Plantronics + Polycom. Nu förenade som logotyp

Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Medarbetare

Engagerade medarbetare stärker verksamheten.

Det har aldrig varit viktigare och svårare för folk att vara engagerade i sitt arbete. Tempot är högt. Medarbetarna får flexibiliteten att arbeta när de vill. Och de arbetar överallt: på kontoret (som kan vara bullrigt och fullt av störande moment) och på språng (där det ofta är ännu svårare att fokusera). Men engagerade personer är ofta nöjdare. Dessutom uppvisar engagerade medarbetare högre produktivitet, försäljning, energinivåer, sjukvårdsbesparingar och lägre omsättning än sina jämlikar.

voyager-5200-man-airport

Med smartare arbetssätt presterar medarbetarna på topp

Med smartare arbetssätt kan organisationen förbättra faktorer som bidrar till medarbetarnas engagemang.

För det första bör man kunna välja arbetsplats under arbetsdagen, till exempel samarbetsytor, lediga skrivbord, tysta platser eller bås. För det andra behöver de särskilt anpassade kommunikationsverktyg som kan användas under dagen. Det får en fantastisk effekt. Medarbetarna har större kontroll över sin dag och presterar maximalt. De känner att företaget lyssnar på dem, de är mer nöjda med sina jobb och de är mer benägna att stanna.

Bredda kompetensen i gruppen med smartare arbetssätt

När företagen inför ett smartare arbetssätt och tillhandahåller ett utbud av arbetsplatser och kommunikationsverktyg finns ytterligare en (stor) fördel: möjligheten att rekrytera de bästa medarbetarna, var de än befinner sig i världen. Bra idéer kan komma från vem som helst och talanger varifrån som helst.

En nöjdare arbetsstyrka bidrar till ett bättre slutresultat

Smartare arbetssätt ger medarbetarna verktygen och friheten att bidra till företagets framgångar på sina egna unika sätt. Det är belönande och ger en känsla av förverkligande. Och det är viktig eftersom 96 % av alla chefer ser de anställdas produktivitet och välmående som avgörande för deras ekonomiska resultat.1

plantronics_paris-office

IT-fördelar

Genom att inse att en storlek inte passar alla och garantera rätt teknik för jobbet kan IT-chefer sänka kostnaderna, öka effektiviteten och få nöjdare medarbetare.

business-benefits-percentage

Affärsfördelar

Företag med engagerade arbetsgrupper överträffar sina konkurrenter med 147 % i intäkter per aktie.2

Olika åldersgrupper. Olika behov. Bättre resultat.

Den åldrande personalgruppen är en allt viktigare del av en organisations framgångar. De behöver verktyg för ett smartare arbetssätt som matchar deras arbetskapacitet.

  • De flesta personerna som är över 60 år gamla (62 %) upplever att de är lika starka fysiskt och mentalt på jobbet som de var i 20- och 30-årsåldern.
  • 42 % av alla personer över 50 år har någon form av åldersrelaterad hörselnedsättning.4 Det är viktigt att hantera bruset i omgivningen och se till att telefonsamtalen är tydliga.

Den yngre generationen är de mest anslutna och mobila medarbetarna i personalgruppen. Verktyg som skapar ett smartare arbetssätt kan få dem att stanna i företaget.

  • Den yngre generationen är mer benägen att betona mobil teknik och uppkoppling som största inspirationskällor i karriärutvecklingen.
  • De anser att tekniken sparar tid på jobbet.
  • De är mer benägna att lämna skrivbordet för att slippa brus och hävda att minskat brus ökar produktiviteten.

90 % av amerikanska chefer säger att nöjda medarbetare är avgörande för ekonomiska resultat. 1

  1. Oxford Economics Study 2018
  2. Plantronics Persona Research, 2017.
  3. "10 reasons why employing the over 50s makes business sense", https://www.onefamily.com/hub/finance/ 10-reasons-to-employ-over-50s/.
  4. "UK hearing loss facts and figures", https://www.hearingaidknow.com/uk-hearing-loss-facts-and-figures
  5. DMG Research, 2017.