Plantronics + Polycom. Zdaj skupaj kot logotip

Nakupovalni voziček

Izdelek Količina Cena Delna vsota
Delna vsota košarice

Omejena garancija v Evropi in v Afriki (E&A)

Pogoji te omejene garancije družbe Platronics se nanašajo na nakupe Plantronicsovih izdelkov v Evropi in Afriki

Kaj je garancijski rok?

Plantronics nudi devetdesetdnevno (90), eno- (1), dve- (2) ali triletno (3) omejeno garancijo, odvisno od izdelka. Garancijski rok je naveden na škatli izdelka in priloženem gradivu v škatli. Garancijska doba začne teči z dnem, ko je nov, neuporabljen izdelek kupil prvi končni uporabnik. Družba Plantronics bo pred nudenjem garancijskega servisa kot pogoj zahtevala kopijo izvirnega potrdila o nakupu s strani prvega končnega uporabnika. Garancijska doba je odvisna od zakonov posamezne države. Priporočamo, da obdržite potrdilo o nakupu, s katerim boste lahko dokazali datum nakupa izdelka.

Družba Plantronics jamči, da material izdelkov ni poškodovan ter da ni napak v izdelavi, pri čemer so obveznosti družbe, ki spadajo v to garancijo omejene (razen v primeru velike malomarnosti, ki povzroči smrti ali telesno poškodbo) na popravilo ali menjavo izdelka na stroške družbe, če je zahtevek predložen v garancijskem roku izdelka.

Kaj bo naredila družba Plantronics, da odpravi težavo?

V skladu s to omejeno garancijo bo Plantronics po svoji izbiri popravil ali zamenjal izdelke (a) z novimi ali že uporabljenimi izdelki, deli ali sestavnimi deli, ki so po delovanju in zanesljivosti enaki novim ali (b) s predelanimi izdelki in novimi sestavnimi deli ali novimi in rabljenimi ali obnovljenimi sestavnimi deli, ki so po delovanju in zanesljivosti enaki novim, ali (c) z izdelkom, ki je enak originalnemu izdelku, ki ga ne izdelujejo več.

Povračilo plačila velja samo v primerih, določenih z veljavno zakonodajo, in v primeru, da je izdelek skupaj s kopijo potrdila o nakupu vrnjen na prodajno ali ustrezno drugo mesto, ki ga je določila družba Plantronics. Zaračunajo se lahko stroški dostave in manipulativni stroški, razen kjer to prepoveduje veljavna zakonodaja.

Če je izdelek ali njegov del zamenjan, postane vaša last in vrnjen izdelek ali njegov del postane last družbe Plantronics. Vsi izdelki, ki jih družba Plantronics prejme z namenom menjave, postanejo njena last.Pri izdelkih, ki se prodajajo s prilagojenimi baterijami, ki jih uporabnik menjuje sam in jih izdeluje družba Plantronics, bo baterijo, če se izprazni v garancijskem roku, zamenjala družba Plantronics. Pri izdelkih, ki se prodajajo z baterijami, ki jih uporabnik ne menjuje sam, bo družba Plantronics v primeru, da se baterija izprazni v garancijskem roku, zamenjala izdelek.

V redkih primerih, ko se vaš izdelek neprestano kvari ali pa ga družba Plantronics ne more popraviti ali zamenjati, vam bo zagotovila nadomestni izdelek po svoji izbiri, ki je po delovanju enak ali enakovreden vašemu izdelku. To je vaša ekskluzivna pravica pri izdelku z napako.

Garancija za zamenjane izdelke

Garancija za zamenjan/popravljen izdelek velja preostanek prvotnega garancijskega roka ali:

a) 30 dni prvotne 90-dnevne garancije ali
b) 90 dni prvotne 12-, 24 ali 36-mesečne garancije,

pri čemer se upošteva daljše obdobje, ali velja dodatno obdobje, določeno v vaši jurisdikciji.

Česa garancija ne pokriva?

Omejena garancija ne pokriva:

1) Izdelkov, ki se uporabljajo v klicnih centrih in temu niso namenjeni;
2) Izdelkov, ki delujejo skupaj s programsko opremo, periferno ali pomožno opremo, kot so, ampak ne izključno, baterije, polnilci, adapterji, ojačevalniki, naglavne slušalke, priključni kabli in napajalne enote ("Pomožna oprema"), ki je ni zagotovila ali kako drugače priporočila družba Plantronics za uporabo s svojimi izdelki ali okvare izdelkov družbe Plantronics ali pomožne opreme, ki so rezultat takšne uporabe;
3) Okvar, ki so posledica (a) višje sile (kot je na primer poplava), nesreče, požara, napačne uporabe, neskrbne uporabe, neobičajnih fizičnih ali električnih razmer ali sprememb; (b) neprimerne ali nepooblaščene namestitve, ožičenja, popravil, testiranja ali (c) kakšnega drugega vzroka, ki ne nastane pri običajni uporabi;
4) Primerov, v katerih kdorkoli drug kot družba Plantronics (ali njeni pooblaščeni servisni centri) testira, spreminja, popravlja ali kakorkoli servisira izdelek;
5) izdelkov s/z: (a) spremenjenimi, izbrisanimi ali odstranjenimi serijskimi številkami ali datumskimi oznakami; (b) serijskimi številkami plošče, ki se ne ujemajo med seboj ali z ohišjem; ali (c) neustreznimi ohišji ali deli oziroma ohišji ali deli, ki jih ni proizvedla družba Plantronics;
6) potrošnih delov in dodatne opreme (razen v primeru, če so nedelujoči ali pokvarjeni že ob nakupu izdelka), kot so:

  • Torbice in deli torbic
  • Modularni vtiči / vtiči, ki so specifični za napravo ali priključni kabli
  • Nosilci
  • Naglavni loki
  • Paščki
  • Etuiji
  • Mikrofonske cevke
  • Okrasni dodatki
  • Stikala

IMPLICITNA GARANCIJA, VKLJUČNO Z GARANCIJO USTREZNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN IN NJENO SPOŠTOVANJE NAJ (A) NE BO DALJŠE OD 90 DNI ALI 1-, 2- ALI 3- LET OD DNEVA NAKUPA, ODVISNO OD POSAMEZNEGA IZDELKA, (B) SE SAMODEJNO PREKINE OB KONCU TEGA OBDOBJA IN (C) SE V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, IZKLJUČI. Za posledične in nenamerne poškodbe, VKLJUČNO Z NEOMEJENIMI, IZGUBO LASTNINE IN TISTIMI, KI IZHAJAJO IZ KRŠITEV EKSPRESNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, DRUŽBA PLANTRONICS NE ODGOVARJA IN SE V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, izključijo.

Ni zagotovila, da bo programska oprema, ki jo zagotavlja družba Plantronics, ustrezala vašim zahtevam ali delovala v kombinaciji s strojno ali programsko opremo za izdelke, ki so jo posredovale tretje stranke; da bo delovanje programske opreme nemoteno ali brez napak, ali da bodo vse napake v programski opremi odpravljene.

Brez drugih garancij

Razen kot je določeno zgoraj in v natisnjeni garanciji, ki je priložena izdelku, družba Plantronics glede izdelkov in njihove ustreznosti za katerikoli namen, njihove kakovosti ter njihove tržnosti ne daje nobenih drugih garancij, ne pogodbenih in ne z zakonom ali kako drugače predpisanih.

Omejitev odgovornosti

Odgovornost družbe Plantronics je skladno z zgornjimi garancijskimi pogoji omejena na zamenjavo izdelkov z napako v materialu ali izdelavi. Družba Plantronics nima nobene druge odgovornosti razen tiste, ki je določena v garanciji za distributerja, katerega edino pravno sredstvo mora biti skladno z določili družbe Plantronics v tem razdelku. V nobenem primeru družba Plantronics ne odgovarja za stroške nabave nadomestnega blaga s strani distributerja ali za nobeno posebno, posledično ali naključno škodo oziroma škodo, ki je nastala zaradi odvisnosti od pogodbe, ne glede na to, kako je nastala in v katero teorijo odgovornosti sodi, četudi je bila družba Plantronics obveščena o možnosti nastanka takšne škode. Te omejitve veljajo ne glede na uspešnost bistvenega namena kateregakoli omejenega pravnega sredstva.

Katera zakonodaja velja za to garancijo?

Za to omejeno garancijo velja in je tolmačena zakonodaja države, v kateri je bil izdelek prvič kupljen. Potrošnikom pogoji omejene garancije iz te izjave, razen v obsegu veljavne zakonodaje, ne izključujejo, omejujejo ali spreminjajo zakonsko zagotovljenih pravic v povezavi z nakupom tega izdelka, ampak jih samo nadgrajujejo.

Pridobitev garancijske podpore

Priporočamo, da preden podate zahtevek iz naslova garancije, obiščete hwww.plantronics.com/support/ za tehnično pomoč. Veljavni zahtevki iz naslova garancije se običajno obdelajo na prodajnem mestu v prvih tridesetih (30) dneh po nakupu, vendar se to obdobje lahko razlikuje glede na kraj nakupa izdelka. Za podrobnosti se obrnite na družbo Plantronics ali trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

Zahtevke iz naslova garancije, ki jih ni mogoče obdelati na prodajnem mestu, in morebitna druga vprašanja o izdelku naslovite neposredno na družbo Plantronics. Poiščite našo Bazo znanja, zastavite vprašanje, do storitve dostopite preko spleta ali se pogovorite neposredno s predstavnikom družbe preko hwww.plantronics.com/support/.

Za vsak zahtevek iz naslova te omejene garancije morate obvestiti družbo Plantronics ali prodajno mesto o domnevni okvari v razumnem času od njenega odkritja in v vsakem primeru pred potekom garancijskega roka.

Storitve po poteku garancije

Če je vašemu izdelku že potekla garancija, vam lahko naši poslovi partnerji pomagajo, da boste poslovanje nadaljevali brez prekinitev. Poleg standardne dveletne garancije se lahko stranke klicnega centra in kupci pisarniških izdelkov sklenejo pogodbe o vzdrževanju za zagotovitev hitre zamenjave izdelkov in neprekinjenega poslovanja.

Poleg navedenih visokokakovostnih storitev Plantronics nudi tudi različne druge storitve. Za več informacij se obrnite na prodajno mesto ali obiščite hwww.plantronics.com/support/.