Privacy Policy

Plantronics sekretesspolicy

Senast uppdaterad 1 maj 2015

TRUSTe European Safe Harbor certification

Plantronics, Inc. ("Plantronics") är förpliktade att skydda kundernas sekretess när de besöker våra webbplatser och köper våra produkter. Plantronics eftersträvar att bibehålla en säker och skyddad miljö för alla användare av våra produkter och tjänster online. Läs följande sekretesspolicy för att ta reda på hur dina personuppgifter behandlas när de har samlats in på vår webbplats www.plantronics.com och vår tjänst Plantronics Manager Pro. Plantronics kan med jämna mellanrum erbjuda nya produkter och/eller tjänster online som kan påverka den här policyn, som kommer att uppdateras efter behov. Läs igenom policyn igen då och då.

Plantronics har mottagit TRUSTe's Privacy Seal som anger att den hör sekretesspolicyn och våra rutiner har granskats med avseende på uppfyllande av programmet TRUSTe, som du kan få tillgång till på valideringssidan genom att klicka på sigillet TRUSTe. TRUSTe-certifieringen täcker endast uppgifter som samlats in på vår webbplats www.plantronics.com och vår tjänst Plantronics Manager Pro. Syftet med användningen av de uppgifter som samlats in via vår tjänst ska begränsas till att tillhandahålla den tjänst som kunden har begärt av Plantronics. Den här sekretesspolicyn täcker inte uppgifter som kan samlas in av våra mobila tillämpningar, som vi äger och kontrollerar eller programvara som hämtats från den här platsen. Den här sekretesspolicyn täcker WWW.PLANTRONICS.COM och alla andra av PLANTRONICS.COM:s underdomäner (här kallade "webbplatser"). Om du har frågor eller funderingar angående det här uttalandet, ska du i första hand kontakta Platronics uppgiftsskyddsansvarige via e-post på privacy@plantronics.com. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta TRUSTe här.

Plantronics uppfyller U.S.- E.U. Safe Harbor-ramverket och USA-schweiziska Safe Harbor-ramverket, såsom de framställts av det amerikanska handelsdepartementet beträffande insamling, användning och lagring av personliga data från Europeiska Unionens medlemsstater och Schweiz. Plantronics har intygat att det följer Safe Harbors sekretessprinciper för meddelande, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och genomdrivande. Mer information om programmet Safe Harbor och för att visa Plantronics certifiering finns på http://www.export.gov/safeharbor/.

Sekretesspolicyn svarar följande frågor avseende ditt sekretesskydd online:

Vilka uppgifter samlar Plantronics in?

Plantronics samlar in personuppgifter från våra användare för olika syften. Uppgifter som samlas in online kan identifieras antingen som anonyma eller identifierbara. Anonyma uppgifter är sådana som inte kan spåras tillbaka till individen. Identifierbara uppgifter är sådana som är specifika för individen, så att vi kan leverera korrekta produkter och tjänster till individen. Följande lista anger de många olika sätt som vi samlar in personuppgifter från våra användare och den typ av information som samlas in:

För att en användare ska kunna köpa de produkter och erhålla de tjänster som erbjuds på webbplatserna, måste han eller hon skapa en profil genom att fylla i ett frågeformulär online. När frågeformuläret har fyllts i av användare, samlar vi ihop följande uppgifter: (i) fullständigt namn; (ii) adress; (iii) e-postadress; (iv) kreditkortuppgifter; (v) lösenord och (vi) smeknamn. Dessa uppgifter är obligatoriska och om du väljer att inte skicka in de begärda uppgifterna, kan vi inte tillhandahålla de tjänster som erbjuds på webbplatserna.

Vi ber att du lämnar följande uppgifter för att registrera din inköpta produkt online: (i) fullständigt namn; (ii) e-postadress och (iii) inköpsdatum. Dessa uppgifter är obligatoriska för att du ska kunna registrera ditt inköp online. Tillhandahållande av återstående, begärda uppgifter på formuläret för produktregistrering är valfritt.

En arbetsplatssökande kan eventuellt skicka in sitt CV online för att gå med i Plantronics teamet. Vi kan eventuellt samla in personuppgifter under denna process. Du uppmanas att skapa en inloggning med din e-postadress och ett lösenord. Du uppmanas även att identifiera ditt expertområde och antal år inom detta för att slutföra profilen. Plantronics använder tjänster som tillhandahålls av SuccessFactors i online karriärsökningar. Uppgifterna som tillhandahålls kan delas med eller överföras till SuccessFactors. Vi uppmuntrar användare som kommer att använda det här systemet att läsa SuccessFactors sekretesspolicyGenom att CV:n skickas in online, samlar vi in följande personuppgifter: (i) för- och efternamn; (ii) telefonnummer; (iii) e-post; (iv) anställningsområde och antal år inom området samt (v) texten i CV-dokumentet. Du måste ange dessa uppgifter. Om CV skickas in för ansökan till en viss position, kan användaren eventuellt behöva svara på särskilda frågor angående anställnings- och utbildningsbakgrund. Förutom de obligatoriska uppgifterna, begär vi uppgift om adress, aktuell anställning, utbildning, föredragen plats, aktiviteter och organisationer samt en kort beskrivning av dina karriärmål. De här uppgifterna är frivilliga. SuccessFactors får inte använda de insamlade uppgifterna i något annat syfte än det ursprungliga.

Användaren måste fylla i en ansökan online för att bli en auktoriserad återförsäljare av Plantronics. Genom att vår ansökan online används, samlar vi in personuppgifter som användarens fullständiga namn och e-postadress. Dessa uppgifter är obligatoriska för användare som vill bli auktoriserade återförsäljare. Förutom de här obligatoriska uppgifterna, begär vi uppgifter om aktuell anställning, telefon- och faxnummer. De här uppgifterna är frivilliga.

Om du vill kan du delta i Plantronics enkäter online. Om du väljer att delta, samlar vi in anonyma uppgifter om din arbetsmiljö, telefonvanor och demografiska uppgifter. De här enkäterna utvecklas för oss, så att vi kan förstå vilka typer av produkter som är effektivast för våra kunder och för att hitta de bästa sätten att annonsera för att nå nya kunder. Deltagande i våra enkäter online är helt frivilliga. Plantronics kan tillhandahålla gåvor till de personer som deltar i enkäter och vi begär då en postadress, så att vi kan skicka gåvan. Plantronics kommer inte att använda postadressen eller personuppgifter' i något annat syfte än att skicka gåvan. Du kan ange om du vill få ytterligare e-postmeddelanden från Plantronics, inklusive, men inte begränsat till marknadsföring, annonser, nyhetsbrev och bulletiner.

När du väljer att använda support via chat online, samlas följande uppgifter in genom att ett nytt konto skapas eller ett befintligt konto används: E-postadress, lösenord, förnamn, efternamn, företagsnamn, adress, ort, delstat, postnummer, land, telefon, telefonnummer, Plantronics-modell, telefontillverkare och telefonmodell. Uppgifterna, förutom lösenordet, visas för den supportperson som du chattar med. Du kan ange om du vill få ytterligare e-postmeddelanden från Plantronics, inklusive, men inte begränsat till marknadsföring, annonser, nyhetsbrev och bulletiner. Uppgifter som för närvarande samlats in via support tillhandahålls inte för någon utanför Plantronics.

Plantronics kan komma att använda mobila meddelanden, SMS-kampanjer för att kommunicera med kunder som har valt att få dessa typer av kommunikationer. Vi använder en tredje parts tjänst för att leverera de här meddelandena, de har informerats om att alla personuppgifter, som överförts till dem för att kunna skicka ut kampanjmeddelandena, tillhör Plantronics och de får inte användas för något annat än att utföra transaktionen. Tredje parten kommer att verifiera din mobilleverantörs policy avseende textmeddelanden, men om du anser att du mottagit ett meddelande av misstag, ska du kontakta oss på privacy@plantronics.com.

INFORMATION OM PLANTRONICS MANAGER PRO

Plantronics samlar in uppgifter under ledning av sina klienter och har inget direkt förhållande med de personer vars personliga data vi innehar. Om du är kund till någon av våra klienter och inte längre vill kontaktas av någon av våra klienter, ska du kontakta den klient som du har samverkan med. Om vi uppmanas att ta bor data, svarar vi inom 30 dagar.

Vi måste överföra personuppgifter till de företag som hjälper oss att tillhandahålla vår tjänst. Överföring till efterföljande tredje parter täcks av serviceavtal med våra klienter.

Vi bibehåller de personuppgifter vi innehar å våra klienters vägnar så länge de behövs för att tillhandahålla tjänster till vår klient. Plantronics kommer att behålla de här personuppgifterna enligt vad som krävs för att vi ska kunna följa våra lagliga åtaganden, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

SERVERLOGGFILER:

På samma sätt som på de flesta webbplatser, samlar vi in vissa uppgifter automatiskt och lagrar dem i loggfiler. De här uppgifterna kan innefatta IP-adresser (Internet Protocol, webbläsartyp, internetleverantör, överförings-/avslutssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och klickstreamdata.

Vi använder dessa uppgifter, som inte identifierar individuella användare, för att analysera trender, för administration av webbplatserna, för att spåra användarnas navigering på webbplatserna och för att samla in demografiska uppgifter om vår användarbas i sin helhet.

Vi länkar inte dessa automatiskt insamlade data till personuppgifter.

Måste jag registrera mig på www.plantronics.com?

Alla användare kan använda webbplatserna utan att vara registrerad. Du kommer dock inte att kunna komma till vissa områden eller köpa våra produkter online om du inte är en registrerad online-användare.

Hur använder Plantronics mina uppgifter?

Personuppgifter som samlats in av oss i huvudsakligt syfte, samlas in för att: kunna genomföra inköp online, registrera användarnas inköp, bearbeta användares CV eller granska ansökningar till att bli en auktoriserad återförsäljare. Användarnas leverans- och faktureringsadresser används för att genomföra inköpsorder och för att debitera användarens kreditkort. De personuppgifter som tillhandahålls i ett CV och ansökan till att bli en auktoriserad återförsäljare används för att avgöra kandidaternas kvalifikationer. Förutom det ursprungliga syftet som insamlingen av personuppgifterna har gjorts, kan vi komma att använda personuppgifterna för att kontakta användare för att bekräfta uppgifter avseende ordern eller för att meddela användaren om en artikel är en restorder.

Plantronics kan även använda användarens e-postadress, postadress och/eller telefonnummer enligt nedan, om användaren beviljar denna ytterligare användning:

Användarna kommer att få sådant kampanjmaterial och kommer endast att kontaktas av våra verksamhetspartners om de har valt att få sådan information och att bli kontaktade. Se "Hur kan jag gå med/hoppa av?"för ytterligare information.

Vi kan även använda insamlade personuppgifter för att kontakta användare avseende otillbörlig användning av webbplatser.

Vi kommer behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster. Om du vill säga upp ditt konto eller begära att du inte längre vill att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig, ska du kontakta oss på privacy@plantronics.com Vi kommer att behålla och använda din information efter behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Yppar Plantronics mina personuppgifter?

Vi kan då och då yppa dina personuppgifter till organisationer som utför tjänster å Plantronics vägnar, t.ex. för att tillhandahålla kundtjänst, leverera produkter, skicka artiklar, bearbeta kreditkort, för undersökning, marknadsföring, produktbedömning och recensioner, databehandling och för att mäta användningen av våra webbplatser. Vi kommer enbart att dela med oss av de personuppgifter som dessa företag behöver för att kunna arbeta för vår räkning. Några av dessa tjänstleverantörer kan finnas i andra länder. Dina personuppgifter kommer att lämnas till dessa organisationer enbart om de samtycker till att endast använda sådan information i syfte att tillhandahålla tjänster till Plantronics, samt enligt Plantronics instruktioner och, med avseende till denna information, även agera på ett sätt som överensstämmer med de relevanta principerna formulerade i den här policyn.

Om du har valt att få direkt marknadsföringsmaterial från våra Premier Plantronics Only Distributors, kommer Plantronics att yppa dina personuppgifter till dessa distributörer. Dina personuppgifter tillhandahålls endast till våra Premier Plantronics Only Distributors om de samtycker till att agera i enlighet med de relevanta principer som anges i den här policyn. Plantronics rekommenderar dock att du läser Premier Plantronics Only Distributors sekretesspolicy eftersom deras sekretesspraxis inte övervakas eller kontrolleras av Plantronics.

Om Plantronics involveras i en fusion, ett förvärv eller försäljning av alla eller delar av dess tillgångar, kommer du att meddelas via e-post och/eller en framträdande avisering på vår webbplats om alla ändringar i ägande eller användning av dina personuppgifter samt om alla val du har avseende dina personliga uppgifter.

Offentliga forum

Våra webbplatser erbjuder offentligt åtkomligliga bloggar, forum och användarrecensioner. Du bör veta att all information som du anger i dessa offentliga forum kan läsas, insamlas och användas av andra som har tillgång till dem. Begär borttagning av dina personuppgifter från dessa områden genom att kontakta oss på privacy@plantronics.com. I vissa fall kan vi eventuellt inte kan ta bort dina personuppgifter, och i så fall kommer vi att ge dig besked om vi inte kan göra det och varför.

Vittnesbörd

Vi visar personliga vittnesbörder och rekommendationer från nöjda kunder på våra webbplatser. Med din tillåtelse kan vi eventuellt visa din feedback tillsammans med ditt namn. Om du vill uppdatera eller ta bort din vittnesbörd, ska du kontakta oss på privacy@plantronics.com

Funktioner och widget på sociala media

Våra webbplastser inkluderar sociala mediafunktioner såsom Gilla-knappen från Facebook och widgetprogram, så som Dela den här knappen eller interaktiva miniprogram som körs på våra webbplatser. De här funktionerna kan komma att samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på våra webbplatser och kan lägga till cookies för att en funktion ska kunna fungera korrekt. Sociala mediafunktioner och widgetprogram körs antingen av en tredje part eller direkt från våra webbplatser. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som kör funktionen.

Hur uppnås säkerhet vid dataöverföring?

Notera att det finns ett formulär på www.plantronics.com där du kan överföra din kreditkortsinformation för att slutföra en inköpstransaktion. Varje gång vi ber om ett kreditkortsnummer, överför vi detta i ett krypterat format. Vi använder branschens standardkryptering SSL (secure socket layer). Ingen dataöverföring via Internet kan garanteras vara 100 % säker. Detta innebär att, trots att vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, Plantronics inte kan säkerställa eller garantera säkerheten för några uppgifter som du överför till oss eller från våra produkter eller tjänster online, så du gör detta på egen risk. När vi tagit emot din överföring, anstränger vi oss på bästa sätt att säkerställa dess säkerhet på våra system.

Kan jag korrigera/uppdatera de uppgifter som samlats in om mig?

DDu har rätt att korrigera/uppdatera eller ta bort alla felaktiga personuppgifter som samlats in om dig på www.plantronics.com. Du kan ändra din personliga profil när som helst genom att gå till sidan the "Customer Sign In" (Inloggning för kund) på vår webbplats. Du behöver ha ditt Login-ID (användarnamn) och lösenord för att du ha åtkomst till dina personuppgifter.

Du kan även kontakta oss via e-post på privacy@plantronics.com för att begära ändringar i din profil. Begäran som mottagits via e-post bekräftas och besvaras inom 30 dagar av mottagandet.

Meddelar ni mig angående ändringar i den här sekretesspolicyn?

Plantronics förbehåller sig rätten att göra ändringar i den här sekretesspolicyn. Alla ändringar i policyn anslås direkt på Plantronics webbplats www.plantronics.com/privacy. Om väsentliga ändringar avseende webbplatsens datainsamling och hanteringsrutiner har gjorts, kommer Plantronics att anslå en tydlig avisering på webbplatsen 30 dagar innan ändringarna börjar gälla eller meddelad dig via e-post (skickat till den e-postadress som anges för ditt konto).

Vi uppmanar dig att läsa vår sekretesspolicy när du besöker webbplatserna. Om du har frågor eller undrar över något om Plantronics sekretesspolicy ska du kontakta privacy@plantronics.com.

Tävlingar/Lotterier

Plantronics kan då och då sponsra tävlingar/lotterier på våra webbplatser. Deltagande i dessa tävlingar/lotterier är helt frivilligt. Personuppgifter som begärs kan innefatta kontaktinformation (som namn och leveransadress) samt demografiska uppgifter (som postnummer). Du kommer att kunna välja om du vill få eller ej dessa kampanjer från Plantronics, Inc. och dess annonsörer, dotterbolag och sponsorer i alla våra tävlingar/lotterier o.dyl. (se Hur kan jag gå med/hoppa av? för ytterligare information). Om du väljer att delta, samtycker du till alla villkoren som uttryckligen anges i reglerna. Om en tävling eller ett lotteri inte är sponsrat av Plantronics, anges sponsorns identitet tydligt i reglerna. Vi uppmanar dig att läsa sponsorns sekretesspolicy innan du deltar.

Hur kan jag gå med/hoppa av?

Vi ger dig tillfälle att medge att dina personuppgifter används i vissa syften när vi frågar efter dessa uppgifter.

Om du inte längre vill få vårt nyhetsbrev och kampanjmaterial, kan du ange detta genom att följa anvisningarna i nyhetsbrevet eller kampanjmaterialet, genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@plantronics.com. eller genom att kontakta oss per post till PLANTRONICS, INC. c/o Legal Department, 345 Encinal Street, Santa Cruz, California 95060 USA.

Varför måste jag ha ett ID och ett lösenord?

På vår webbplats för e-handel finns ett område där du kan spara din faktureringsadress och leveransadress. Detta är dina privata uppgifter och du ska hålla dem i säkert förvar. Vi kräver också att du anger ditt Login-ID (smeknamn) och lösenord för åtkomst till Orderstatus dör du kan visa detaljer om de produkter som du beställt från Plantronics.

Länkar

Våra webbplatser kan ha länkar till andra platser. Var medveten om att Plantronics inte ansvarar för sekretesspraxis eller innehållet på dessa andra webbplatser. Vi uppmanar våra användare att läsa sekretesspolicyn för var och en av dessa webbplatser som samlar in personuppgifter. Den här sekretesspolicyn gäller endast de uppgifter som samlats in av webbplatserna.

Hur kontaktar jag Plantronics?

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer avseende denna sekretesspolicy, ska du kontakta oss på privacy@plantronics.com eller på något av följande sätt:

Begränsning av juridiskt ansvar

Det kan hända att vi yppar personuppgifter när så krävs av lagen eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för uppfyllande av lagen eller för att efterleva kraven för en juridisk process som involverar vår webbplats.

Använder Plantronics webbplats "Tracking Technologies"?

Vi, och våra tredje part kollegor, använder cookies, skript och taggar på våra webbplatser. En cookie är data som lagras på användarens hårddisk, som hjälper oss att förbättra din åtkomst till våra webbplatser och för att identifiera återbesök till våra webbplatser. Cookies kan även göra så att vi kan spåra och identifiera våra användares intressen för att förbättra upplevelserna på våra webbplatser. Vi använder även cookies för att spåra våra ansträngningar avseende onlinereklam. Om du inte vill att den här informationen används is syfte att ge dig intressebaserad reklam kan du välja bort dessa genom att klicka här eller om du befinner dig inom EU, ska du klicka här). Notera att detta inte medför att du väljer bort att få reklam. Du kommer att fortsätta få allmän reklam. Användningen av en cookie länkar inte på något sätt till personuppgifter på våra webbplatser, men cookies kan eventuellt användas av karriärcentret online för att dela personuppgifter med SuccessFactors under anställningsprocessen.

Våra tredje partskollegor använder en programteknik kallad clear GIFs (även känt som Web Beacons/Web Bugs), som hjälper oss att bättre hantera innehållet på våra webbplatser genom att informera oss om vilket innehåll som är effektivt. Clear GIFs är pyttesmå grafiska bilder som är unika identifierare, med funktion liknande cookies, och som används för att spåra de rörelser som användare av webbplatser gör online. I motsats till cookies, som lagras på användarens hårddisk, är clear GIFs inbäddade och osynliga på webbsidorna och är ungefär så stora som punkten i slutet av den här meningen. Vi knyter inte samman den information som samlats in av clear GIFs till våra kunders personuppgifter. Vi använder clear GIFs i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att låta oss veta vilka meddelanden som har öppnats av mottagarna. Detta gör att vi kan bedöma effektiviteten hos vissa kommunikationer och effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer. Om du inte vill få de här e-postmeddelandena ska du gå till "Hur kan jag gå med/hoppa av".

Vi och våra tredje-partskollegor använder Local Shared Objects (Flash-cookies) eller Local Storage (HTML 5), för att lagra information och preferenser. Olika webbläsare kan ha sina egna hanteringsverktyg för borttagning av HTML 5. Hantera Flash genom att klicka här: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Mobila tillämpningar

När du hämtar och använder våra tjänster samlar vi automatiskt in uppgifter om den typ av enhet som du använder, operativsystemversion och enhetsidentifierare (eller "UDID").

Vi kommer att be dig ange din plats baserat på informationen från din mobila enhet medan du använder våra Mobila tillämpningar. Vi samlar in dina uppgifter om plats så att vi kan automatiskt identifiera konferenssamtal i din kalender och känna igen märkbara detaljer (tid, telefonnummer, uppringningskod o.dyl.).

Vi frågar dig om Bluetooth-sammankoppling, kalenderlagring, data för kontakter, push-meddelanden, kamera- och/eller mikrofonsensor och/eller fotogalleriinformation. Vi samlar in de här uppgifterna i syfte att förbättra din användarupplevelse. Du kan när som helst ange att du inte vill dela denna information för våra tjänster genom att redigera dessa inställningar på enhetsnivå.

Vi använder program för mobilanalys så att vi bättre kan förstå funktionaliteten för vår mobilprogramvara på din telefon. Denna programvara kan spela in uppgifter om hur ofta du använder tillämpningen, händelserna som inträffar i tillämpningen, sammanställd användning, prestandadata samt var tillämpningen hämtades från. Vi länkar inte den information vi lagrar i analysprogramvaran till några personuppgifter som du anger i den mobila tillämpningen.