Plantronics + Polycom. Acum împreună siglă

Coş de cumpărături

Produs Cantitate Preţ Subtotal
Subtotal coş

Garanţie internaţională limitată plantronics

Garanţie limitată în Europa şi Africa (E&A)

Termenii din prezenta Garanţie internaţională limitată Plantronics („Garanţie limitată”) se vor aplica achiziţiei de produse Plantronics.

Pe cine acoperă prezenta Garanţie limitată

Consumatorii localizaţi în Europa şi Africa trebuie să consulte termenii şi condiţiile „Garanţie limitată în Europa şi Africa” puse la dispoziţie de asemenea, şi la adresa http://www.plantronics.com/warranty pentru informaţii despre garanţie şi cerinţe specifice acestor regiuni.

Prezenta Garanţie limitată vă oferă dvs., utilizatorul final original, drepturi exprese de garanţie limitată de la Plantronics, producătorul.

Ce produse acoperă prezenta Garanţie limitată

Prezenta Garanţie limitată acoperă produsele Plantronics achiziţionate în ambalajul original Plantronics de la Plantronics, filialele sale sau comercianţii săi autorizaţi.

Cum se obţine service în cadrul garanţiei

Produsele achiziţionate într-o ţară sau regiune sunt eligibile pentru service în cadrul garanţiei în alte ţări sau regiuni în care Plantronics sau furnizorii săi autorizaţi de service oferă service în cadrul garanţiei pentru acelaşi număr de model al produsului; cu toate acestea, se va aplica perioada de garanţie asigurată în ţara din care s-a achiziţionat produsul. Termenii garanţiei (inclusiv cei menţionaţi aici), disponibilitatea service-ului şi timpii de răspuns pentru service pot varia de la ţară sau regiune la ţară sau regiune. Timpul de răspuns standard pentru service în cadrul garanţiei face obiectul modificării din cauza disponibilităţii pieselor locale. Contactaţi furnizorul de service autorizat Plantronics din regiunea dvs. pentru detalii.

Pentru a obţine service în cadrul garanţiei în Statele Unite, vizitaţi www.plantronics.com/warranty pentru a solicita service în cadrul garanţiei în Statele Unite.

Pentru a obţine service în cadrul garanţiei în Europa şi Africa, consultaţi termenii şi condiţiile „Garanţiei limitate în Europa şi Africa”, furnizaţi şi la adresa www.plantronics.com/warranty

Pentru service-ul în cadrul garanţiei în toate celelalte ţări, vizitaţi www.plantronics.com/warranty sau contactaţi comerciantul local autorizat Plantronics.

Care este perioada de acoperire

Termenul garanţiei începe de la data achiziţionării. Bonurile fiscale datate care prezintă data achiziţionării reprezintă dovada că aţi achiziţionat produsul. Perioada de garanţie variază în funcţie de produs şi este în general de 1, 2 sau 3 ani; consultaţi ambalajul produsului dvs. original Plantronics sau informaţiile pentru utilizatori furnizate de către Plantronics la momentul achiziţionării pentru termenul de garanţie specific produsului dvs. („Perioada de garanţie”). Obligaţia Plantronics în baza prezentei Garanţii limitate de a repara sau de a înlocui produsul care prezintă un defect de material sau de manoperă încetează la expirarea Perioadei de garanţie.

Ce produse nu sunt acoperite de prezenta Garanţie limitată

Prezenta Garanţie limitată nu acoperă: 1) produsele achiziţionate de la un comerciant neautorizat; 2) utilizarea în centre de apelare a produselor care nu sunt proiectate pentru utilizarea în centre de apelare; 3) produsele achiziţionate prin licitaţii online; 4) produsele care sunt utilizate în combinaţie cu software, echipamente periferice sau echipamente auxiliare precum, dar fără a se limita la baterii, încărcătoare, adaptoare, căşti, cabluri de conectare şi prize de alimentare („Echipamente auxiliare”) nefurnizate sau necertificate în alt mod de către Plantronics pentru utilizarea cu produse Plantronics sau orice deteriorare a produselor Plantronics sau a produselor auxiliare ca rezultat al unei astfel de utilizări; 5) deteriorarea provocată de (a) accident, incendiu, utilizare necorespunzătoare, neglijenţă, solicitare sau modificare fizică sau electrică neobişnuită; (b) instalare, cablare, reparare, testare necorespunzătoare sau neautorizate sau (c) utilizarea produsului în afara ghidurilor publicate Plantronics; 6) situaţiile în care altcineva în afară de Plantronics (sau centrele sale de service autorizate) testează, alterează, modifică sau efectuează service pentru produse în orice mod; 7) produsele care au (a) numere de serie sau etichete de date care au fost îndepărtate sau modificate sau (b) carcase sau piese neconforme sau care nu au fost produse de către Plantronics şi 8) piese de rezervă şi accesorii consumabile (cu excepţia situaţiei în care se constată că sunt nefuncţionale sau sparte la achiziţionarea produsului), precum:

 • a. Carcase şi componente ale carcaselor
 • b. Mufe modulare
 • c. Suporturi
 • d. Benzi de susţinere
 • e. Şnururi
 • f. Tocuri
 • g. Tuburi vocale
 • h. Finisaje decorative
 • i. Comutatoare
 • j. Măciulii pentru urechi, Kituri de măciulii, Pernuţe pentru urechi, Suporturi auriculare şi Ear Budeez
 • k. Baterii standard care pot fi înlocuite de către client

Ce vom face pentru a corecta problemele

În timpul Perioadei de garanţie, Plantronics va repara sau va înlocui, în funcţie de propria sa opţiune, produsele care prezintă defecte de materiale sau manoperă dacă informaţi Plantronics şi returnaţi produsul către Plantronics în modul descris mai jos.

Plantronics poate repara sau înlocui produse în baza prezentei Garanţii limitate (a) cu produse, piese sau componente noi sau utilizate anterior echivalente cu cele noi ca şi performanţă şi fiabilitate sau (b) cu produse refabricate utilizând componente noi sau componente noi şi utilizate sau recondiţionate echivalente cu cele noi ca şi performanţă şi fiabilitate sau (c) cu un produs echivalent cu un produs original a cărui producţie a fost întreruptă. Dacă aceste produse, piese sau componente înlocuite sau reparate prezintă un defect de material sau manoperă într-o perioadă mai mare de 12 luni de la repararea şi/sau înlocuirea acestora sau perioada rămasă din perioada de garanţie pentru produsul înlocuit sau în care acestea au fost instalate, Plantronics, la discreţia sa, va repara sau va înlocui aceste produse sau piese.

Pentru produse vândute cu baterii personalizate, care pot fi înlocuite de către utilizator, fabricate de către Plantronics, în eventualitatea în care bateria se strică în timpul Perioadei de garanţie, Plantronics va înlocui bateria. Pentru produse vândute cu baterii care nu pot fi înlocuite de către utilizator, în eventualitatea în care bateria se strică în timpul Perioadei de garanţie, Plantronics va înlocui produsul.

La înlocuirea unui produs sau a unei piese, elementul de înlocuire devine proprietatea dvs., iar produsul sau piesa returnată devine proprietatea Plantronics.

În eventualitatea foarte puţin probabilă în care produsul dvs. se defectează în mod repetat sau Plantronics nu poate repara sau înlocui produsul, Plantronics vă va furniza un produs de înlocuire selectat de către Plantronics, care este identic sau echivalent cu produsul dvs. în performanţă. Acesta este remediul dvs. exclusiv pentru un produs defect.

Ce excluderi şi limitări se aplică prezentei Garanţii limitate

PLANTRONICS NU ACORDĂ NICIO ALTĂ GARANŢIE EXPRESĂ, NICI SCRISĂ, NICI ORALĂ ŞI PLANTRONICS NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE CARE NU SUNT EXPRIMATE ÎN PREZENTA GARANŢIE LIMITATĂ. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA LOCALĂ A JURISDICŢIILOR DIN AFARA STATELOR UNITE, PLANTRONICS NEAGĂ TOATE GARANŢIILE SAU CONDIŢIILE IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. PENTRU TOATE TRANZACŢIILE CARE APAR ÎN STATELE UNITE, ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ SAU CONDIŢIE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SE LIMITEAZĂ LA PERIOADA DE GARANŢIE ASIGURATĂ DE CĂTRE PLANTRONICS PENTRU MATERIALELE PRIMITE ÎN MOMENTUL ACHIZIŢIONĂRII.

Nu se acordă nicio garanţie că software-ul furnizat de către Plantronics va respecta cerinţele dvs. sau va funcţiona în combinaţie cu orice hardware sau produse software pentru aplicaţii furnizate de către terţi, că operarea produselor software va fi neîntreruptă sau fără erori sau că toate defectele din produsele software vor fi corectate.

Limitarea răspunderii

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A PLANTRONICS ÎN BAZA PREZENTEI GARANŢII LIMITATE ESTE LIMITATĂ ÎN MOD EXPRES LA VALOAREA CEA MAI MICĂ DINTRE PREŢUL PE CARE L-AŢI ACHITAT PENTRU PRODUS ŞI COSTUL REPARAŢIEI SAU ÎNLOCUIRII ACELUI PRODUS SAU AL ORICĂREI COMPONENTE SAU PIESE CARE FUNCŢIONEAZĂ NECORESPUNZĂTOR ÎN CONDIŢII DE UTILIZARE NORMALĂ. CU EXCEPŢIA CELOR INDICATE MAI SUS, ÎN NICIUN CAZ PLANTRONICS NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DETERIORARE CAUZATĂ DE PRODUS SAU PENTRU NEFUNCŢIONAREA PRODUSULUI, INCLUSIV PENTRU ORICE PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE SAU PENTRU DETERIORĂRI SPECIALE, INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ. PLANTRONICS NU RĂSPUNDE PENTRU NICIO REVENDICARE EFECTUATĂ DE NICIUN TERŢ SAU EFECTUATĂ DE CĂTRE DVS. PENTRU UN TERŢ. PREZENTA LIMITARE A RĂSPUNDERII SE APLICĂ DACĂ DETERIORĂRILE SUNT CĂUTATE SAU DACĂ SE EFECTUEAZĂ O REVENDICARE ÎN BAZA PREZENTEI GARANŢII LIMITATE SAU CA REVENDICARE A UNUI PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE STRICTĂ PENTRU PRODUSE), O REVENDICARE ÎN BAZA CONTRACTULUI SAU ORICE ALTĂ REVENDICARE. NU SE POATE RENUNŢA LA PREZENTA LIMITARE A RĂSPUNDERII ŞI ACEASTA NU POATE FI MODIFICATĂ DE CĂTRE NICIO PERSOANĂ. PREZENTA LIMITARE A RĂSPUNDERII VA FI ÎN VIGOARE CHIAR DACĂ AŢI INFORMAT PLANTRONICS SAU UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL PLANTRONICS ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DETERIORĂRI. CU TOATE ACESTEA, PREZENTA LIMITARE A RĂSPUNDERII NU SE APLICĂ REVENDICĂRILOR PENTRU VĂTĂMARE CORPORALĂ.

Ce legislaţie guvernează prezenta Garanţie

PREZENTA GARANŢIE LIMITATĂ ESTE GUVERNATĂ DE CĂTRE LEGISLAŢIA DIN ŢARA ÎN CARE A FOST ACHIZIŢIONAT INIŢIAL PRODUSUL ŞI INTERPRETATĂ ÎN BAZA ACESTEIA. PENTRU TRANZACŢII ALE CONSUMATORILOR, TERMENII GARANŢIEI LIMITATE CONŢINUŢI ÎN PREZENTA DECLARAŢIE, CU EXCEPŢIA MĂSURII PERMISE DE LEGISLAŢIE, NU EXCLUD, NU RESTRICŢIONEAZĂ ŞI NU MODIFICĂ DREPTURILE LEGALE OBLIGATORII CARE SE APLICĂ VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., CI SUNT ÎN PLUS FAŢĂ DE ACESTEA.

Pentru rezidenţii din Statele Unite, orice dispute care rezultă din prezenta Garanţie limitată sau care se leagă în alt mod de achiziţionarea de către dvs. a produsului Plantronics care face obiectul prezentei Garanţii limitate, indiferent că se bazează pe contract, ofensă, fraudă sau orice altă teorie juridică vor fi guvernate de către legislaţia statului în care locuiţi în prezent, fără legătură cu principiile sale de conflict între legi.

Ce alte drepturi legale pot exista

PREZENTA GARANŢIE LIMITATĂ VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE. ESTE DE ASEMENEA POSIBIL SĂ AVEŢI ALTE DREPTURI CARE POT VARIA DE LA STAT LA STAT ŞI DE LA ŢARĂ LA ŢARĂ. UNELE STATE ŞI ŢĂRI NU PERMIT LIMITĂRI PRIVIND GARANŢIILE IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DETERIORĂRILOR INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, AŞA CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE PENTRU DVS. VI SE RECOMANDĂ SĂ CONSULTAŢI LEGISLAŢIA APLICABILĂ A STATULUI SAU A ŢĂRII DVS. PENTRU O STABILIREA DREPTURILOR DVS.