Plantronics + Polycom. Nu förenade som logotyp

Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Arbeta smartare

Främja engagemang, produktivitet och tillfredsställelse i arbetet. Arbeta smartare hjälper organisationerna att identifiera den roll som personal, platser och teknik spelar i dagens arbetsmiljö – och förbereda dem för framtiden.

Optimering av personal, platser och teknik

”Arbeta smartare” är ett förhållningssätt som sätter människan i centrum genom att känna igen, tillmötesgå och främja deras olika arbetssätt – oavsett när och var de arbetar. Det handlar om att utforma eller välja arbetsytor för dessa flexibla arbetssätt och om att inspirera till och främja goda resultat. Det handlar om att utnyttja tekniken och se till att den anpassas efter personalens behov. Och det innebär att etablera en kultur som främjar tillit, lojalitet, självständighet, samarbete och – i slutänden – produktivitet.

När organisationer börjar använda metoden Arbeta smartare skapar de förutsättningar för lönsamhet och potential. De kan förbättra affärsprocesserna och effektiviteten, och därmed ta del av mer relevant information. De anställdas hälsa förbättras eftersom personalen får en chans att arbeta effektivare och bättre. IT-teknikerna kan arbeta smartare, med teknik som passar de anställdas behov och minskar kostnaderna. HR-medarbetarna blir mer nöjda, eftersom de får bättre förutsättningar att rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna.

Oavsett storleken på ditt företag kan eftertanke när det gäller hur, när och var du använder metoden Arbeta smartare hjälpa dig att förbättra företagets resultat och uppfylla kraven i denna nya värld av arbete.

Börja använda Arbeta smartare

Företag börjar använda Arbeta smartare, som ger de anställda större flexibilitet. 

Hämta översikt