Håndbøker og veiledninger

Finn brukerhåndbøker, hurtigstartveiledninger, produktark og samsvarsdokumentasjon.


Bruksvilkår

Denne dokumentasjonen eies av Plantronics og kan ikke endres eller kopieres uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Plantronics. Dette notatet gir deg følgende tillatelser: Du kan kun laste ned og kopiere til andre medier og skrive ut denne dokumentasjonen til eget bruk. Du kan ikke videreselge noe av denne dokumentasjonen, verken som utskrift eller i elektronisk form. Du må inkludere merknaden om opphavsrett hvis du kopierer denne dokumentasjonen.

Tekniske krav

Trenger du mer hjelp?

Kontakt kundestøtte