Plantronics + Polycom. Nu förenade som logotyp

Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Platser

Designar och väljer flexibla arbetsplatser som inspirerar och främjar koncentration.

Ibland på egen hand. Ibland tillsammans. Alltid lika produktivt.

Idag är jobbet egentligen mer av ett sinnestillstånd än en plats dit du går för att utföra en uppgift. Allt oftare behövs flexibiliteten att arbeta var som helst – att vara mobil och uppkopplad, att samarbeta och vara produktiv. Allt handlar då om att kunna arbeta på den plats och på det sätt som passar var och en bäst. På kontoret kan en medarbetare välja att sitta i ett öppet kontorslandskap eller ett mer avskilt grupprum eller kanske ett utrymme med en specifik funktion. Eller så kanske de väljer att arbeta hemifrån eller på ett kafé. Oavsett vilket tillbringar vi idag mindre tid vid ett eget skrivbord (nästan 10 % mindre än vi gjorde för fyra år sedan1).

Närmare varandra, oavsett avstånd

Personalen är nu utspridd över hela världen, arbetar i olika tidszoner, sköter jobbet per telefon eller deltar i en videokonferens. Även om det kan vara svårt att optimera distansarbetsplatser rent fysiskt, kan företagen förbättra sina kontor och akustiken för besökarna. Konferensrummen kan till exempel utrustas med ljudisolering och lösningar för ekoreducering så att distansarbetarna kan arbeta mer produktivt och känna sig mer närvarande i rummet och därmed prestera bättre.

Hög ljudnivå på arbetsplatsen

 • Det främsta klagomålet på arbetsplatsen är ljudnivån.1
 • Den vanligaste konsekvensen av en hög ljudnivå är lägre produktivitet.2
 • När det inte går att få något gjort på kontoret blir arbetsdagen längre och produktiviteten lägre.3
clock

Affärsfördelar

Utrymmen som effektivt har konstruerats utifrån den typ av arbete som ska utföras kan leda till mer nöjda och produktiva medarbetare.

Inte bara en arbetsplats, utan en ”miljö” som är anpassad till medarbetarnas behov

Noga genomtänkta arbetsytor möjliggör tydlig kommunikation. Överväg att skapa utrymmen där det finns möjlighet att kommunicera, samarbeta, koncentrera sig och överväga fakta. Ironiskt nog kan medarbetarna få hjälp att fokusera genom att man lägger till strategiskt brus i en kontorsmiljö. Vitt brus, rosa brus och innovativa lösningar för brushantering som vattenfall och ljudabsorberande plattor kan tränga ut oönskade ljud och istället skapa en hälsosam arbetsmiljö som främjar enskild koncentration och förbättrar samtal i arbetsgruppen. Att använda miljömässiga aktiveringssignaler som naturligt ljus och växter kan öka produktiviteten och minska stress. Det handlar om att tänka på arbetsytan som en miljö i sig själv, där det är enklare att tänka, skapa och prestera.

 

Slutsats: Distraktioner påverkar lönsamheten

 • Anställda som arbetar i de bullrigaste kontorsmiljöerna är mer benägen att säga att de kan tänkas lämna sitt arbete under de kommande sex månaderna.4
 • 64 procent av de anställda säger att möjligheten att kunna stänga ute buller och störningar ökar deras produktivitet.
 • 74 % av anställda säger att pressen att konstant arbeta har en negativ effekt på produktiviteten.4
 • Endast 1 % av anställda säger att de kan ignorera störande ljud och koncentrera sig utan någon hjälp.4
 • Det tar i genomsnitt 23 minuter för människor att åter kunna koncentrera sig på det de höll på med innan de blev störda.5
 • Höga ljud på arbetsplatsen eller i omgivningen kan orsaka högt blodtryck, hjärtsjukdom, irritation och sömnstörningar.6

Att anpassa ljudnivån ger mer nöjda medarbetare och har en positiv inverkan på företagets resultat.

 1. Plantronics Persona Research, 2017.
 2. ”The victims of open offices are pushing back”,http://www.bbc.com/capital/story/20140911-open-office-victims-push-back.
 3. "Why The Office Is The Worst Place For Work”, https://www.fastcompany.com/3026355/why-the-office-is-the-worst-place-for-work.
 4. Oxford Economics Study 2018.
 5. "Can’t get any work done? Blame your noisy, crowded office”, http://money.cnn.com/2014/11/12/pf/distracted-workplace/.
 6. Passchier-Vermeer W, Passchier WF (2000). ”Noise exposure and public health.” Environ. Health Perspect. 108 (Suppl 1): 123 31. doi:10.2307/3454637. JSTOR 3454637. PMC 1637786. PMID 10698728.
 7. "When the Walls come down,” Oxford Economics, sidan 9