset, eller (c) hus eller deler som er feilaktige eller ikke fra Plantronics,
6) forbruksdeler og tilbehør (med mindre de var ikke-funksjonelle eller ødelagte da produktet ble kjøpt), slik som:

 • Deksel og dekseldeler
 • Modulære/enhetsspesifikke plugger eller kabler
 • Holdere
 • Hodebøyler
 • Festesnorer
 • Vesker
 • Talerør
 • Dekorativ utsmykking
 • Brytere
 • Utskiftbare, ikke egendefinerte (ikke tilhørende Plantronics) batterier
 • Ørepropper, øreproppsett, øreputer, ørebøyler og Ear Budeez™

GARANTIER, INKLUDERT SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE BRUDD SKAL (A) IKKE HA EN VARIGHET OVER 90 DAGER ELLER 1 ELLER 2 ELLER 3 ÅR FRA KJØPSDATO AVHENGIG AV PRODUKTET, (B) AVSLUTTES AUTOMATISK VED SLUTTEN AV DENNE PERIODEN, OG (C) I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, UTELUKKES. Følgesskader og tilfeldige skader, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, TAP AV EIENDOM OG DET SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, PLANTRONICS ANSVAR, OG I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOVEN, er utelukket.

Det gis ingen garanti for at programvaren levert av Plantronics vil tilfredsstille dine krav eller vil fungere sammen med maskinvare eller programvarer levert av tredjeparter, at driften av programvareproduktene vil være uavbrutt eller feilfri, eller at alle mangler i programvareproduktene vil bli utbedret.

Ingen andre garantier

Med unntak av det ovennevnte, og den trykte garantien som følger med Produktene, gir ikke Plantronics noen andre garantier, uttrykte eller underforståtte, ved vedtekt eller på annen måte, angående produktene, deres egnethet for noe formål, deres kvalitet, deres salgbarhet eller noe annet.

Begrensning av ansvar

Plantronics' ansvar under betingelsene i garantien over er begrenset til erstatning av produktenheter som er defekte i material eller utførelse. Plantronics skal ikke ha noe ansvar annet enn betingelsene under garantien til forhandleren. Forhandlerens eneste kompensasjon skal være som Plantronics har gitt under dette avsnittet. Plantronics skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for kostnadene ved fremskaffelsen av erstatningsvarer for forhandleren eller for noen spesial-, følges-, avhengighets- eller tilfeldige skader, uansett opphav, eller under noen ansvarsteori, selv om Plantronics har blitt informert om muligheten for slike skader. Disse begrensningene gjelder trass i svikt i viktige formål med begrenset kompensasjon.

Hvilken lov styrer denne garantien

Denne begrensede garantien skal styres av og tolkes i henhold til lovene i det landet hvor produktet opprinnelig ble kjøpt. For forbrukertransaksjoner, utelukker, begrenser eller endrer ikke den begrensede garantien vilkår på dette utsagnet, med unntak av i den grad det er lovlig tillatt, men kommer i tillegg til de obligatoriske lovfestede rettighetene som gjelder for salg av dette produktet til deg.

Slik får du garantistøtte

Før du sender inn et garantikrav, anbefaler vi at du går til www.plantronics.com/support/ for å få teknisk hjelp. Gyldige garantikrav blir vanligvis behandlet på kjøpsstedet i løpet av de første tretti (30) dagene etter kjøpet. Denne tidsperioden kan imidlertid variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Spør Plantronics eller forhandleren hvor du kjøpte produktet ditt for å få mer informasjon.

Alternativt tilbyr Plantronics et enkelt nettbasert system for registrering av et defekt produkt og forespørsel om et erstatningsprodukt, tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vennligst registrer ditt produkt på www.plantronics.com/support/. For å avgjøre starten av garantiperioden vil vi be deg om en kvittering fra den opprinnelige første sluttbrukeren eller produksjonsdatokode på produktet.

Garantikrav som ikke kan behandles gjennom kjøpsstedet, og andre produktrelaterte spørsmål, skal tas opp direkte med Plantronics. Du finner vår Knowledge Base, kan stille spørsmål, motta støtte over Internett eller snakke direkte med en representant via www.plantronics.com/support/.

Eventuelle krav som dekkes av denne begrensede garantien gjelder kun hvis du tar kontakt med Plantronics eller kjøpsstedet angående den aktuelle feilen innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen, og i alle tilfeller, ikke senere enn utløpsdatoen på garantiperioden.

Service utenfor garantien

Hvis garantiperioden for produktet har utgått, er forretningspartnerne våre på plass for å hjelpe deg, slik at du kan fortsette arbeidet ditt uten forstyrrelser. I tillegg til vår standard toårsgaranti kan kunder for ringesentre og kontorprodukter registrere seg for vedlikeholdsavtaler som sørger for raske utskiftninger og at kundens forretninger fungerer som de skal.

I tillegg til tjenestene av høy kvalitet ovenfor tilbyr også Plantronics forskjellige andre tjenester. Kontakt kjøpsstedet ditt eller gå til www.plantronics.com/support/ hvis du vil ha mer informasjon.

Polycom er nå en del av Plantronics

Vår utvalgte partner innen kommunikasjon og et samarbeidende økosystem