Plantronics + Polycom. Zdaj skupaj kot logotip

Nakupovalni voziček

Izdelek Količina Cena Delna vsota
Delna vsota košarice

Plantronicsova omejena garancija za ves svet

Omejena garancija v Evropi in v Afriki (E&A)

Pogoji te Plantronicsove omejene garancije za ves svet ("omejena garancija") veljajo za nakup Plantronicsovih izdelkov.

Za koga velja ta omejena garancija

Potrošniki v Evropi in Afriki si oglejte pogoje in določila "omejene garancije v Evropi in Afriki", ki so na voljo tudi na http://www.plantronics.com/warranty, za podatke in zahteve glede garancije, značilne za ti regiji.

Ta omejena garancija vam, kupcu, prvotnemu končnemu uporabniku, podeljuje pravice omejene garancije proizvajalca, Plantronicsa.

Katere izdelke pokriva ta omejena garancija

Ta omejena garancija pokriva Plantronicsove izdelke, kupljene v originalni Plantronicsovi embalaži pri Plantronicsu, njegovih podružnicah ali pooblaščenih prodajalcih.

Kako pridobiti garancijsko storitev

Izdelki, kupljeni v določeni državi ali regiji so upravičeni do garancijskih storitev v drugih državah ali regijah, v katerih Plantronics ali njegovi pooblaščeni ponudniki storitev nudijo garancijske storitve za isto številko modela izdelka, vendar pa velja garancijsko obdobje, nudeno v državi, v kateri je bil izdelek kupljen. Pogoji garancije (vključno s tukaj navedenimi), razpoložljivost storitve in odzivni časi storitev se lahko razlikujejo od države ali regije do države ali regije. Standardni odzivni čas garancijske storitve se lahko spremeni zaradi lokalne razpoložljivosti delov. Za podrobnosti se obrnite na Plantronicsovega pooblaščenega ponudnika storitev v svoji regiji.

Za pridobitev garancijske storitve v Združenih državah obiščite www.plantronics.com/warranty in zahtevajte garancijsko storitev v Združenih državah.

Za pridobitev garancijske storitve v Evropi in Afriki si oglejte pogoje in določila "omejene garancije v Evropi in Afriki", ki so na voljo tudi na www.plantronics.com/warranty

Za garancijsko storitev v vseh drugih državah obiščite www.plantronics.com/warranty ali s obrnite na lokalnega Plantronicsovega pooblaščenega prodajalca.

Kaj je obdobje pokritosti

Garancijsko obdobje se začne z dnevom nakupa. Datiran račun z datumom nakupa je dokazilo o nakupu. Garancijsko obdobje je različno za različne izdelke in je običajno 1, 2 ali 3 leta. Za garancijsko obdobje ("garancijsko obdobje") svojega izdelka si oglejte originalno Plantronicsovo embalažo izdelka ali informacije za uporabnike, ki vam jih je Plantronics posredoval ob nakupu. Plantronicsova obveznost po tej omejeni garanciji za popravilo ali zamenjavo izdelka z napako v materialu ali izdelavi poteče po poteku garancijskega obdobja.

Katere izdelke ta omejena garancija ne pokriva

Ta omejena garancija ne pokriva: 1) izdelkov, kupljenih pri nepooblaščenih prodajalcih; 2) uporabe izdelkov v klicnih centrih, ki niso zasnovani za tako uporabo; 3) izdelkov, kupljenih na spletnih dražbah; 4) izdelkov, ki so uporabljeni skupaj s programsko opremo, zunanjimi napravami ali pomožno opremo, kot so med drugim baterije, polnilniki, adapterji, slušalke, priključni kabli in napajanje ("pomožna oprema"), ki jih ni odpravil ali drugače odobril Plantronics za uporabo s Plantronicsovimi izdelki ali poškodbe Plantronicsovih izdelkov ali pomožne opreme ali posledice take uporabe; 5) škode, nastale zaradi (a) nesreče, ognja, zlorabe, malomarnosti, neobičajne fizične ali električne obremenitve ali spreminjanja; (b) nepravilne ali neodobrene namestitve, napeljave kablov, popravila, preizkušanja ali (c) uporabe izdelka na način, ki ni naveden v Plantronicsovih objavljenih smernicah; 6) primerov, v katerih nekdo, ki ni Plantronics (ali njegovi pooblaščeni servisni centri) na kakršen koli način preizkušajo, spreminjajo ali servisirajo izdelke; 7) izdelkov z (a) odstranjenimi ali spremenjenimi serijskimi številkami ali datumskimi oznakami ali (b) neskladnimi ohišji ali deli ali ohišji ali deli, ki niso Plantronicsovi; in 8) potrošnih nadomestnih delov in dodatne opreme (razen če se izkažejo za nedelujoče ali poškodovane ob nakupu izdelka), na primer:

 • a) Torbice in deli torbic
 • b) Modularni vtiči
 • c) Nosilci
 • d) Naglavni loki
 • e) Paščki
 • f) Etuiji
 • g) Mikrofonske cevke
 • h) Okrasni dodatki
 • i) Stikala
 • j) Ušesni vstavki, kompleti ušesnih vstavkov, ušesne blazinice, ušesne zanke in stabilizatorji Ear Budeez
 • k) Standardne baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik

Kako bomo odpravili težave

V garancijskem obdobju bo Plantronics po lastni presoji popravil ali zamenjal izdelke, za katere se je izkazalo, da imajo napake v materialu ali izdelavi, če obvestite Plantronics in mu vrnete izdelek na spodaj opisani način.

Plantronics lahko popravi ali zamenja izdelke, za katere velja ta omejena garancija, (a) z novimi ali že uporabljenimi izdelki, deli ali komponentami, ki so po zmogljivosti in zanesljivosti enakovredni novim, ali (b) s predelanimi izdelki z novimi komponentami ali novimi in uporabljenimi ali predelanimi komponentami, ki so po zmogljivosti in zanesljivosti enakovredne novim, ali (c) z izdelkom, ki je enakovreden originalnemu izdelku, ki se ne proizvaja več. Če se za zamenjane ali popravljene izdelke, dele ali komponente izkaže, da imajo napako v materialu ali izdelavi, v več kot 12 mesecih po popravilu in/ali menjavi ali med preostalim garancijskem obdobjem izdelka, ki so ga zamenjali ali v katerega so bili nameščeni, bo Plantronics po lastni presoji popravil ali zamenjal te izdelke ali dele.

Za izdelke, prodane s prilagojenimi Plantronicsovimi baterijami, ki jih lahko zamenja uporabnik, bo v primeru okvare baterije v garancijskem obdobju Plantronics zamenjal baterijo. Za izdelke, prodane z baterijami, ki jih ne more zamenjati uporabnik, bo v primeru okvare baterije v garancijskem obdobju Plantronics zamenjal izdelek.

Ko je zamenjan izdelek ali del, postane ta nadomestni predmet vaša last, vrnjeni izdelek ali del pa Plantronicsova last.

V zelo redkem primeru, da ima izdelek ponavljajoče se napake ali če Plantronics ne more popraviti ali zamenjati izdelka, vam bo zagotovil nadomestni izdelek, ki ga je izbral sam, ki je po zmogljivosti enak ali enakovreden vašemu. To je vaše izključno edino pravno sredstvo za poškodovan izdelek.

Katere izjeme in omejitve veljajo za to omejeno garancijo

PLANTRONICS NE DAJE DRUGIH IZRECNIH JAMSTEV, PISNIH ALI USTNIH, IN IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN DOLOČILA, KI NISO NAVEDENA V TEJ OMEJENI GARANCIJI. KOLIKOR DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA ALI SODNA OBLAST ZUNAJ ZDRUŽENIH NAPRAV, PLANTRONICS ZAVRAČA VSA NAZNAČENA JAMSTVA ALI DOLOČILA, VKLJUČNO Z VSEMI NAZNAČENIMI JAMSTVI PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. ZA VSE PRENOSE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH JE VSAKO NAZNAČENO JAMSTVO ALI DOLOČILO PRODAJE, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN OMEJENO NA GARANCIJSKO OBDOBJE, KOT GA DOLOČA PLANTRONICS V GRADIVU, PREJETEM OB NAKUPU IZDELKA.

Podano ni nobeno jamstvo, da programska oprema, ki jo posreduje Plantronics, izpolnjuje vaše zahteve ali da deluje v kombinaciji s strojno opremo ali aplikacijami tretjih oseb, da delovanje izdelkov programske opreme ne bo prekinjeno in brez napak ali da bodo napake v izdelkih programske opreme odpravljene.

Omejitev odgovornosti

NAJVEČJA ODGOVORNOST PLANTRONICSA PO TEJ OMEJENI GARANCIJI JE IZRECNO OMEJENA NA NIŽJO CENO, KI STE JO PLAČALI ZA IZDELEK ALI ZA STROŠEK POPRAVILA ALI ZAMENJAVE TEGA IZDELKA, KOMPONENTE ALI DELA, KI IMAJO NAPAKO V RAZMERAH NORMALNE UPORABE. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, PLANTRONICS V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI IZDELEK ALI NEDELOVANJE IZDELKA, VKLJUČNO Z IZGUBLJENIMI DOBIČKI ALI PRIHRANKI ALI POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO. PLANTRONICS NE ODGOVARJA ZA ZAHTEVKE TRETJIH OSEB ALI VAŠIH ZAHTEVKOV V IMENU TRETJIH OSEB. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA PRI PRIZADEVANJU ZA ALI ZAHTEVKU ODŠKODNINE PO TEJ GARANCIJI ALI KOT ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO IN NATANČNO ODGOVORNOSTJO IZDELKA), POGODBENIM ALI KAKRŠNIM KOLI DRUGIM ZAHTEVKOM. TE OMEJITVE ODGOVORNOSTI NE MORE NIHČE ODPOVEDATI ALI SPREMENITI. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZUDI, ČE STE PLANTRONICS ALI NJEGOVEGA POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA OBVESTILI O TAKI ŠKODI. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI PA NE VELJA ZA ZAHTEVKE ZARADI TELESNE POŠKODBE.

Katera zakonodaja velja za to garancijo

ZA TO OMEJENO GARANCIJO VELJAJO IN JO DOLOČAJO ZAKONI DRŽAVE, V KATERI JE BIL IZDELEK PRVOTNO KUPLJEN. ZA POTROŠNIKOVE PRENOSE DOLOČILA OMEJENE GARANCIJE V TEJ IZJAVI, RAZEN KOLIKOR JE TO ZAKONSKO DOVOLJENO, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO, TEMVEČ SO DODATEK OBVEZNIM ZAKONSKIM PRAVICAM, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA VAM.

Za prebivalce Združenih držav za vse spore, nastale zaradi te omejene garancije ali drugače zaradi nakupa Plantronicsovega izdelka, za katerega velja ta omejena garancija, na temelju pogodbe, zahtevka, prevare ali drugačne zakonske teorije velja zakonodaja zvezne države, v kateri trenutno bivate, brez upoštevanja načel nasprotij zakonov.

Katere druge zakonske pravice lahko obstajajo

TA OMEJENA GARANCIJA VAM PODELJUJE DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE. MORDA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO OD ZVEZNE DRŽAVE DO ZVEZNE DRŽAVE ALI OD DRŽAVE DO DRŽAVE. NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV NAKAZANIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITEV OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. DA BI NATANČNO IZVEDELI, KATERE PRAVICE IMATE, SI OGLEJTE VELJAVNE ZAKONE ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE.