Plantronics + Polycom. Now together as logo

Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

Các trường được đánh dấu Yêu cầu là bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin

Lỗi biểu mẫu

Vui lòng xem lại trường thông tin trong biểu mẫu bên dưới:

Chữ ký Ủy Quyền

BẠN PHẢI CÓ CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Vui lòng liệt kê tất cả tên và URL tham chiếu khác mà công ty bạn có thể kinh doanh dưới dạng (DBA). Tên này không phải là tên cá nhân, tên của các đối tác của bạn hoặc tên đăng ký chính thức trên LLC hoặc tập đoàn.

Đây có phải là trụ sở chính hoặc khu vực chính của doanh nghiệp bạn? (đánh dấu những gì phù hợp )
Who Are the Distributors You Buy From? yêu cầu
Bạn là nhà cung cấp, đại lý ủy quyền, chi nhánh hoặc bên nhận quyền với bất kỳ điều khoản nào sau đây? Yêu cầu
Các câu hỏi liên quan đến Người Tiêu Dùng Cuối
Mảng kinh doanh chính (Bạn mô tả công việc kinh doanh của bạn như thế nào?)yêu cầu
Bạn có cửa hàng bán lẻ không? yêu cầu
Bạn có bao nhiêu cửa hàng?
Phản hồi
Đăng ký nhận bản tin Plantronics yêu cầu

Bằng cách gửi biểu mẫu này, công ty của bạn đang yêu cầu được Plantronics đánh giá về khả năng phù hợp để trở thành Đại Lý Ủy Quyền.

Submit form
Ủy Quyền Phần 2

Cảm ơn bạn đã gửi đơn đăng ký, xin vui lòng thực hiện thêm một bước nữa để hoàn tất...

Tất cả các đại lý của Plantronics sẽ cần phải được xác nhận Ủy quyền trước khi nhập hoặc bán một số sản phẩm hoặc dịch vụ được lựa chọn của Plantronics. Vui lòng tham khảo thêm các tài liệu dưới đây. Vui lòng chấp nhận và đồng ý (bên dưới) với (các) Thỏa thuận được liệt kê sau khi đã xem lại các điều khoản.

Vui lòng xem lại trường thông tin trong biểu mẫu bên dưới:

  • Vui lòng xác nhận để tiếp tục
  • Tôi đồng ý xác nhận rằng tôi là người đại diện ủy quyền của công ty tôi, có đủ khả năng để quyết định các thỏa thuận ràng buộc mà tôi đã xem xét trong các tài liệu sau đây và hiển nhiên được sự chấp nhận của công ty của tôi.Yêu cầu
  • Thỏa thuận đại lý được ủy quyềnYêu cầu Thỏa thuận đại lý được ủy quyền