Podręczniki i instrukcje użytkowania

Znajdź podręczniki użytkownika, skrócone instrukcje obsługi, dokumentacje produktów oraz dokumentację dot. zgodności.


Warunki użytkowania

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem autorskim firmy Plantronics. Wprowadzanie zmian i odtwarzanie dokumentacji bez pisemnej zgody firmy Plantronics jest zabronione. Na podstawie niniejszego zawiadomienia użytkownikowi przyznaje się prawo do pobierania, kopiowania na inne nośniki oraz drukowania niniejszej dokumentacji wyłącznie na potrzeby własne. Dalsza sprzedaż dowolnej dokumentacji firmy Plantronics, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, jest zabroniona. Każda kopia niniejszej dokumentacji musi zawierać informację dotyczącą praw autorskich.

Wymagania techniczne