Plantronics + Polycom. Acum împreună siglă

Coş de cumpărături

Produs Cantitate Preţ Subtotal
Subtotal coş

Garanţie limitată în Europa şi Africa (E&A)

Garanţie limitată în Europa şi Africa (E&A)

Termenii prezentei Garanţii limitate Plantronics se aplică produselor Plantronics achiziţionate în Europa şi Africa.

În ce constă perioada de garanţie?

Plantronics oferă o garanţie limitată de nouăzeci (90) de zile, de unul (1), de doi (2) sau de trei (3) ani în funcţie de produs. Perioada de garanţie este stipulată pe cutia produsului şi în pliantele din cutie. Perioada de garanţie începe la data achiziţionării produsului nou, neutilizat de către primul utilizator final. Plantronics va solicita o copie după dovada originală de achiziţie a primului utilizator final ca o condiţie pentru primirea serviciului de garanţie. Reţineţi că durata garanţiei depinde de legislaţia din ţara dvs. Vă sfătuim să păstraţi chitanţa de achiziţie pentru a dovedi data achiziţiei acestui produs.

Plantronics garantează că produsele sunt lipsite de defecte de material şi execuţie, obligaţiile sale în baza prezentei garanţii fiind limitate (cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă exclusivă care conduc la deces sau vătămare personală) la reparare sau înlocuire pe cheltuială proprie, cu condiţia exprimării unei revendicări în perioada de garanţie aplicabilă produsului.

Ce măsuri va lua Plantronics pentru a remedia problemele?

Conform acestei garanţii limitate, Plantronics, la discreţia proprie, va repara sau înlocui produsele (a) cu produse, piese sau componente noi sau utilizate în prealabil, echivalente cu cele noi ca performanţă şi fiabilitate, sau (b) cu produse refăcute care utilizează componente noi sau componente noi şi utilizate sau recondiţionate, echivalente cu cele noi ca performanţă şi fiabilitate, sau (c) cu un produs echivalent cu un produs original a cărui producţie a fost sistată.

Rambursarea preţului plătit este aplicabilă numai în cazurile prevăzute de legile în vigoare şi cu condiţia returnării produsului la punctul de achiziţie sau într-un alt loc indicat de Plantronics cu o copie a bonului fiscal. Pot fi percepute taxe de expediere şi manipulare cu excepţia cazurilor în care acestea sunt interzise de legea în vigoare.

Atunci când se înlocuieşte un produs sau o piesă, articolul de schimb devine proprietatea dumneavoastră, iar produsul sau piesa returnat(ă) devine proprietatea Plantronics. Toate produsele primite de Plantronics în vederea înlocuirii vor deveni proprietatea Plantronics.

Pentru produsele comercializate cu baterii personalizate, înlocuibile de utilizator, fabricate de Plantronics, în cazul defectării bateriei în perioada de garanţie, Plantronics va înlocui bateria. Pentru produsele comercializate cu baterii care nu sunt înlocuibile de utilizator, în cazul defectării bateriei în perioada de garanţie, Plantronics va înlocui produsul.

În situaţia puţin probabilă în care produsul dumneavoastră are defecţiuni recurente sau Plantronics nu poate repara sau înlocui produsul, Plantronics vă va oferi un produs de schimb selectat de Plantronics, care să fie identic sau echivalent cu produsul dumneavoastră ca performanţă. Aceasta este măsura dumneavoastră reparatorie exclusivă pentru un produs defect.

În urma înlocuirii

Orice produs înlocuit/reparat va beneficia de garanţie pe perioada rămasă din termenul de garanţie original sau:

a) 30 de zile din garanţia originală de 90 de zile sau
b) 90 de zile din garanţia originală de 1, 24 sau 36 de luni,

oricare din aceste perioade este mai lungă sau pe orice perioadă suplimentară ce poate fi aplicabilă în jurisdicţia dvs.

Ce nu acoperă această garanţie?

Prezenta garanţie limitată nu acoperă:

1) produsele utilizate în centre de contact care nu sunt destinate utilizării intensive;
2) produsele care sunt operate în combinaţie cu software, echipamente periferice sau auxiliare, precum, dar fără a se limita la, baterii, încărcătoare, adaptoare, amplificatoare, căşti, cabluri de conectare şi surse de alimentare ("Echipamente auxiliare"), care nu au fost furnizate sau certificate în alt mod de Plantronics pentru a fi utilizate cu produsele Plantronics, sau orice deteriorare a produselor sau echipamentelor auxiliare ale Plantronics ca urmare a unei asemenea utilizări;
3) defecţiunile cauzate de (a) o calamitate naturală (cum ar fi o inundaţie), un accident, un incendiu, o utilizare improprie, o neglijenţă, o solicitare fizică sau electrică neobişnuită sau o modificare; (b) instalarea, cablarea, repararea, testarea neadecvată sau neautorizată sau (c) orice altă cauză în afara condiţiilor normale de utilizare;
4) cazurile în care alte persoane în afară de Plantronics (sau centrele sale de service autorizate) testează, transformă, repară, modifică sau asigură în orice mod revizia produselor;
5) produsele care au: (a) numere de serie sau marcaje de dată eliminate, deteriorate sau şterse; (b) numere de serie ale componentelor care nu corespund unele cu altele, sau numere de serie ale componentelor care nu corespund cu cele de pe carcasă; sau (c) nu sunt conforme cu sau sunt diferite de carcasele sau componentele Plantronics;
6) piesele de schimb consumabile şi accesoriile (cu excepţia cazului în care sunt găsite ca nefuncţionale sau avariate la achiziţionarea produsului), cum ar fi:

 • Carcase şi componente ale carcaselor
 • Mufe sau cabluri de conectare modulare/specifice dispozitivului
 • Suporturi
 • Benzi de susţinere
 • Şnururi
 • Tocuri
 • Tuburi vocale
 • Finisaje decorative
 • Comutatoare
 • Bateriile amovibile nepersonalizate (nefabricate de Plantronics)
 • Geluri pentru urechi, Kituri de geluri, Pernuţe pentru urechi, Suporturi auriculare şi Ear Budeez™

GARANŢIILE IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR (A) NU VOR AVEA O DURATĂ MAI MARE DE 90 DE ZILE SAU 1, 2 SAU 3 ANI DE LA DATA ACHIZIŢIEI ÎN FUNCŢIE DE PRODUSUL ÎN CAUZĂ, (B) VOR ÎNCETA AUTOMAT LA SFÂRŞITUL ACESTEI PERIOADE ŞI (C) VOR FI EXCLUSE ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE. Pagubele accidentale sau prin consecinţă, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERI DE BUNURI ŞI CELE REZULTATE DIN ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, NU SE AFLĂ ÎN RESPONSABILITATEA PLANTRONICS ŞI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, sunt excluse.

Nu se oferă nicio garanţie cu privire la faptul că software-ul pus la dispoziţie de Plantronics va întruni cerinţele dumneavoastră sau va funcţiona în combinaţie cu orice hardware sau produse software pentru aplicaţii furnizate de terţi, că funcţionarea produselor software va fi neîntreruptă sau lipsită de erori sau că toate defecţiunile din produsele software vor fi remediate.

Fără alte garanţii

Cu excepţia condiţiilor de mai sus şi a celor din garanţia tipărită care însoţeşte Produsele, Plantronics nu acordă alte garanţii, exprese sau implicite, statutare sau de altă natură, referitoare la Produse, la adecvarea acestora pentru orice scop, la calitatea lor, la vandabilitatea lor sau de altă natură.

Limitarea răspunderii

Răspunderea Plantronics în cadrul termenilor din garanţia de mai sus este limitată la înlocuirea produselor la care se constată defecte de material sau manoperă. Plantronics nu are nicio răspundere diferită de cele furnizate în garanţia către distribuitor, şi singurul remediu este cel furnizat de Plantronics în această secţiune. În niciun caz, Plantronics nu va răspunde pentru costurile de achiziţie ale unor produse înlocuitoare de către distribuitor sau pentru nicio pagubă specială, prin consecinţă, accidentală sau datorată utilizării indiferent de circumstanţele producerii sau în nicio teorie de responsabilitate chiar dacă Plantronics a fost înştiinţat de posibilitatea unor astfel de pagube. Aceste limitări se vor aplica în ciuda neîndeplinirii scopului esenţial al oricărei remedieri limitate.

Ce lege se aplică prezentei garanţii?

Prezenta Garanţie limitată intră sub incidenţa şi este interpretată în baza legilor din ţara în care a fost achiziţionat iniţial produsul. Pentru tranzacţii cu consumatorii, termenii prezentei Garanţii limitate conţinuţi în enunţul de faţă, exceptând măsura permisă de lege, nu exclud, limitează sau modifică, ci completează drepturile legale obligatorii aplicabile vânzării acestui produs către dumneavoastră.

Cum se obţine asistenţă privind garanţia

Înainte de a trimite o revendicare de garanţie, vă recomandăm să vizitaţi www.plantronics.com/support/ pentru asistenţă tehnică. Revendicările de garanţie valide sunt procesate în general prin punctul de achiziţie în primele treizeci (30) de zile de la achiziţie; totuşi, această perioadă poate varia în funcţie de locul de achiziţie a produsului. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi Plantronics sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Revendicările de garanţie care nu pot fi procesate prin punctul de achiziţie şi orice alte întrebări legate de produs trebuie adresate direct către Plantronics. Puteţi găsi Baza noastră de cunoştinţe, puteţi adresa o întrebare, puteţi beneficia de service prin internet sau puteţi vorbi direct cu un reprezentant prin intermediul adresei www.plantronics.com/support/.

Orice revendicare sub prezenta garanţie limitată necesită notificarea Plantronics sau a punctului de achiziţie în privinţa defectului pretins într-un interval rezonabil de la constatarea acestuia şi în niciun caz după expirarea perioadei de garanţie.

Lucrările de service în afara garanţiei

Dacă produsul dvs. nu este în perioada de garanţie, partenerii noştri de afaceri vă stau la dispoziţie pentru a vă ajuta să vă continuaţi activitatea fără întrerupere. Pe lângă garanţia standard de doi ani, clienţii de produse pentru call center şi birouri se pot abona pentru acorduri de mentenanţă care asigură înlocuiri rapide şi continuarea fără întrerupere a activităţii clientului.

Pe lângă serviciile de calitate superioară de mai sus, Plantronics mai oferă şi alte servicii. Vă rugăm să contactaţi punctul de achiziţie sau să vizitaţi www.plantronics.com/support/ pentru mai multe informaţii.