Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

PLANTRONICS GET ENGAGED 
VILLKOR

  • Deltagande i programmet Plantronics Get Engaged ("Program") är begränsat till företag i USA, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Spanien, Italien, Ryssland, Danmark, Belgien, Luxemburg, Sverige, Norge, Finland, Kanada, Latinamerika, Asien-Stillahavsregionen och Mellanöstern.
  • Programmet startar den 1 mars 2016 och avslutas den 30 september 2017 ("Programperiod").
  • Under programperioden kan berättigade deltagare få totalt fem (5) enheter från EncorePro 700-serien, Savi 400- och 700-serien och/eller DA80-produkter ("Kvalificerade produkter") i utvärderingssyfte. Leveransen av de kvalificerade produkterna kan ta upp till två (2) veckor.
  • Berättigade deltagare som köper minst 100 kvalificerade produkter före 30 september 2017 får en (1) kostnadsfri kvalificerad produkt för var tionde (10:e) kvalificerad produkt de köpt. De kostnadsfria kvalificerade produkterna ska vara av samma typ som de som köptes. Plantronics granskar förfrågningar om kostnadsfria produkter och godkänner efter egen bedömning.
  • Begäran om kostnadsfria kvalificerade produkter måste nå Plantronics inom fyra (4) veckor efter ursprungligt köp. Deltagaren eller distributören/återförsäljaren skickar då in ett inköpsbevis (kopia av enskild faktura) till Plantronics-representanten. Förfrågningar som når Plantronics mer än fyra (4) veckor efter inköpsdatumet behandlas eller godkänns inte. Leveransen av de kostnadsfria kvalificerade produkterna tar tre (3) till fyra (4) veckor.
  • Plantronics förbehåller sig rätten att verifiera köpet av de kvalificerade produkterna, inklusive men inte enbart genom att begära originalkvittot. De kostnadsfria produkterna som tillhandahålls inom detta program får inte säljas.
  • Plantronics-distributörer, -återförsäljare och andra kanalpartners har inte rätt att delta i detta program. Plantronics har rätt att bedöma vilka företag och/eller individer som uppfyller kriterierna, och att neka företag och/eller individer som inte uppfyller kriterierna att delta i programmet.
  • Detta program kan inte kombineras med några andra slutkundserbjudanden eller kampanjer från Plantronics eller dess återförsäljare.
  • Plantronics förbehåller sig rätten att revidera eller avsluta detta program utan ytterligare meddelande. Plantronics ansvarar inte för förlorad eller feladresserad post. Om ett deltagande företag av någon orsak inte kan nås, t.ex. på grund av felaktigt telefonnummer och/eller felaktig adress, så diskvalificeras det deltagande företaget från att få den kostnadsfria produkten.
  • Genom att delta i detta program accepterar och godkänner du programmets villkor.