Plantronics + Polycom. Nu förenade som logotyp

Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Plantronics Bluetooth®-headsetbatteriet

Ditt Plantronics Bluetooth-headset innehåller en enda litiumjonscell (vi hänvisar till den som batteriet) som ger ström åt trådlös överföring, ljudfunktioner, indikatorlampor, osv. Det här batteriet måste laddas efter en viss tids användning av headsetet.

VARFÖR LITIUMJON?

Litiumjonbatterier har en hög energitäthet. Det innebär att de är mindre och lättare men har samma laddningskapacitet som andra batterier. Dessa är viktiga egenskaper för att upprätthålla komforten i ett minimalt Bluetooth-headset. Litiumbatterier har en längre hållbarhetstid och längre livslängd än andra typer av laddningsbara batterier, vilket möjliggör många cykler av urladdning/laddning.

SAMTALSTID OCH PASSNINGSTID

Samtalstiden är ungefär hur lång tid som du kan upprätthålla en konversation via headsetet innan batteriet är urladdat. Passningstiden är den tid ditt headset är tillgängligt – ibland meddelas värdenheten om dess närvaro – innan batteriet är urladdat. Användningen är ofta en blandning av konversationer och standbyläge, så tiderna kan variera.

laddar

Laddningskretsarna associerade med ditt Bluetooth-headset laddar snabbt batteriet till 80 % kapacitet och sedan långsamt till fullt laddat läge för att förlänga batteriets livslängd. Varje fullständig laddning är en cykel. Batteriets kapacitet försämras sakta efter upprepade laddningscykler, men bibehåller åtminstone 75 % av den ursprungliga kapaciteten efter xxx laddningscykler. Du kan ladda batteriet när du vill, du fortsätter alltid från aktuell laddningsnivå. Fyra partiella laddningscykler på 25 % av batteriets kapacitet motsvarar exempelvis en fullständig laddning. Vid laddning från en värd-USB-port måste du se till att värdenheten, till exempel en bärbar dator, är påslagen.

TIPS FÖR ATT FÅ UT MESTA MÖJLIGA SAMTALSTID FRÅN HEADSET MED ETT LADDNINGSFODRAL

Låt oss säga att ditt Bluetooth-headsets batterikapacitet räcker till 5 timmars samtalstid med det aktuella användningsmönstret och att laddningsfodralets batteri har dubbelt så stor kapacitet som headsetbatteriet (10 timmars samtalstid). Du kan maximera samtalstiden och till och med nå upp till 15 timmars total samtalstid per dag genom att följa denna strategi. Varje gång du avslutar ett samtal sätter du tillbaka headsetet i laddningsfodralet. På detta sätt kan du fortsätta fylla på batteriet i headsetet samtidigt som du förbrukar laddningsfodralets batteri, vilket ger mer batterikapacitet till headsetet. Vid dagens slut ansluter du väggladdaren till laddningsfodralet med headsetet inuti för att kunna börja nästa dag med full kapacitet för både headsetets och laddningsfodralets batterier. Med denna strategi kanske du slipper ta med dig väggladdaren under dagen.

MAXIMERA BATTERIETS LIVSLÄNGD

Headsetet är utformat för att användas i ett temperaturområde på x till y grader F (a till b grader C). Batteriet kan skadas om headsetet utsätts för högre temperaturer än detta. Att ladda eller förvara batteriet vid dessa temperaturer kan permanent minska batteriets kapacitet vid full laddning. Kalla temperaturer bör också undvikas, även om batteriprestandan vanligtvis återställs när det återgår från en kall till normal temperatur.