Plantronics + Polycom. Nu förenade som logotyp

Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Begränsad garanti i Europa och Afrika (E&A)

Villkoren i Plantronics begränsade garanti skall gälla Plantronics produkter köpta inom Europa och Afrika.

Vad innebär garantitiden?

Plantronics erbjuder en nittio (90) dagars, ett (1), två (2) eller tre (3) års begränsad garanti, beroende på produkt. Garantiperioden anges på förpackningen till produkten och i det medföljande textmaterialet. Garantiperioden gäller från det datum den första slutanvändaren köper en ny och oanvänd produkt. Som villkor för att tillhandahålla garantiservice kommer Plantronics att kräva uppvisande av originalinköpskvitto från den första slutanvändaren. Observera att garantiperiodens varaktighet beror på lagarna i landet. Vi rekommenderar att du behåller originalinköpskvittot för att kunna bevisa inköpsdatumet för produkten.

Plantronics garanterar att produkterna är fria från material- och tillverkningsfel och åtar sig enligt denna begränsade garanti (utom vid grov oaktsamhet som orsakar dödsfall eller personskada) att reparera eller byta ut produkten på egen bekostnad förutsatt att ett anspråk framställs inom den gällande garantiperioden för produkten.

Vad gör Plantronics för att rätta till problem?

I enlighet med denna begränsade garanti kan Plantronics välja att reparera eller byta ut produkter (a) med nya eller tidigare använda produkter, delar eller komponenter med samma prestanda och driftsäkerhet som nya produkter, delar eller komponenter, eller (b) med produkter som återskapats med hjälp av nya komponenter eller nya och begagnade eller renoverade komponenter med samma prestanda och driftsäkerhet som nya komponenter, eller (c) med en produkt som motsvarar en originalprodukt som slutat tillverkas.

Återbetalning av det betalade beloppet kan endast göras i fall där det tillåts enligt tillämplig lag och förutsatt att produkten returneras till återförsäljaren eller till någon annan plats som Plantronics kan ge anvisning om med en kopia av inköpskvittot. Frakt- och hanteringsavgifter kan tillämpas utom där det inte tillåts enligt tillämplig lag.

När en produkt eller del byts ut blir ersättningsartikeln din egendom och den returnerade produkten eller delen blir Plantronics egendom. Alla produkter som Plantronics tagit emot för utbyte övergår i Plantronics egendom.

Plantronics kommer att byta ut batterier, som slutar att fungera under garantitiden, i produkter som sålts med anpassade batterier som kan bytas ut av användaren och är tillverkade av Plantronics. Plantronics kommer att byta ut produkter som säljs med batterier som inte kan bytas ut av användaren, om batteriet i dessa produkter slutar att fungera under garantitiden.

Om det osannolika skulle inträffa att din produkt har återkommande funktionsfel eller Plantronics inte lyckas reparera eller byta ut produkten, kommer Plantronics att ge dig en ersättningsprodukt som väljs av Plantronics och har samma eller motsvarande prestanda som din produkt. Det är din exklusiva kompensation för en bristfällig produkt.

Efter produktbyte

Utbytta eller reparerade produkter täcks av garantin under den återstående ursprungliga garantiperioden eller:

a) 30 dagar av den ursprungliga 90 dagars garantin eller
b) 90 dagar av den ursprungliga 12, 24 eller 36 månaders garantin,

beroende på vilket alternativ som är längst, eller ytterligare tid, avhängigt tillämpliga lagar i aktuell jurisdiktion.

Vad täcks inte av garantin?

Denna begränsade garanti omfattar inte:

1) produkter som används i kontaktcenter som inte är avsedda för intensiv användning;
2) produkter som används i kombination med programvara, kringutrustning eller tillsatsutrustning såsom, men inte begränsat till, batterier, laddare, adaptrar, förstärkare, headset, kontaktkablar och strömförsörjning ("Tillsatsutrustning"), som inte anskaffats eller annars intygats av Plantronics för användning med Plantronics produkter eller skador på Plantronics produkter eller Tillsatsutrustning som en följd av sådan användning;
3) defekter orsakade av (a) force majeure (som översvämning), olycka, brand, felaktig användning, vanvård, ovanlig fysisk eller elektrisk belastning, eller modifiering; (b) felaktig eller obehörig installation, kabeldragning, reparation, test eller (c) alla andra orsaker utöver normal användning;
4) fall i vilka någon annan än Plantronics (eller dess auktoriserade servicecenter) testar, ändrar, reparerar, ändrar eller utför service på produkter på något sätt;
5) produkter där: (a) serienummer eller datummärkning har ändrats eller avlägsnats, (b) kortserienumren inte överensstämmer med varandra eller kortserienumren inte överensstämmer med höljet, eller (c) hölje eller delar inte är tillverkade eller godkända av Plantronics;
6) reservdelar och tillbehör (förutom om de inte fungerar eller är trasiga vid produktinköpet), till exempel:

 • Väskor och väskdelar
 • Särskild kontakt för modulenheter eller anslutningskablar
 • Klykor
 • Huvudbågar
 • Snoddar
 • Bärfodral
 • Mikrofonarmar
 • Dekorativa detaljer
 • Omkopplare
 • Löstagbara batterier – standard (icke-Plantronics)
 • Öronkuddar, öronkuddspaket, öronbyglar och Ear Budeez™

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG SKA (A) INTE GÄLLA LÄNGRE ÄN 90 DAGAR, 1, 2 ELLER 3 ÅR FRÅN INKÖPSDATUMET BEROENDE PÅ AKTUELL PRODUKT, (B) UPPHÖRA AUTOMATISKT EFTER DEN PERIODEN OCH (C), I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS I LAG, UNDANTAS. PLANTRONICS ANSVARAR INTE FÖR följdskador, indirekta eller tillhörande skador, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV EGENDOM OCH SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM BROTT MOT UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, OCH SKA, I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS I LAG, undantas.

Ingen garanti görs att den programvara som tillhandahålls av Plantronics kommer att uppfylla dina krav eller kommer att fungera i kombination med någon maskinvara eller programvaruprodukt som tillhandahålls av tredje part, att programvaruprodukternas funktion kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att alla fel i programvaruprodukterna kommer att korrigeras.

Inga andra garantier

Förutom enligt vad som angetts ovan och i den tryckta garantin som medföljer produkterna ger Plantronics inga garantier, uttryckta eller underförstådda, enligt lag eller andra föreskrifter, beträffande produkterna, deras lämplighet för olika syften, säljbarhet eller annat.

Ansvarsbegränsning

Plantronics ansvarsskyldighet enligt villkoren i ovanstående garanti begränsas till utbyte av produktenheter som är felaktiga vad gäller material eller utförande. Plantronics har ingen annan ansvarsskyldighet än den som anges i garantin till distributören, vars enda gottgörelse ska vara enligt vad som anges av Plantronics i detta avsnitt. Under inga omständigheter ansvarar Plantronics för införskaffande av ersättningsvaror som görs av distributören för speciella skador, följdskador, skador som ådragits på grund av tillit eller oavsiktliga skador, oavsett hur de uppkommit och oavsett ansvarsskyldighetsteori, även om Plantronics har underrättats om möjligheten till sådana skador. De här begränsningarna gäller oavsett underlåtenhet att uppfylla det avsedda syftet i en begränsad ersättning.

Vilken lag som gäller för denna garanti

Denna begränsade garanti regleras av och tolkas enligt lagstiftningen i det land där produkten köptes ursprungligen. Vid konsumenttransaktioner utesluter, begränsar eller ändrar denna begränsade garanti inte lagstadgade rättigheter som tillfaller dig vid köpet av denna produkt, såvida inte detta är tillåtet enligt tillämplig lag, utan är ett tillägg till de lagstadgade rättigheterna.

Erhålla garantisupport

Innan du skickar in ett garantianspråk rekommenderar vi att du besöker www.plantronics.com/support/ för att få teknisk support. Giltiga garantianspråk behandlas vanligen av återförsäljaren under de första trettio (30) dagarna efter inköpet. Den tidsperioden kan emellertid variera beroende på var du köpte produkten. Kontakta Plantronics eller återförsäljaren där du köpte produkten för att få tillgång till detaljerad information.

Alternativt erbjuder Plantronics ett enkelt onlinesystem genom vilket man kan registrera en defekt produkt och begära en ersättningsprodukt, tillgängligt dygnet runt. Registrera din produkt på www.plantronics.com/support/. För att fastställa garantiperiodens början kommer vi att be dig om ett inköpskvitto från den första slutanvändaren eller produktens tillverkningsdatum.

Garantianspråk som inte kan behandlas av återförsäljaren och eventuella andra produktrelaterade frågor bör ställas direkt till Plantronics. Via www.plantronics.com/support/ får du tillgång till vår kunskapsdatabas, kan ställa frågor, få service via Internet eller tala direkt med ett ombud.

Alla anspråk avseende denna begränsade garanti är avhängiga att du meddelar Plantronics eller återförsäljaren om den påstådda defekten inom rimlig tid efter att du uppmärksammat den och inte efter att garantin har gått ut.

Service efter garantitiden

Om garantin för produkten har gått ut finns dina affärspartner tillgängliga för att ge dig den hjälp du behöver för att hålla verksamheten igång utan störningar. Förutom vår standardgaranti på två år kan kunder för callcenter- och kontorsprodukter registrera sig för underhållsavtal för att försäkra sig om snabba byten och en verksamhet utan driftstopp.

Förutom ovanstående högkvalitetstjänster erbjuder Plantronics även ett flertal andra tjänster. Kontakta din återförsäljare eller besök www.plantronics.com/support/ om du vill ha mer information.